Ίχνος Πλοήγησης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συνεργασία με τη Δράση «Ψυχολογική Υποστήριξη» (να μπει και στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος)

Για τη νέα σχολική χρονιά (2013-2014), εφόσον εγκριθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης το υποβληθέν προς αυτήν αίτημα αναμόρφωσης (λ.χ. χρονική επέκταση έως τον Ιούνιο του 2014) με τους προτεινόμενους από εμάς όρους υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, θα είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε τις παρακάτω δράσεις στα σχολεία που θα υποβάλουν τη σχετική αίτηση.

Δράση 2 «Ενίσχυση της ελληνομάθειας των αλλόγλωσσων μαθητών»

Δράση 3 «Καλλιέργεια κλίματος διαπολιτισμικής επικοινωνίας»

Δράση 4 «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας»

Δράση 6 «Προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης»

Δράση 9 (9.5) «Εκπαιδευτικές επισκέψεις των μαθητών»

Για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία της νέας σχολικής χρονιάς, σας καλούμε να δηλώσετε συμμετοχή σε κάποιες ή σε όλες τις προαναφερόμενες δράσεις, διατηρώντας την επιφύλαξη της έγκρισης του αιτήματος αναμόρφωσης για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013 επιλέγοντας το πεδίο Αιτήσεις > Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχολείων.

Πρόσκληση α/βάθμια

Διαβιβαστικό Διεύθυνσης Σπουδών Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

Πρόσκληση β/βάθμια

Διαβιβαστικό Διεύθυνσης Σπουδών Β/βάθμιας Εκπαίδευσης