H εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στη διαπολιτισμική ικανότητα μέσα από μια βιωματική προσέγγιση

Περιεχόμενα

Γιώργος Σιμόπουλος

Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ο Γιώργος Σιμόπουλος είναι κάτοχος μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας (Πανεπιστήμιο Αθηνών) και στις Σπουδές στην Εκπαίδευση (Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο) και υποψήφιος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών στης Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης. Έχει εργαστεί ως εκπαιδευτικός σε Τάξεις Υποδοχής αλλοδαπών μαθητών και ως εκπαιδευτής σε προγράμματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών φορέων. Από το 1998 εργάζεται στο Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης και εκπαιδευτής εκπαιδευτ(ικ)ών της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας στο Κέντρο Προσφύγων Λαυρίου, του Προγράμματος Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων, του Προγράμματος Εκπαίδευση Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών, του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού (έντυπου και ηλεκτρονικού) για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας (23 εκπαιδευτικά υλικά). Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα και η επαγγελματική του εμπειρία συνδέονται με τη διαπολιτσμική διάσταση στην τυπική εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων, την διαπολιτισμική ικανότητα ως συνιστώσα της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτ(ικ)ών και τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.

pdf

Περίληψη

Στο κείμενο αυτό καταγράφονται στοιχεία μιας μεθοδολογίας ανάπτυξης της διαπολιτισμικής ικανότητας των εκπαιδευτικών, ώστε να βελτιώσουν τις δεξιότητες διαπολιτισμικής επικοινωνίας και να στοχαστούν κριτικά τις παραδοχές τους. Μια τέτοια μεθοδολογία προϋποθέτει ένα πλαίσιο συναισθηματικής ασφάλειας, ειλικρινούς ενδιαφέροντος, ισότιμου διαλόγου χωρίς το προαπαιτούμενο της κατάληξης σε συμφωνία, εξασφάλισης της εμπλοκής και της αλληλεπίδρασης μέσα από βιωματικές δραστηριότητες που συνδέονται με την προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική ταυτότητα. Περιγράφεται μια σειρά δραστηριοτήτων επαγγελματικής ανάπτυξης, που μπορούν να υλοποιηθούν με διαφορετικές τεχνικές, αλλά οι οποίες, καθώς αναφέρονται κατά κύριο λόγο σε θέματα στάσεων, είναι κατεξοχήν βιωματικές, βασίζονται σε ρεαλιστικές μελέτες περίπτωσης που ανασύρουν εμπειρίες και συναισθήματα, σε προσομοιώσεις, παιχνίδια ρόλων, εργασία σε μικρές ομάδες, κριτικό διάλογο και αναστοχασμό. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο οι επιμορφωτές καλούνται να λειτουργήσουν ως συντονιστές του διαλόγου, διευκολυντές της αλληλεπίδρασης και της εξοικείωσης με διαφορετικά πλαίσια αναφοράς που αποσταθεροποιούν τις πολιτισμικές βεβαιότητες.

Λέξεις κλειδιά: διαπολιτισμική ικανότητα, βιωματική μάθηση, μετασχηματίζουσα μάθηση, επαγγελματική ανάπτυξη, κριτικός στοχασμός των παραδοχών

Absract

This text presents a methodology for development of teachers' intercultural competence aiming to improve their intercultural communication skills and reflect critically upon their assumptions. Such a methodology requires a framework of emotional security, sincere interest, equal dialogue without the prerequisite to end to an agreement, in order to facilitate engagement and interaction through experiential activities related to personal, professional and social identity. We describe a series of professional development activities, which may be accomplished with different techniques, but which, as they refer primarily on attitudes, are entirely experiential, based on realistic case studies that retrieve personal experiences and feelings. Such activities may be: simulations, role playing, working in small groups, critical dialogue and reflection. In such a context trainers are invited to serve as dialogue moderators, facilitators of interaction, providing chances of familiarization with different frames of reference, that destabilize cultural certainties.

Key words: intercultural competence, experimental learning, transformative learning, professional development, premise critical reflection