Οργάνωση και μορφές

Συμμετοχικές και δυναμικές μορφές επιμόρφωσης: θεωρητική πλαισίωση και πρακτικοί προσανατολισμοί Βασίλης Τσάφος
Η σχολική μονάδα ως εστία επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών Μαρία Λιακοπούλου
Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και ο ρόλος του Σχολικού Συμβούλου: ενδοσχολικές κοινότητες πρακτικής και διαδικασίες εκπαιδευτικού αναστοχασμού Νικόλαος Γραίκος
Η ενδοσχολική επιμόρφωση ως μοχλός επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών Νικόλαος Μάνεσης
Η εξ αποστάσεως/ηλεκτρονική επιμόρφωση εκπαιδευτικών: μια καινοτομία που ανταποκρίνεται στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή Κωνσταντίνος Μπίκος
Η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Γλώσσας Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξης: μια επιμορφωτική δράση στο Π. Ε. Κ. Πάτρας Θεόδωρος Μπαρής, Ηρακλής Αγγελλόπουλος, Παναγιώτης Καραγιάννης
Εκπαιδεύοντας τους εκπαιδευτικούς στην πρόληψη της βίας των παιδιών Άρτεμις Γιώτσα
Πρακτικές δικτύωσης σχολείων: τα δίκτυα μάθησης ως μηχανισμός για την ενθάρρυνση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών και διευθυντών Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου, Χριστιάνα Μαρμαρά
H αξιολόγηση της επιμόρφωσης: το παράδειγμα ενός επιμορφωτικού σεμιναρίου για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία Παναγιώτης Μανιάτης