Πολιτισμός, έθνος και φύλο: αξιολογώντας και ενισχύοντας τα διαπολιτισμικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού υλικού

Περιεχόμενα

Γιώργος Σιμόπουλος

Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ο Γιώργος Σιμόπουλος είναι κάτοχος μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας (Πανεπιστήμιο Αθηνών) και στις Σπουδές στην Εκπαίδευση (Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο) και υποψήφιος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών στης Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης. Έχει εργαστεί ως εκπαιδευτικός σε Τάξεις Υποδοχής αλλοδαπών μαθητών και ως εκπαιδευτής σε προγράμματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών φορέων. Από το 1998 εργάζεται στο Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης και εκπαιδευτής εκπαιδευτ(ικ)ών της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας στο Κέντρο Προσφύγων Λαυρίου, του Προγράμματος Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων, του Προγράμματος Εκπαίδευση Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών, του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού (έντυπου και ηλεκτρονικού) για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας (23 εκπαιδευτικά υλικά). Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα και η επαγγελματική του εμπειρία συνδέονται με τη διαπολιτσμική διάσταση στην τυπική εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων, την διαπολιτισμική ικανότητα ως συνιστώσα της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτ(ικ)ών και τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.

pdf

Περίληψη

Στόχος αυτής της ενότητας είναι να διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς, ανεξάρτητα από βαθμίδα εκπαίδευσης ή ειδικότητα, να αξιολογούν το διδακτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους από την άποψη των πολιτισμικών του χαρακτηριστικών και να ενισχύουν τα διαπολιτισμικά στοιχεία του υπάρχοντος υλικού ή του υλικού που οι ίδιοι κατασκευάζουν. Στο κείμενο περιγράφονται βασικοί άξονες, κριτήρια και εργαλεία αξιολόγησης που μπορούν να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό να αναπτύσσει μια τεκμηριωμένη και στη βάση κριτηρίων αποτίμηση του εκπαιδευτικού υλικού, να εντοπίζει στερεότυπες αναφορές, να λαμβάνει αποφάσεις σε σχέση με την ανάγκη αναδιαμόρφωσης ή εμπλουτισμού του υλικού που διαθέτει, να αναπροσαρμόζει το υπάρχον υλικό και να δημιουργεί ο ίδιος υλικό και δραστηριότητες σε διαπολιτισμική κατεύθυνση.

Λέξεις-κλειδιά: εκπαιδευτικό υλικό, στερεότυπα, έθνος, φύλο, πολιτισμός

Abstract

The aim of this unit is to enable primary and secondary education teachers evaluate teaching materials available to them in terms of cultural characteristics and to strengthen the intercultural elements of existing material or the material that they design and implement. The text describes basic elements, criteria and assessment tools that can help teachers to develop a criteria-based evaluation of educational materials, to identify stereotypes, to take decisions in relation to the need for remodeling or enrichment available teaching material, to adapt the existing material and to create material and activities with an intercultural focus.

Keywords: educational material, stereotypes, nation, gender, culture