Ίχνος Πλοήγησης

Μήνυμα της Επιστημονικά Υπεύθυνης Ομ. Καθ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη προς τους Διευθυντές, τις Διευθύντριες, τους/τις εκπαιδευτικούς των σχολείων και τους/τις συνεργάτες μας που συμμετείχαν στην Πράξη «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών»

Επί τη ευκαιρία της λήξης της σχολικής χρονιάς, εκ μέρους όλων των επιστημονικά υπευθύνων, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πολύ καλή συνεργασία μας και τη συμβολή σας στην επιτυχή υλοποίηση της Πράξης «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» και κατά το τρίτο έτος υλοποίησης. Εύχομαι η εφαρμογή των δράσεων της Πράξης να υπήρξε ευεργετική για εσάς και τη σχολική σας μονάδα και η παρουσία των συνεργατών μας να απέφερε θετικά αποτελέσματα στην πρόοδο των αλλόγλωσσων μαθητών και μαθητριών σας.

Για το νέο σχολικό έτος (2013-2014), όπως ήδη γνωρίζετε, σας έχει αποσταλεί μέσω των Διευθύνσεων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας η νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη. Ελπίζουμε να είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε όλες τις δράσεις που προσφέρονται και να ικανοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες σχολείων.

Σας εύχομαι ένα ξεκούραστο και δημιουργικό καλοκαίρι, ανανεώνοντας την επικοινωνία μας με την έναρξη του νέου σχολικού έτους.