Ίχνος Πλοήγησης

Πρόγραμμα Ημερίδας: Εκπαίδευση αλλοδαπών: το όραμα που έγινε Πράξη

"ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ: Το Όραμα που έγινε Πράξη"

Σάββατο 20/9/14, 10:00-16:00

Πρόγραμμα Ημερίδας