Ίχνος Πλοήγησης

Μητρική Γλώσσα Μαθητών (5.1)

Υποδράση 5.1.: Διερεύνηση αναγκών και προϋποθέσεων

Στο πλαίσιο της υποδράσης 5.1 έχει παραχθεί:

α) έκθεση που παρουσιάζεται η διεθνής εκπαιδευτική πρακτική που αφορά την ενίσχυση της γλώσσας καταγωγής των αλλοδαπών (μεταναστών) και παλιννοστούντων μαθητών και μαθητριών όπως αυτή καταγράφεται σε μελέτες που συγκεντρώθηκαν επιλεκτικά με κύρια κριτήρια την (ως επί το πλείστον) πρόσφατη (μέχρι το 2011) δημοσίευσή τους και τις αναφορές που κάνουν σε πλήθος άλλων συναφών γύρω από το θέμα ερευνών. Οι μελέτες αυτές αφορούν διαφορετικές κοινωνικοπολιτικές κοινότητες ανά τον κόσμο και εξετάζουν ποικίλες ανάγκες και πρακτικές ( Εκπαιδευτικές Πρακτικές.pdf ) και


β) έκθεση που παρουσιάζονται τα ευρήματα της πανελλαδικής έρευνας πεδίου που έγινε και είχε ως κύριο στόχο να απαντήσεις στο βασικό ερώτημα του τέθηκε από το ΥΠΑΙΘ σχετικά με τις ανάγκες και τις προϋποθέσεις για τη διδασκαλία της γλώσσας καταγωγής των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών που φοιτούν στα ελληνικά δημόσια σχολεία τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. ( Πανελλαδική Έρευνα.pdf )