Ίχνος Πλοήγησης

"Επιστημονικό Συνέδριο: "Η ελληνική γλώσσα σε πολύγλωσσα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα: διδακτικές και κοινωνιογλωσσολογικές προσεγγίσεις". Διοργάνωση Ε.ΠΑ.ΔΙ.Π.Ε.

Το Ελληνικό Παρατηρητήριο για τη Διαπολιτισμική Παιδεία και Εκπαίδευση (Ε.ΠΑ.ΔΙ.Π.Ε) σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνει Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Η ελληνική γλώσσα σε πολύγλωσσα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα: διδακτικές και κοινωνιογλωσσολογικές προσεγγίσεις» στην Αλεξανδρούπολη, από τις 31 Οκτωβρίου μέχρι και τις 2 Νοεμβρίου 2014. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.