Σεμινάρια ενδοσχολικής επιμόρφωσης 2010-2011

Σεμινάρια ενδοσχολικής επιμόρφωσης 2010-2011

Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας

Υποδράση 4.1.:  Εξειδικευμένες επιμορφώσεις


ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

Ημερομηνία

Τίτλος

Τόπος

Υλικό

16, 20 & 21 Ιουνίου 2011

Προβλήματα συμπεριφοράς, διαπροσωπικές σχέσεις και τεχνικές επικοινωνίας

(Β΄Μέρος)

12/θ Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Νέας Καρβάλης Καβάλα

Πρόγραμμα

Περιλήψεις

8 & 10 Ιουνίου 2011

Πολυπολιτισμικότητα και εφηβεία

(Β΄ μέρος)

2ο ΕΠΑΛ Δράμας

Πρόγραμμα

Περιλήψεις

13 & 14 Μαΐου 2011

Διαπροσωπικές σχέσεις στη σχολική μονάδα και τεχνικές επικοινωνίας


2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Περάμου

Πρόγραμμα

Περιλήψεις

6 & 7 Μαΐου 2011

Διδασκαλία της ελληνικής σε μικτές τάξεις

12θ Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Νέας Καρβάλης
Καβάλα

Πρόγραμμα

Περιλήψεις

11, 13 & 14 Απριλίου 2011

Διδασκαλία σε ανομοιογενείς τάξεις

(Α΄ μέρος)

2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Περάμου

Πρόγραμμα

Περιλήψεις (doc pdf)

11,12,14 Απριλίου 2011

Προβλήματα συμπεριφοράς και διαπροσωπικές σχέσεις στο πολυπολιτισμικό σχολείο

2ο ΕΠΑΛ Δράμας

Πρόγραμμα

Περιλήψεις

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Ημερομηνία

Τίτλος

Τόπος

Υλικό

20, 26 & 27 Μαΐου 2011

Διδασκαλία και αγωγή στο πολυπολιτισμικό σχολείο


Εσπερινό Γυμνάσιο Βόλου

Πρόγραμμα

Περίληψη

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

Ημερομηνία

Τίτλος

Τόπος

Υλικό

8 & 9 Ιουνίου 2011

14 & 15 Ιουνίου 2011

Διδασκαλία και διαπαιδαγώγηση στο πολυπολιτισμικό σχολείο (Α΄& Β΄ Μέρος)

Γυμνάσιο Αμφιπαγιτών

Κέρκυρα

Πρόγραμμα

Περιλήψεις

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Ημερομηνία

Τίτλος

Τόπος

Υλικό

27 & 28 Ιουνίου 2011

Προβλήματα συμπεριφοράς και διαπροσωπικές σχέσεις στη σχολική μονάδα

(Α' Μέρος)

2ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας

Πρόγραμμα

Περιλήψεις

20, 21, 27 & 28 Ιουνίου 2011

Διδάσκω και διαπαιδαγωγώ στο πολυπολιτισμικό σχολείο (Α' & Β΄Μέρος)

Γυμνάσιο Νεάπολης

Πρόγραμμα

Περιλήψεις

17 & 18 Ιουνίου 2011

Προβλήματα συμπεριφοράς και κοινωνικής ένταξης των μαθητών: ο ρόλος του εκπαιδευτικού (Α' Μέρος)

1ο ΕΠΑΛ Άργους

Πρόγραμμα

Περιλήψεις

15 & 20 Ιουνίου 2011

Προβλήματα συμπεριφοράς και διαπροσωπικές σχέσεις στη σχολική μονάδα

(Α' Μέρος)

3ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου

Πρόγραμμα

Περιλήψεις

ΚΡΗΤΗ

Ημερομηνία

Τίτλος

Τόπος

Υλικό

20 & 21 Ιουνίου 2011

Διαπροσωπικές σχέσεις στο σχολείο και τεχνικές επικοινωνίας

1ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας Κρήτης

Πρόγραμμα

Περιλήψεις

20 & 21 Ιουνίου 2011

Διδασκαλία της ελληνικής σε μικτές τάξεις

(Β' Μέρος)

5ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας Κρήτης

Πρόγραμμα

Περιλήψεις

4 & 5 Ιουνίου 2011

Διαπροσωπικές σχέσεις στο σχολείο και τεχνικές επικοινωνίας

(Α' Μέρος)

5ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας Κρήτης

Πρόγραμμα

Περιλήψεις

16 & 17 Ιουνίου 2011

Θέματα διαφορετικότητας και προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο

(Β' Μέρος)

16ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων Κρήτης

Πρόγραμμα

Περιλήψεις

9, 12 & 15 Απριλίου 2011

Προβλήματα συμπεριφοράς και κοινωνικής ένταξης των μαθητών

(Α' Μέρος)

16ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων Κρήτης

Πρόγραμμα

Περιλήψεις

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Ημερομηνία

Τίτλος

Τόπος

Υλικό

16, 17 & 20 Ιουνίου 2011

Προβλήματα συμπεριφοράς και προώθηση της συνεργασίας στο πολυπολιτισμικό σχολείο

12ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου

Πρόγραμμα

Περιλήψεις

15, 16 & 17 Ιουνίου 2011

Προβλήματα συμπεριφοράς και προώθηση της συνεργασίας στο πολυπολιτισμικό σχολείο

12/θ Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο

άτιστας Χαλκιδική

Πρόγραμμα

Περιλήψεις1

Περιλήψεις2

14, 15 & 16 Ιουνίου 2011

Μεθόδευση και μέσα διδασκαλίας στο πολυπολιτισμικό σχολείο

ΓΕΛ Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ευόσμου

Πρόγραμμα

Περιλήψεις1

Περιλήψεις2

24, 27 & 28 Ιουνίου 2011

Προβλήματα συμπεριφοράς στο πολυπολιτισμικό σχολείο: ο ρόλος του εκπαιδευτικού

(Β΄ Μέρος)

Εσπερινό Γυμνάσιο Βέροιας

Πρόγραμμα

Περιλήψεις

2,7 & 8 Ιουνίου 2011

Μεθόδευση διδασκαλίας και αξιολόγηση σχολικής επίδοσης στο πολυπολιτισμικό σχολείο (Β΄ μέρος)

1ο 12/θ Δημοτικό Σχολείο Ηράκλειας Σερρών

Πρόγραμμα

Περιλήψεις1

Περιλήψεις2

24, 25 & 27 Μαΐου 2011

Προβλήματα συμπεριφοράς και συνεργασία σχολείου-γονέων (Α΄ μέρος)

1ο 12/θ Δημοτικό Σχολείο Ηράκλειας Σερρών

Πρόγραμμα

Περιλήψεις

4 Μαΐου,
2 & 16 Ιουνίου 2011

Προβλήματα συμπεριφοράς και τεχνικές επικοινωνίας στο πολυπολιτισμικό σχολείο

12/θ Δημοτικό Σχολείο Ορμύλιας Χαλκιδικής

Πρόγραμμα

Περιλήψεις

15 Απριλίου,
20 & 31 Μαΐου 2011

Διδασκαλία σε ανομοιογενείς τάξεις

(Α΄ Μέρος)

Εσπερινό Γυμνάσιο Βέροιας

Πρόγραμμα

Περιλήψεις1

Περιλήψεις2

18 Μαρτίου & 1 Απριλίου 2011Μάθηση και διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας: διδακτικές προσεγγίσεις & αξιοποίηση διδακτικού υλικού

(Β΄ μέρος)

(σεμινάριο σε εκπαιδευτικούς που στελεχώνουν ΤΥ)

Πρόγραμμα

Περιλήψεις

23 & 25 Φεβρουαρίου

&

15 Μαρτίου 2011

Πρόσκληση

Μάθηση και διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας: διδακτικές προσεγγίσεις & αξιοποίηση διδακτικού υλικού

(Α' Μέρος)

(σεμινάριο σε εκπαιδευτικούς που στελεχώνουν ΤΥ)

Πρόγραμμα

Περιλήψεις

ΑΤΤΙΚΗ

Ημερομηνία

Τίτλος

Τόπος

Υλικό

16, 21 & 23 Ιουνίου 2011

Διαπροσωπικές σχέσεις στη σχολική μονάδα: ο ρόλος του εκπαιδευτικού (A' Μέρος)


1ο ΕΠΑΛ Αθηνών


Πρόγραμμα

Περιλήψεις

14, 20 & 21 Ιουνίου 2011

Διδάσκω και διαπαιδαγωγώ στο πολυπολιτισμικό σχολείο (B' Μέρος)


2ο Γενικό Λύκειο Καισαριανής 

Πρόγραμμα

Περιλήψεις

20 & 21 Ιουνίου 2011

Διδάσκω και διαπαιδαγωγώ στο πολυπολιτισμικό σχολείο (Β' Μέρος)

Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο

Α΄ Αθήνας


Πρόγραμμα

Περιλήψεις

14, 16 & 17 Ιουνίου 2011

Διδάσκω και διαπαιδαγωγώ στο πολυπολιτισμικό σχολείο (A' Μέρος)

Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Α΄ Αθήνας


Πρόγραμμα

Περιλήψεις

6, 7 & 10 Ιουνίου 2011

Προωθώντας την αλληλεπίδραση στο πολυπολιτισμικό σχολείο (Β' Μέρος)

14ο Γυμνάσιο Αθηνών


Πρόγραμμα

Περιλήψεις

25 & 27 Μαΐου 2011

Μάθηση και διδασκαλία της ελληνικής ως

δεύτερης/ ξένης γλώσσας: Διδακτικές προσεγγίσεις & αξιοποίηση διδακτικού υλικού

(Β΄ Μέρος)

46ο Γυμνάσιο Αθηνών


Πρόγραμμα  

Περιλήψεις 

19, 23 & 26 Μαΐου 2011

Μεθόδευση και μέσα διδασκαλίας στην πολυπολιτισμική τάξη

11ο & 2ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου


Πρόγραμμα

Περιλήψεις

14, 21 Μαΐου & 4 Ιουνίου 2011

Διαπροσωπικές σχέσεις στη σχολική μονάδα: προβλήματα συμπεριφοράς και κοινωνικής ένταξης


11ο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας Αττικής


Πρόγραμμα

Περιλήψεις

13, 27 & 28 Μαΐου 2011

Διαπροσωπικές σχέσεις στη σχολική μονάδα: ο ρόλος του εκπαιδευτικού

2ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης Αττικής

Πρόγραμμα

Περιλήψεις

11, 18 & 20 Μαΐου 2011

Πρόσκληση

Μάθηση και διδασκαλία της ελληνικής ως

δεύτερης/ ξένης γλώσσας:

Διδακτικές προσεγγίσεις & αξιοποίηση διδακτικού υλικού Α΄ μέρος

(σεμινάριο σε εκπαιδευτικούς που στελεχώνουν ΤΥ)


Πρόγραμμα

Περιλήψεις

5, 7, 17 & 19 Μαΐου 2011

Προβλήματα συμπεριφοράς και κοινωνικής ένταξης των μαθητών: ο ρόλος του εκπαιδευτικού (Α΄ μέρος)

2ο Γενικό Λύκειο Καισαριανής 

Πρόγραμμα

Περιλήψεις

14, 15 Απριλίου & 7 Μαΐου 2011

Διδασκαλία σε μικτές τάξεις

2ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης
Αττικής

Πρόγραμμα

Περιλήψεις

11 & 14 Απριλίου 2011, 9 & 12 Μαΐου 2011

Προβλήματα συμπεριφοράς και κοινωνικής ένταξης των μαθητών: τεχνικές διαχείρισης και εκπαιδευτικές δραστηριότητες

11ο & 2ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου


Πρόγραμμα

Πρόγραμμα

Περιλήψεις

Περιλήψεις

8 & 9 Απριλίου 2011

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο πολυπολιτισμικό σχολείο: κατανόηση του «Άλλου» και διαπολιτισμική προσέγγιση του Αναλυτικού Προγράμματος

(Α' Μέρος)


14ο Γυμνάσιο Αθηνών


Πρόγραμμα

Περιλήψεις

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Ημερομηνία

Τίτλος

Τόπος

Υλικό

18 Μαΐου, 8 & 15 Ιουνίου 2011

Προβλήματα συμπεριφοράς & κοινωνικής ένταξης των μαθητών (Β΄ μέρος)

2ο Γυμνάσιο Φλώρινας


Πρόγραμμα

Περιλήψεις

7, 13 & 14 Απριλίου 2011

Προβλήματα συμπεριφοράς και κοινωνική ένταξη των μαθητών

(Α΄ μέρος)

2ο Γυμνάσιο Φλώρινας

Πρόγραμμα

Περιλήψεις

8, 9 Απριλίου & 5 Μαΐου 2011

Διαπροσωπικές σχέσεις στη σχολική μονάδα και τεχνικές επικοινωνίας

1ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Άργους Ορεστικού

Πρόγραμμα

Περιλήψεις

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Ημερομηνία

Τίτλος

Τόπος

Υλικό

23 & 24 Ιουνίου 2011

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στη σχέση οικογένειας – σχολείου

Γυμνάσιο Σορωνής Ρόδου

Πρόγραμμα & Περιλήψεις