Ίχνος Πλοήγησης

Πρόσκληση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για υποβολή πρότασης, προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 6 ατόμων με έργο καταχώριση και επεξεργασία δεδομένων.

Αρχείο .pdf