Ίχνος Πλοήγησης

Κατάταξη υποψηφίων για τα Προγράμματα Ψυχολογικής Υποστήριξης

Κατάταξη υποψηφίων για τα Προγράμματα Ψυχολογικής Υποστήριξης (Κατηγορία Α, Κατηγορία Β, Κατηγορία Γ, Κατηγορία Δ, Κατηγορία Ε -- αρχεία xls).

➢    Αξιολογικός Πίνακας Κατηγορίας Α: Επιστημονικοί Συνεργάτες, Επίκουροι στην υλοποίηση του Έργου
➢    Αξιολογικός Πίνακας Κατηγορίας Β: Επιστημονικοί Συνεργάτες, Ερευνητές
➢    Αξιολογικός Πίνακας Κατηγορίας Γ: Ερευνητές, Επίκουροι στην υλοποίηση του Έργου
➢    Αξιολογικός Πίνακας Κατηγορίας Δ: Ψυχολόγοι Επιστημονικοί Συνεργάτες
➢    Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας Κατηγορίας Ε: Ψυχολόγοι Ερευνητές


Να σημειωθεί ότι οι αξιολογικοί πίνακες των κατηγοριών Α (Φιλόλογοι), Β, Γ και Δ είναι οριστικοί. Ο αξιολογικός πίνακας Ε είναι προσωρινός καθώς οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων είναι έως 15-5-2012.