Διαδραστικές σχέσεις συμμετεχόντων στο πλαίσιο της επιμορφωτικής διαδικασίας: δομικά χαρακτηριστικά και λειτουργικές δυνατότητες, μέσω της παρουσίασης σχεδιαστικού διδακτικού “παραδείγματος”

Περιεχόμενα

Ιωάννης Φύκαρης

Λέκτορας Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης - Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ο Ιωάννης Φύκαρης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη γνωστικό αντικείμενο : «Διδακτική Μεθοδολογία». Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου ολοκλήρωσε και τις εγκύκλιες σπουδές του. Στη συνέχεια φοίτησε στην Παιδαγωγική Ακαδημία Μυτιλήνης και στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έλαβε Μεταπτυχιακό Τίτλο σπουδών από τον Παιδαγωγικό Τομέα του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου και αναγορεύτηκε Διδάκτορας της Φιλοσοφίας και της Παιδαγωγικής. Υπηρέτησε επί σειρά ετών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση από τη θέση του δασκάλου και του σχολικού συμβούλου. Έχει συγγράψει επτά βιβλία σχετικά με την εκπαίδευση, ενώ άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε εγκεκριμένα διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά.

pdf

Περίληψη

Το κείμενο που ακολουθεί εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της επιμόρφωσης ενηλίκων, με ιδιαίτερη αναφορά στο επίπεδο, το είδος αλλά και τον τρόπο επίτευξης της αλληλεπιδραστικής επικοινωνιακής σχέσης μεταξύ επιμορφωτή και επιμορφούμενου, καθώς και μεταξύ των επιμορφούμενων. Η κύρια αναζήτηση σε αυτή τη σχέση αφορά αφενός στο είδος της αλληλεπίδρασης που αναπτύσσετται κατά τη διαδικασία προσέγγισης των επιμορφούμενων από τoν επιμορφωτή και, αφετέρου στο είδος της αλληλεπίδρασης μεταξύ των επιμορφούμενων. Ως εκ τούτου, στο παρόν κείμενο η κεντρική εστίαση δε δίνεται στο αξιακό νόημα της επιμόρφωσης αλλά στο είδος του κοινωνικού δικτύου, των διαπροσωπικών σχέσεων και σε όλα τα σχετικώς συντελούμενα στη διδακτική επιμορφωτική διαδικασία, ώστε να να καταστεί αποτελεσματική η επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών και στόχων της όλης επιμορφωτικής προσπάθειας στην οποία εμπλέκονται οι επιμορφούμενοι

Λέξεις κλειδιά: επιμόρφωση, αλληλεπίδραση, διδακτική, εμπειρία, επικοινωνία

Abstract

The main emphasis in the following text is integrated in the broader context of adult education, with a particular reference to the level, type and the way by which an interactive, communicative relationship among the trainer and trainees and yet between the trainees is achieved. This relationship's main pursuit refers basically to parameters of interaction which are developed in the procedure during which the trainer approaches the trainees and the internal relations among trainees. Hence, in this text the overriding focus is not given to leverage meaning of training, but to the type of a social network, interpersonal relationships and to everything that contributes in teaching educational procedure in order to become effective as far as the fulfilment of intended aims and objectives of training's attempt in which trainees are engaged is concerned.

Key words: teaching, differentiation, cooperation, interaction