Ίχνος Πλοήγησης

Μητρική Γλώσσα Μαθητών (5.2)

5.2. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΛΩΣΣΟΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ


Α. Βιβλιογραφία

Ρωσική

Βιβλιογραφία (εξώφυλλο, pdf, 1,73 MB; xls, 278 ΚΒ)

Αλβανική

Βιβλιογραφία (εξώφυλλο, pdf, 1,73 MB; xls, 145 ΚΒ)
Β. Επιστημονικές Μελέτες

Οι επιστημονικές μελέτες, οι οποίες έχουν λάβει τη μορφή ηλεκτρονικών βιβλίων (ebooks), περιλαμβάνουν μια εκτενή περιγραφή της σύγκρισης Αλβανικής – Ελληνικής και Ρωσικής – Ελληνικής. Απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, διδάσκοντες γλωσσών και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να αντλήσει πληροφορίες για τη γραμματική δομή των υπό εξέταση γλωσσών αλλά και τις ομοιότητες και τις διαφορές τους με την Ελληνική. Ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στην ενότητα Παράρτημα για μια πιο σύντομη και απλουστευμένη περιγραφή των βασικών γραμματικών χαρακτηριστικών των υπό εξέταση γλωσσών και της αντιπαραβολικής τους εξέτασης με την Ελληνική.


Ρεβυθιάδου, Ανθή & Βασίλειος Σπυρόπουλος. 2013. Αντιπαραβολική Μελέτη Γραμματικών Δομών Αλβανικής-Ελληνικής. Πρόγραμμα Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2007-2013). Εκδόσεις Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), Θεσσαλονίκη. (ebook, συλλογικό έργο, URL: http://www.diapolis.auth.gr/index.php/2013-10-17-09-02-51/-52, pdf)


Ρεβυθιάδου, Ανθή & Βασίλειος Σπυρόπουλος. 2013. Αντιπαραβολική Μελέτη Γραμματικών Δομών Ρωσικής-Ελληνικής. Πρόγραμμα Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2007-2013). Εκδόσεις Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), Θεσσαλονίκη. (ebook, συλλογικό έργο, URL: http://www.diapolis.auth.gr/index.php/2013-10-17-09-02-51/-52, pdf)

Σημαντικό: Για να κάνετε παραπομπή στην ηλεκτρονική δημοσίευση συμβουλευτείτε πρώτα τον οδηγό (pdf, 451ΚΒ)


Γ. Γλωσσοδιδακτικό Υλικό και Ηλεκτρονικό Μαθησιακό Περιβάλλον

Γ1. Έντυπο Υλικό

Ρωσική
Αλβανική

Γραμματική και Βιβλίο ασκήσεων (pdf, 156ΜΒ)


Τα ηχητικά αρχεία είναι ενσωματωμένα στο αρχείο αλλά μπορείτε να τα κατεβάσετε και ανεξάρτητα (Ixitika_Arxeia.zip, 76.2MB)

1. Γραμματική (pdf, 5,37MB)

2. Εγχειρίδια

(α) Για το Δημοτικό (Επίπεδο Α1, pdf, 42,5MB)

(β) Για το Γυμνάσιο (Επίπεδο Α2, pdf, 33.8MB)


H παραπομπή στα γλωσσοδιδακτικό υλικό της Αλβανικής και της Ρωσικής πρέπει να γίνεται ως εξής:

Ζουραβλιόβα, Τατιάνα. 2014. Κλειδιά Ρωσικής Γραμματικής για Παιδιά: Γραμματική και Βιβλίο Ασκήσεων (Α1-B1). Επιστημονική επιμέλεια, Ανθή Ρεβυθιάδου. Θεσσαλονίκη, ΕΛΚΕ, Α.Π.Θ. (e-book: http://www.diapolis.auth.gr/index.php/2013-10-17-09-02-51/-52)


Ρόντου-Γκόρου, Αμαλία & Μαρία Σουκαλοπούλου. 2014. Μαθαίνουμε Αλβανικά I (Α1/Α2) – Μësojmë Shqip Ι (A1/A2). Επιστημονική επιμέλεια, Ανθή Ρεβυθιάδου & Βασίλειος Σπυρόπουλος. Θεσσαλονίκη, ΕΛΚΕ, Α.Π.Θ. (e-book: http://www.diapolis.auth.gr/index.php/2013-10-17-09-02-51/-52)


Ρόντου-Γκόρου, Αμαλία & Μαρία Σουκαλοπούλου. 2014. Μαθαίνουμε Αλβανικά II (A2/B1) – Μësojmë Shqip ΙI (A2/B1). Επιστημονική επιμέλεια, Ανθή Ρεβυθιάδου & Βασίλειος Σπυρόπουλος. Θεσσαλονίκη, ΕΛΚΕ, Α.Π.Θ. (e-book: http://www.diapolis.auth.gr/index.php/2013-10-17-09-02-51/-52)


Ρόντου-Γκόρου, Αμαλία. 2014. Σύντομη Γραμματική της Αλβανικής για Παιδιά. Παιδαγωγική επιμέλεια, Μαρία Σουκαλοπούλου. Επιστημονική επιμέλεια, Ανθή Ρεβυθιάδου. Θεσσαλονίκη, ΕΛΚΕ, Α.Π.Θ. (e-book: http://www.diapolis.auth.gr/index.php/2013-10-17-09-02-51/-52)


Γ2. Ηλεκτρονικό Μαθησιακό Περιβάλλον

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών» (http://www.diapolis.auth.gr/, Α.Π.Θ.), η Δράση «Ενίσχυση της μητρικής γλώσσας των μαθητών» δημιούργησε ένα διαδραστικό λογισμικό ανοιχτού τύπου για τη διδασκαλία/εκμάθηση της Αλβανικής (επίπεδα Α1/Α2 & Β1) και της Ρωσικής (επίπεδο Α1/Α2) με σκοπό την ανάπτυξη/διατήρηση της διγλωσσίας σε μαθητές/-τριες (10-15 ετών) με τις συγκεκριμένες γλώσσες καταγωγής. Το ηλεκτρονικό μαθησιακό περιβάλλον (ΗΜΠ) στοχεύει στην ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής με έμφαση στη γραφή και ανάγνωση, και στην ενίσχυση της ακαδημαϊκής γλωσσικής ικανότητας και του γραμματισμού στις δύο γλώσσες.

Το ΗΜΠ βασίζεται σ’ ένα σενάριο στο οποίο ο Μάγος του χωριού φυλακίζεται από έναν Δράκο. Ο χρήστης πρέπει να διεκπεραιώσει με επιτυχία κάποιες ασκήσεις/δραστηριότητες προκειμένου να συλλέξει τους βαθμούς (δηλ. τα 7 κλειδιά) που θα του επιτρέψουν να ελευθερώσει τον Μάγο. Ειδικότερα, ο χρήστης έχει πρόσβαση: σε Αλβανικά/Ρωσικά κείμενα με τις μεταφράσεις τους στα ελληνικά, σε λεξικά και σε μια μεγάλη ποικιλία γλωσσικών ασκήσεων (π.χ. σωστό/λάθος, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, πίνακες συμπλήρωσης κενών, pairing/listening, σταυρόλεξα, εκθέσεις και ελευθερες δραστηριότητες για τη σχολική τάξη και το σπίτι), στο πλαίσιο ενός παιχνιδιού στο οποίο το σκορ επίδοσης και η απονομή «μεταλλίων» για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων παρέχουν επιπλέον κίνητρα. Ο χρήστης λαμβάνει βοήθεια από δύο χαρακτήρες-καρτούν (τον Δράκο, ο οποίος βοηθά στην πλοήγηση στο ψηφιακό περιβάλλον, και τον Βοηθό του Μάγου, που επικουρεί στις γλωσσικές ασκήσεις). Η εφαρμογή παρέχει επίσης τη δυνατότητα ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων μεταξύ χρήστη και εκπαιδευτικού, ενώ περιλαμβάνει και ένα online περιοδικό για την ανάρτηση των μαθητικών δραστηριοτήτων. Το λογισμικό παρέχει αυτόματη διόρθωση σε όλες τις ασκήσεις κλειστού τύπου, ενώ μια ξεχωριστή εφαρμογή για τον εκπαιδευτικό δίνει τη δυνατότητα για διόρθωση εκθέσεων και σχολιασμό της γλωσσικής προόδου των μαθητών/-τριών. Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται και ανακτώνται από μια online βάση δεδομένων, ενώ ένας μηχανισμός επικαιροποίησης μεταφορτώνει αυτόματα την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής. (Bλ. Εκτενή περιγραφή του Έργου, pdf, 1.8ΜΒ, Εnglish Summary, pdf, 82KB)


Link στα 7 Κλειδιά του Δράκου

7 Κλειδιά του Δράκου έχουν βραβευτεί με το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών 2013

Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών 2013