Η συμμετοχή των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία: προϋποθέσεις και διαδικασίες ενίσχυσής της στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Περιεχόμενα

Σοφία Αυγητίδου

Αναπληρώτρια καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η Σοφία Αυγητίδου είναι απόφοιτος του Π.Τ. Νηπιαγωγών Α.Π.Θ. και διδάκτορας του Πανεπιστημίου του Sussex της Αγγλίας. Υπήρξε υπότροφος του Ι.Κ.Υ. στη διάρκεια των προπτυχιακών και διδακτορικών της σπουδών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται, μεταξύ άλλων, στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και στις διαδικασίες υποστήριξης της επαγγελματικής μάθησης, στην μελέτη της παιδικής ηλικίας ως κοινωνικής κατασκευής, στο παιχνίδι, την ανάπτυξη των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των παιδιών και τη συνεργατική μάθηση. Η Σοφία Αυγητίδου εργάζεται ως αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Έχει εκδώσει βιβλία και συλλογικούς τόμους σε σχέση με τις κοινωνικές σχέσεις των παιδιών, το παιχνίδι και τη συνεργατική μάθηση και συνεργάζεται τα τελευταία χρόνια συστηματικά με ομάδες εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της συνεργατικής έρευνας-δράσης.

pdf

Περίληψη

Η ετερογένεια του μαθητικού πληθυσμού καθιστά ζητούμενο την εξασφάλιση της συμμετοχής όλων των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο παρόν κείμενο επιχειρείται η ανάδειξη της αναγκαιότητας της συμμετοχής των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία ως δικαίωμα, προϋπόθεση μάθησης και δημοκρατική πρακτική. Παρουσιάζονται ορισμένες προϋποθέσεις για την επίτευξη της συμμετοχής όλων των παιδιών, όπως η συστηματική γνωριμία μαζί τους και ο συνεχής στοχασμός του εκπαιδευτικού για τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα των πρακτικών που χρησιμοποιεί. Τέλος, στο κεφάλαιο αυτό παρέχονται στρατηγικές και ερευνητικές τεχνικές για τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να ανταποκριθούν στις προϋποθέσεις εξασφάλισης της συμμετοχής των παιδιών.

Λέξεις κλειδιά: συμμετοχή των παιδιών, ερενητικές μέθοδοι τεκμηρίωσης, εκπαιδευτικές στρατηγικές

Abstract

Ensuring the participation of all children in the educational process is an imperative taken into account the heterogeneity of pupils. This chapter highlights the necessity of children's participation in the educational process as a right, a presupposition for learning and a democratic practice. Some of the preconditions for ensuring children's participation are also presented such as systematic knowledge of children and continuous teacher reflections regarding the processes and results of their enacted practices. Last, this chapter includes strategies and research techniques for teachers in order to respond to the preconditions of children's participation.

Keywords: children's participation, research methods for documentation, educational strategies