Ίχνος Πλοήγησης

Μελέτες και Έρευνες

15/03/2012

Η Πράξη «Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών» αποτελεί ένα από τα προγράμματα για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση που έχουν συγχρηματοδοτηθεί από κοινοτικούς πόρους τα τελευταία χρόνια. Το αρχείο αυτό προσφέρει πλούσιες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα αυτά  -  αρχείο pdf

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα για την αποτύπωση της μαθητικής ροής των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών, η οποία βασίστηκε στη σύγκριση των αριθμητικών δεδομένων για τα στοιχεία φοίτησής τους σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης στην αρχή και το τέλος της παρελθούσης δεκαετίας, και, συγκεκριμένα, των σχολικών ετών 2002-2003 και 2008-2009. Για το τελευταίο έτος επιχειρήθηκε μια περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων  -  αρχείο pdf.

Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ για το εργατικό δυναμικό της Ελλάδας ανά υπηκοότητα κατά το γ’ τρίμηνο του 2010  -  αρχείο pdf

Η μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας (1990-)  -  αρχείο pdf