Κατάλογος εκπαιδευτικού υλικού - ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

25

Γεια σας  1

 

Βιβλίο μαθητή
Εξώφυλλο

Βιβλίο 

Βιβλίο δασκάλου
Εξώφυλλο

Βιβλίο

26

Γεια σας  2

Βιβλίο μαθητή
Εξώφυλλο

Βιβλίο 

Βιβλίο δασκάλου
Εξώφυλλο

Βιβλίο

27

Γεια σας 3

Βιβλίο μαθητή
Εξώφυλλο

Βιβλίο 

Βιβλίο δασκάλου
Βιβλίο

28

Γεια σας 4

Βιβλίο μαθητή
Εξώφυλλο

Βιβλίο 

Βιβλίο δασκάλου
Εξώφυλλο

Βιβλίο

29

Διαβάζω 1

30

Διαβάζω 2

1ο βιβλίο

2ο βιβλίο

3ο βιβλίο

4ο βιβλίο

31

Διαβάζω 3

Εξώφυλλο

1ο βιβλίο

2ο βιβλίο

32

 

33

Η ιστορία των ανθρώπων

Βιβλίο μαθητή

Βιβλίο δασκάλου

34

Το μικρό μου λεξικό 1

35

Το μικρό μου λεξικό 2

 

36

Το μικρό μου λεξικό 3

 

37

Το μικρό μου λεξικό 4

 

38

Η μαγεία της αλφαβήτα

 

39

Διηγούμαι και γράφω ιστορίες

1ο βιβλίο

2ο βιβλίο

3ο βιβλίο

4ο βιβλίο

5ο βιβλίο

40

Αντιρατσιστικό αλφαβητάρι

Εξώφυλλο

Βιβλίο

41

Βήματα στον κόσμο

Επικοινωνώ 1

Επικοινωνώ 2

Επικοινωνώ 3

Επικοινωνώ 4

Περιγράφω 1

Περιγράφω 2

Περιγράφω 3

Περιγράφω 5

Περιγράφω μια διαδικασία 1

Περιγράφω μια διαδικασία 2

Περιγράφω μια διαδικασία 3

Περιγράφω μια διαδικασία 4

42

Οι  πρόσφυγες

Εξώφυλλο

Βιβλίο

43

Ο ιαματισμός

Εξώφυλλο

Βιβλίο

44

Διαπολιτισμικό εορτολόγιο 2008

 

45

Η ολυμπιάδα της χαράς

Αγγλικά

Κινέζικα

46

Η παρολυμπιάδα της χαράς

Αγγλικά

Κινέζικα

47

Μαμάδες

 

48

Οι μυθολογίες του κόσμου