Ίχνος Πλοήγησης

Χρήσιμο Υλικό
Για το βιβλίο «κάθε μέρα και πιο κοντά» πατήστε εδώ

Για το βιβλίο «βλέποντας τη μετανάστευση» πατήστε εδώ

Για το βιβλίο «χτίζοντας ομάδες στο σχολείο» πατήστε εδώ

Για το βιβλίο «μετανάστευση, ψυχολογία και σχολείο» πατήστε εδώ

Για το βιβλίο «σεξουαλική κακοποίηση» πατήστε εδώ
Για υλικό από από την επιμόρφωση των ψυχολόγων στη Θεσσαλονίκη πατήστε εδώ.
Για υλικό από την ημερίδα στη Ρόδο με τίτλο: "Προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης στα σχολεία" πατήστε εδώ.
Για υλικό από την ημερίδα στην Αθήνα με τίτλο: "Προσαρμογή και ψυχική υγεία μεταναστών και Παλιννοστούντων μαθητών: Διερεύνηση αναγκών και σχέδιο παρέμβασης " πατήστε εδώ.
Για την Εκδήλωση- Συζήτηση στην Κρήτη με τίτλο: " Σχολικός εκφοβισμός και θυματοποίηση: Σύγχρονες Διαστάσεις " πατήστε εδώ.