Η αντιμετώπιση του προβλήματος της μαθητικής διαρροής ως «όραμα» της σχολικής μονάδας και του σχολικού συμβούλου. Μια μελέτη περίπτωσης

Περιεχόμενα

Μαρία Ευσταθίου

Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η Μαρία Ευσταθίου είναι σχολική σύμβουλος φιλολόγων. Έχει συμμετάσχει ως επιστημονική συνεργάτης σε ερευνητικά προγράμματα του Τομέα Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ., σε Ομάδα Εργασίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τη Διδακτική της Ιστορίας, καθώς και σε προγράμματα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Τα πεδία των επιστημονικών ενδιαφερόντων της, όπως και η συγγραφική δραστηριότητά της, επικεντρώνονται στη Σχολική Παιδαγωγική, την Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, την Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση και σε θέματα Διδακτικής Μεθοδολογίας.

pdf

Περίληψη

Η παρούσα εργασία σε επίπεδο θεωρίας συνδυάζει έννοιες στρατηγικού σχεδιασμού και οργανωσιακών αλλαγών με εκείνες της εκπαιδευτικής ηγεσίας, ενώ σε εφαρμοσμένο επίπεδο αξιοποιεί τη συγκεκριμένη θεωρία στην ανάπτυξη μιας μελέτης περίπτωσης. Ειδικότερα, παρουσιάζει το «όραμα» ενός σχολικού συμβούλου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τους τρόπους με τους οποίους σχεδιάζεται η υλοποίηση αυτού του οράματος σε βάθος χρόνου-τρία χρόνια. Για το τριετές πρόγραμμα της συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης έχει τεθεί ο βασικός στόχος-όραμα και ένας βασικός βηματισμός σε ό,τι αφορά στόχους, δράσεις και ερευνητικά εργαλεία. Η συγκεκριμενοποίησή τους, όμως, για κάθε χρονιά υλοποίησης θα εξαρτηθεί από τον αναστοχασμό και την αξιολόγηση της προηγούμενης χρονιάς. Στην εργασία αναπτύσσεται μόνο η πρώτη χρονιά, οι δράσεις της οποίας εστιάζουν στο άτομο (εκπαιδευτικός, μαθητής).

Λέξεις κλειδιά: διοίκηση ολικής ποιότητας, αλλαγή και διαχείριση αλλαγής, εκπαιδευτικό όραμα και στρατηγική, εμπνευσμένη ηγεσία

Abstract

The present work combines, on a theoretical level, the concepts of strategic planning and organizational change, with those of educational leadership, while utilizing this theory in order to develop an applied case study. In particular, it presents the vision of a school counselor in the secondary education and the ways with which the implementation of this vision is planned for a time span of three years. For the three year program of this case study the main goal – vision has been set, as well as a basic pace concerning goals, actions and research tools. The concrete implementation, however, for each year of this case study will depend on the reflection and evaluation of the previous year. In this work, is developed only the first year, the effects of which focus on the individual (teacher, student).

Keywords: total quality management, change, management of change, educational vision and strategy, inspited leadership