Το μοντέλο της μικτής μάθησης ως πλαίσιο επιμορφωτικών δράσεων: ένα παράδειγμα εφαρμογής

Περιεχόμενα

Κατερίνα Δημητριάδου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διδακτικής Μεθοδολογίας - Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η Κατερίνα Δημητριάδου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διδακτικής Μεθοδολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Έχει υπηρετήσει ως καθηγήτρια φιλολογικών μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, έχει συνεργαστεί σε ερευνητικά έργα και έχει συντονίσει ελληνικά και διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα. Στην εκπαιδευτική της εμπειρία περιλαμβάνονται ερευνητική δράση στο Linnaeus University της Σουηδίας, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, καθώς και σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του Προγράμματος Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών (2010-2014). Στο συγγραφικό της έργο – ελληνόγλωσσο και ξενόγλωσσο – περιλαμβάνονται βιβλία, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεις σε πρακτικά συνεδρίων, συμποσίων και ημερίδων. Έχει διατελέσει μέλος του ΔΣ επιστημονικών σωματείων (ΠΕΕ, ΕΠΑΔΙΠΕ) και έχει συμμετάσχει σε επιστημονικές και συντακτικές επιτροπές. Ερευνητικά και επιστημονικά ενδιαφέροντα: Μεθόδευση της διδασκαλίας και μάθησης, Διαπολιτισμική Διδακτική, Οπτικός γραμματισμός, σημειωτική και διδασκαλία, Ηθική ενδυνάμωση και διδασκαλία, Εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών.

pdf

Περίληψη

Ένας από τους πιο ευέλικτους και αποτελεσματικούς τρόπους οργάνωσης επιμορφωτικών δράσεων είναι η εφαρμογή του μοντέλου μικτής μάθησης (blended learning), το οποίο συνδυάζει τη διά ζώσης και την εξ αποστάσεως μάθηση με την υποστήριξη των τεχνολογιών του διαδικτύου. Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζεται κατά πόσο τα χαρακτηριστικά του μοντέλου αυτού ανταποκρίνονται στις σύγχρονες επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών. Τις θεωρητικές θέσεις συμπληρώνει ένα παράδειγμα εφαρμογής από τη Δράση του Προγράμματος «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών» (2010-2014)• αναφέρεται σε ένα επιμορφωτικό σεμινάριο μικτής μάθησης, εστιασμένο στη διαφοροποίηση της διδασκαλίας μέσω της εννοιολογικής χαρτογράφησης. Τα αποτελέσματα αξιολόγησης από την ερευνητική προσέγγιση του σεμιναρίου αναδεικνύουν τα καινοτόμα στοιχεία και τη λειτουργικότητα του μοντέλου για την επιμόρφωση και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.

Λέξεις κλειδιά: μοντέλο μικτής/ υβριδικής μάθησης, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, διαφοροποίηση της διδασκαλίας, εννοιολογική χαρτογράφηση, κοινότητα μάθησης

Abstract

The implementation of the blended learning model is one of the most flexible and effective ways to organize teacher training courses, since it combines contact learning and distance learning supported by web 2.0 technologies. This chapter examines whether the characteristics of this model respond to modern teacher training needs. The theory is supplemented by an example of application within the framework of Activity of the Educational Project "Education for foreign and repatriated pupils" (2010-2013); it concerns a blended learning teacher training seminar focused on differentiated instruction with the use of concept maps. The results of the research approach to the seminar reveal the innovative character and the efficiency of the model for teacher training and teacher professional development.

Key words: blended/ hybrid learning model, teacher training, differentiated instruction, concept mapping, learning community