Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία σε ανομοιογενείς τάξεις

Περιεχόμενα

Κωνσταντίνος Κλουβάτος

Δάσκαλος ειδικής αγωγής - Διδάκτορας Επιστημών της Αγωγής, Σχολικός Σύμβουλος 3ης Περιφέρειας Δημοτ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γεννήθηκε στον Κυνίδαρο Νάξου (1967). Σπουδές: Μαράσλειος Παιδαγωγική Ακαδημία, Διετής μετεκπαίδευση στην ειδική αγωγή (Μαράσλειο Διδασκαλείο), Εξομοίωση πτυχίου, Μεταπτυχιακό δίπλωμα («Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική» - Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου), Διδακτορικό δίπλωμα («Επιστήμες Αγωγής» - Πανεπιστήμιο Αιγαίου).
Διετέλεσε προϊστάμενος ολιγοθέσιων δημοτικών, ειδικού σχολείου, διευθυντής πολυθέσιου Δημοτικού Σχολείου, ΕΕΕΕΚ και ΚΕΔΔΥ. Έλαβε πιστοποίηση στις ΤΠΕ (Α΄ και Β΄ Επίπεδο), επιμορφώθηκε σε θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης (ΕΚΔΔΑ), παιδαγωγικά θέματα (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) και παρακολούθησε πλήθος εκπαιδευτικών συνεδρίων για εκπαιδευτική έρευνα, ειδική αγωγή, εκπαιδευτική αξιοποίηση των ΤΠΕ κ.α. Διετέλεσε επιμορφωτής ΠΕΚ Πειραιά, Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Είναι μέλος του Μητρώου Επιμορφωτών ΕΚΔΔΑ. Συγγραφέας 3 βιβλίων και 10 άρθρων εκπαιδευτικού και λαογραφικού ενδιαφέροντος. Εισηγητής σε εκπαιδευτικά συνέδρια και ημερίδες. Κοινωνική και συνδικαλιστική δράση: Μέλος Δ.Σ. Συλλόγου Δασκάλων επί δωδεκαετία, ιδρυτικό μέλος Εταιρείας Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος, Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου επί εξαετία, εκδότης τοπικής πολιτιστικής–ειδησεογραφικής εφημερίδας επί πενταετία.

pdf

Περίληψη

Το επιμορφωτικό υλικό απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μπορεί όμως να αξιοποιηθεί και από τους εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής. Βασικός στόχος του επιμορφωτικού υλικού είναι η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών για την πολυμορφία του μαθητικού πληθυσμού και η ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων και τεχνικών για την αποτελεσματική διδακτική διαχείρισή της. Επικεντρωνόμαστε στην ομαδοσυνεργατική μορφή διδασκαλίας και μάθησης. Στο θεωρητικό πλαίσιο παρουσιάζονται (α) οι βασικές αρχές διαχείρισης της πολυμορφίας του μαθητικού πληθυσμού, (β) οι βασικές αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και (γ) οι βασικές αρχές της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Μέσα στο ίδιο πλαίσιο παρουσιάζονται τεχνικές συγκρότησης ομάδων, με έμφαση στη «συνεργατική συναρμολόγηση». Τέλος, προτείνονται τρόποι αξιοποίησης του κοινωνιογράμματος στη συγκρότηση των ομάδων και γενικώς στη διαχείριση των μαθησιακών και συμπεριφορικών προβλημάτων. Για την αποσαφήνιση και κατανόηση των βασικών θεωρητικών και μεθοδολογικών ζητημάτων επιστρατεύεται ενδεικτική περίπτωση ανομοιογενούς τάξης, η οποία αξιοποιείται ως πεδίο αναφοράς και εφαρμογής των επιμέρους εννοιών που αναπτύσσονται και των προτεινόμενων δραστηριοτήτων που ακολουθούν συνοδευτικά.

Λέξεις κλειδιά: διαφοροποιημένη διδασκαλία, ομαδοσυνεργατική μάθηση, συνεργατική συναρμολόγηση, κοινωνιόγραμμα

Abstract

This training material is addressed for teachers of primary and secondary education, but could also be used by teachers of preschool education. The main objective is to raise teachers' awareness of the diversity of the student population and to help them develop specific skills and techniques for effective teaching management of this diversity. We focus on co-operative teaching and learning. In the theoretical framework we present (a) the key management principles of diversity of the student population, (b) the principles of differentiated instruction, and (c) the basic principles of cooperative instruction. Within the same framework we present techniques of forming student groups, with emphasis on the technique of "Jigsaw Classroom". Finally, we suggest ways of using the sociogram in forming groups and, generally, in managing of learning and behavioral problems. For the clarification and understanding of the basic theoretical and methodological issues, an indicative case of diverse class is selected, which is used as field of reference and application of the concepts developed and of proposed activities that follow.

Keywords: differentiated teaching, cooperative learning, Jigsaw classroom, sociogram