Ίχνος Πλοήγησης

Κριτήρια Επιλογής Συνεργατών

Οι υποψηφιότητες βαθμολογήθηκαν με βάση τα κριτήρια στον πίνακα (αρχείο pdf) στον οποίο αναφέρεται η μέγιστη δυνατή βαθμολογία.