Η εφαρμογή της συστημικής θεωρίας στον χώρο του σχολείου

Περιεχόμενα

Άρτεμις Γιώτσα

Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η Άρτεμις Γιώτσα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Iωαννίνων. Τα ερευνητικά και συγγραφικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη μελέτη των στάσεων, των αξιών, της δομής και των λειτουργιών της οικογένειας στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, στις διαπροσωπικές σχέσεις στο οικογενειακό πλαίσιο, στην κοινωνική ψυχολογία του σχολείου με έμφαση στην εφαρμογή της συστημικής θεωρίας στο σχολικό πλαίσιο, στη συμβουλευτική γονέων σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο καθώς και στην πρόληψη της βίας των μικρών παιδιών. Τα τελευταία χρόνια είναι Επιστημονική Σύμβουλος του έργου «Σχολές Γονέων» του ΙΝΕΔΙΒΙΜ του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημονική Συνεργάτης του προγράμματος «ΑCT/MMME-Bίας» που εκπονεί ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ) σε συνεργασία με την Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία (American Psychological Association).

pdf

Περίληψη

Η γενική θεωρία συστημάτων κάνει την εμφάνισή της σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο τη δεκαετία του 1940. Οι σύγχρονες εξελίξεις με τη Γ΄ Κυβερνητική στον χώρο της συστημικής θεωρίας περιλαμβάνουν την εφαρμογή της όχι μόνο στον θεραπευτικό χώρο αλλά και στην εργασία σε μικρές ομάδες στην οικογένεια και στο σχολείο. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή η κατανόηση των φαινομένων γίνεται με καθολικό τρόπο και όχι μεμονωμένα, για παράδειγμα για να κατανοήσει κάποιος ένα μέλος της ομάδας, πρέπει να κατανοήσει πώς λειτουργούν και πώς αλληλεπιδρούν όλα μαζί τα μέλη. Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να παρουσιάσει την εφαρμογή των αρχών της συστημικής θεωρίας στον χώρο του σχολείου, επιλέγοντας συγκεκριμένες τεχνικές από διάφορες συστημικές προσεγγίσεις, όπως είναι η διαγενεαλογική και η στρατηγική. Παρουσιάζονται συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογής των συστημικών τεχνικών κατάλληλα προσαρμοσμένα στις διάφορες ηλικίες των παιδιών με σκοπό να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να χειριστούν δύσκολες καταστάσεις στο περιβάλλον της σχολικής τάξης και να βελτιώσουν την επικοινωνία όλων των αλληλεπιδρώντων μελών στη μικρή ομάδα.

Λέξεις κλειδιά: γενική θεωρία συστημάτων, μικρή ομάδα, επικοινωνία στη σχολική τάξη, συστημικές προσεγγίσεις

Abstract

The General Systems Theory makes her appearance in international and European level in 1940's. The development of third Cybernetic include the application of the Systemic Theory not only in the therapeutic field but also in the family and school contexts with the work in small groups. According to Systemic Theory, the comprehension of the phenomena becomes with an holistic/catholic way and doesn't focus on one part of the system. As an example, in order to understand the behavior of one member of the team it would be very helpful to observe the interactions of the group members. The present paper is focused on the application of the Systemic Theory in the school context, especially presenting concrete techniques from various systemic approaches, as the transgenerational and the strategic approaches. Many examples are presented suitably applied in different ages of children in order to help teachers and educators to deal with difficult situations emerged in the classroom and to improve the communication between all the members in the small group.

Keywords: systemic theory, small groups, communication in the classroom, systemic approaches