Συνεργάτες

 team

 

Επιστημονική ευθύνη

για την Δράση: Ζωή Παπαναούμ

για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση: Κωνσταντίνος Μπίκος

για την ενδοσχολική επιμόρφωση: Μαρία Λιακοπούλου

 

Ομάδα έργου

Γεωργία Μπουρουτζή

Χρύσα Ντόβα

Βίκη Παπαγρηγορίου

Εύη Πολυβάκα

Μενέλαος Τζιφόπουλος