Ίχνος Πλοήγησης

Ιστορικό προσκλήσεων

Πρόσκληση συμμετοχής στη Δράση «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» για τους Διευθυντές, τις Διευθύντριες και τους Συλλόγους Διδασκόντων των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν στην Πράξη

αρχείo doc

Επιστολή προς τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στα σεμινάρια της Δράσης "Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας" αρχείο doc


Οργάνωση διασχολικών ασύγχρονων σεμιναρίων

Απαντητική επιστολή (αρχείο doc)

Ερωτηματολόγιο καταγραφής αναγκών (αρχείο doc)


Ενημέρωση σχετικά με τις επιμορφωτικές δράσεις, οι οποίες προγραμματίζονται για τα στελέχη εκπαίδευσης (25/10/11).

Πρόσκληση (αρχείο doc)

Δήλωση Συμμετοχής (αρχείο doc)

Ερωτηματολόγιο διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών (αρχείο doc)Ενημέρωση σχετικά με τη σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων που ξεκινά φέτος ειδικά για τα στελέχη προσχολικής αγωγής (σχολικούς συμβούλους, προϊστάμενες/ προϊσταμένους Νηπιαγωγείων), οι οποίοι έχουν δηλώσει συμμετοχή στο Έργο κατά το προηγούμενο ή /και κατά το τρέχον σχολικό έτος (25/10/11).

Πρόσκληση (αρχείο doc)

Δήλωση Συμμετοχής (αρχείο doc)


Πρόσκληση για συμμετοχή στη δράση "ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ" (πρόσκληση, δήλωση συμμετοχής)


Επιστολή προς εκπαιδευτικούς και στελέχη εκπαίδευσης που συμμετείχαν στη Δράση κατά το σχολικό έτος 2010-2011 (αρχείο doc)


Ενημέρωση για τις ενδοσχολικές επιμορφώσεις (3.2.2011)


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ηλεκτρονική/εξ αποστάσεως επιμόρφωση (2.2.2011)


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ενδοσχολικές επιμορφώσεις (17.1.2011)


Ενημέρωση της υπεύθυνης δράσης για τα επιμορφωτικά σεμινάρια (7.1.2011)