Προαγωγή της διαπολιτισμικότητας σε πολυπολιτισμικές τάξεις: η διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας

Περιεχόμενα

Σεβαστή Ζώη

Δρ. Ιστορίας

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

H Σεβαστή Ζώη είναι Φιλόλογος-Ιστορικός, απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδίκευση της Βυζαντινής Ιστορία και είναι Διδάκτωρ Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάζεται ως επιστημονική συνεργάτις στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει συμμετάσχει ως ερευνητικό προσωπικό σε ποικίλα ερευνητικά προγράμματα. Διαθέτει διδακτική εμπειρία στην Τριτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και ιδιαίτερα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων (φυλακισμένοι, μετανάστες, Ρομά κ.ά.). Επιπλέον, δραστηριοποιείται ως αξιολογήτρια προτάσεων, δράσεων και τελικών εκθέσεων ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Είναι ενεργό μέλος Επιστημονικών Εταιρειών και έχει πραγματοποιήσει ανακοινώσεις σε επιστημονικά Συνέδρια και επιστημονικές δημοσιεύσεις (βιβλίο, άρθρα σε επιστημονικά Περιοδικά, μελέτες σε Συλλογικούς Τόμους και Πρακτικά Συνεδρίων). Τα ερευνητικά και επιστημονικά ενδιαφέροντά της επικεντρώνονται στην Κοινωνική και Πολιτική Ιστορία, τη Φιλολογία, την Αρχαιολογία, τις Πολιτισμικές Σπουδές, τη Δια Βίου Μάθηση και την Εκπαίδευση, με έμφαση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, την Εκπαίδευση Ενηλίκων και την αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών.

pdf

Περίληψη

Το μάθημα της Ιστορίας στο σύγχρονο ελληνικό πολυπολιτισμικό σχολείο καλείται να διαδραματίσει ιδιαίτερο ρόλο ως παράγοντας ανάπτυξης ιστορικής σκέψης και διαμόρφωσης ιστορικής συνείδησης, αλλά και ως μέσο συνάντησης και αλληλεπίδρασης των πολιτισμών και των εκφραστών τους στο περιβάλλον της τάξης. Συγκεκριμένα, στο κείμενο αυτό επιχειρείται η επισήμανση αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που βρίσκουν πεδίο εφαρμογής στη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας και η ανάλυση σύγχρονων μεθοδολογικών προσεγγίσεων σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Στόχος είναι η ανάδειξη των δυνατοτήτων που προσφέρονται, με τη συνδρομή σύγχρονων μεθόδων, για την προαγωγή της διαπολιτισμικότητας στο πλαίσιο των πολυπολιτισμικών τάξεων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διερευνητική μέθοδο, την κριτική μελέτη ιστορικών πηγών, τη διδακτική αξιοποίηση της εικόνας, την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας και την προσομοίωση. Επιπλέον, αναδεικνύεται το στοιχείο της χρησιμότητας αξιοποίησης πολυτροπικών κειμένων στο μάθημα της Ιστορίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις.

Λέξεις κλειδιά: διαπολιτισμική εκπαίδευση, ιστορία, διερευνητική μέθοδος, κριτική μελέτη πηγών, ιστορία και νέες τεχνολογίες

Abstract

In current Greek multicultural school, History lesson holds a key role in developing historical thinking and shaping historical consciousness. It is also a lesson that facilitates and allows the interaction of cultures in classroom. This paper attempts to label the importance of principles of intercultural education in teaching History and analyzes contemporary methodological approaches useful to promote interculturalism in multicultural classes, on a theoretical and practical level. Particular emphasis is given to Inquiry-based learning, Critical analysis of historical sources, Use of photos and pictures, Use of technology and Simulation. Moreover, the utility and importance of multi-modal texts in teaching History lessons in multicultural classrooms is highlighted.

Keywords: intercultural education, history, inquiry-based learning, critical analysis of historical sources, history and new technologies