Η συμβολή του εκπαιδευτικού δράματος στη διαδικασία της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, της λειτουργικής επικοινωνίας και της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών

Περιεχόμενα

Αγγελική Σπινθάκη

Εκπαιδευτικός, Θεατροπαιδαγωγός

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η Αγγελική Σπινθάκη είναι δασκάλα, εμψυχώτρια και θεατροπαιδαγωγός. Αποφοίτησε από το καλλιτεχνικό σχολείο Gloversville High School, με κατεύθυνση την τέχνη του Δράματος και παρακολούθησε μαθήματα Eκπαιδευτικού Δράματος (Ε.Δ.) στο Art School of N.Y. Σπούδασε Παιδαγωγική Θεάτρου και Εμψύχωση στο «Θέατρο Ημέρας». Αποσπάστηκε στο Εργαστήριο Θεατρικής Αγωγής, στην Α/βάθμια Εκπαίδευση Ν. Ηρακλείου, επιμορφώνοντας δ/λους και νηπιαγωγούς στη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων με τη μέθοδο του Ε.Δ. Είναι πιστοποιημένη από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, εκπαιδεύτρια εκπαιδευτικών και Σύμβουλος Προώθησης των νέων σχολικών προγραμμάτων του Νέου Σχολείου, στο αντικείμενο «Σχολική και Κοινωνική Ζωή». Δίδαξε στο Διδασκαλείο Δ.Ε. Ρεθύμνου «Μαρία Αμαριώτου», το μάθημα «Θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα και σχεδιασμοί με τις τεχνικές του Ε.Δ.». Έχει εισηγηθεί τη μέθοδο σε Συνέδρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Συστημικής Ψυχοθεραπείας, στην ΟΜΕΡ και σε Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.). Συντονίζει Θεατροπαιδαγωγικά Προγράμματα βιωματικής ενδοσχολικής επιμόρφωσης, πάνω σε θέματα Διαφοροποιημένης διδασκαλίας, Διαχείρισης της σχολικής τάξης, Διαφορετικότητας, Διαπολιτισμικότητας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Ενδοσχολικής βίας και Δια Βίου Μάθησης.

pdf

Περίληψη

Μέσα από τις δραστηριότητες που βασίζονται στις τεχνικές του εκπαιδευτικού δράματος, οι συμμετέχοντες βλέπουν την ταυτότητά τους (ποιοι θεωρούν ότι είναι), σαν μια ιστορία που κάνανε μόνοι τους. Αυτή η ιστορία αλλάζει και αλλάζει και συνεχώς μετασχηματίζεται όσο επηρεάζεται από τις ιστορίες των άλλων και τις εμπειρίες τους. Παρατηρώντας τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν οι συμμετέχοντες για την επίτευξη των στόχων της άσκησης, ανακαλύπτουμε την πολυπλοκότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις μας. Το γεγονός ότι όλοι γνωρίζουν ότι η θεατρική πράξη δεν είναι η πραγματικότητα, επιτρέπει σε όλους τους συμμετέχοντες να μπουν σε δράση ελεύθερα, χωρίς να νιώθουν πως απειλούνται. Με την ενεργό συμμετοχή μας σε ένα εργαστήριο σχεδιασμένο με τη μέθοδο του εκπαιδευτικού δράματος, είμαστε βαθιά μέσα στη δράση, τόσο όσο να μας ενδιαφέρει το τι συμβαίνει, αλλά και αρκετά έξω από αυτήν, ώστε να μη φοβόμαστε. Ο ρόλος των συμμετεχόντων γίνεται ενεργός, συμμετοχικός και δημιουργικός με την αλληλεπίδραση σε μικρές ομάδες.

Λέξεις κλειδιά: επικοινωνία, ενεργητικότητα , αντίδραση, συνεργασία, αναστοχασμός

Abstract

Through activities based on techniques of educational drama , the participants see their identity (who they consider to be) like a story you made these yourself. This story is changing and changing and constantly growing, influenced by the stories of others and the experiences they have. Observing the way in which they communicate the participants to achieve the objectives of the exercise, we discover the complexity in our interpersonal relationships. Towards a goal there are specific ways in which we claim that objective and are a feature of each of us. The fact that everyone knows that the theatrical act is not the reality, allowing all participants to leave themselves in action freely, without feeling threatened. With our active participation in a workshop designed educational drama, we are quite in the action, so we care what happens , but quite out of it, so do not be afraid of it. The role of participants become active, participatory and creative through action and interaction in small groups.

Key words: communication, active, reflection, cooperation, debate