Εξ αποστάσεως εκπαίδευση εκπαιδευτικών για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας στις Φυσικές Επιστήμες

Περιεχόμενα

Άννα Σπύρτου, Ειρήνη Νάρη, Κατερίνα Δημητριάδου

Άννα Σπύρτου

Επίκουρη Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε.-Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η Άννα Σπύρτου είναι Επίκουρος Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Είναι φυσικός και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην επιστημονική περιοχή της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών. Έχει εργαστεί στη Β/θμια εκπαίδευση, στο Αμερικάνικο Κολέγιο Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη. Το ερευνητικό και επιστημονικό της έργο αναπτύσσεται σε τρεις τομείς: (α) Εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών της πράξης στις Φυσικές Επιστήμες. (β) Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση καινοτομικών Διδακτικών-Μαθησιακών Σειρών (γ) Όψεις της Παιδαγωγικής Γνώσης του Περιεχομένου στις Φυσικές Επιστήμες – Μελέτη του εκπαιδευτικού αναστοχασμού στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Έχει την επιστημονική επιμέλεια του Εκπαιδευτικού Δικτύου Δυτικής Μακεδονίας (http://ekdidyma.web.uowm.gr/) και του εκπαιδευτικού φιλμ «Το ταξίδι της ηλεκτρικής ενέργειας».


Ειρήνη Νάρη

Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η Ειρήνη Νάρη είναι εκπαιδευτικός σε ιδιωτικό σχολείο της Αθήνας. Κατέχει πτυχίο Μηχανικού Η/Υ από το τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2005), πτυχίο από το Tμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (2012) και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 2012). Από το Σεπτέμβριο του 2005 έχει εργαστεί ως καθηγήτρια πληροφορικής σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (δομή εποπτευόμενη από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων - Ι.Δ.ΕΚ.Ε.). Από τον Ιούλιο του 2011 ως τον Δεκέμβριο του 2012 ήταν επιστημονική συνεργάτιδα της "Δράσης 1: Υποστήριξη Τάξεων Υποδοχής" στο πλαίσιο του προγράμματος "Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών" (http://www.diapolis.auth.gr/). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στη διαπολιτισμική εκπαίδευση και στα αποτελεσματικά μοντέλα ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.


Κατερίνα Δημητριάδου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διδακτικής Μεθοδολογίας - Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η Κατερίνα Δημητριάδου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διδακτικής Μεθοδολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Έχει υπηρετήσει ως καθηγήτρια φιλολογικών μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, έχει συνεργαστεί σε ερευνητικά έργα και έχει συντονίσει ελληνικά και διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα. Στην εκπαιδευτική της εμπειρία περιλαμβάνονται ερευνητική δράση στο Linnaeus University της Σουηδίας, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, καθώς και σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του Προγράμματος Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών (2010-2014). Στο συγγραφικό της έργο – ελληνόγλωσσο και ξενόγλωσσο – περιλαμβάνονται βιβλία, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεις σε πρακτικά συνεδρίων, συμποσίων και ημερίδων. Έχει διατελέσει μέλος του ΔΣ επιστημονικών σωματείων (ΠΕΕ, ΕΠΑΔΙΠΕ) και έχει συμμετάσχει σε επιστημονικές και συντακτικές επιτροπές. Ερευνητικά και επιστημονικά ενδιαφέροντα: Μεθόδευση της διδασκαλίας και μάθησης, Διαπολιτισμική Διδακτική, Οπτικός γραμματισμός, σημειωτική και διδασκαλία, Ηθική ενδυνάμωση και διδασκαλία, Εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών.

pdf

Περίληψη

Στο παρόν κείμενο αναλύεται ο τρόπος με τον οποίον ο Επιστημονικός και Τεχνολογικός Γραμματισμός αποτέλεσε «όχημα» για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας στο πλαίσιο ενός εξ αποστάσεως επιμορφωτικού σεμιναρίου για εν ενεργεία εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων. Αρχικά, περιγράφεται η θεωρητική θεμελίωση του τηλε-σεμιναρίου σε σχέση με τις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το πλαίσιο και η διαδικασία της επιμορφωτικής δράσης, με εστιασμό στη διαμόρφωση περιβαλλόντων διερευνητικής μάθησης σχετικά με τις Φυσικές Επιστήμες (ΦΕ) και την Τεχνολογία. Επίσης, σκιαγραφούνται τα αποτελέσματα από τα διδακτικά σενάρια που κατασκεύασαν οι συμμετέχοντες, προκειμένου να ανταποκριθούν στη θεωρία που είχαν ακούσει στο σεμινάριο. Από την ανάλυση του περιεχομένου των διδακτικών σεναρίων προκύπτουν συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητά του, τα οποία παραπέμπουν στη διαδικαστική αλλά και στην πραγματολογική γνώση που αποκόμισαν οι συμμετέχοντες.

Λέξεις κλειδιά: γραμματισμός στις φυσικές επιστήμες, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τηλε-επιμόρφωση, διερευνητική μάθηση, διαφοροποιημένη διδασκαλία

Abstract

In this chapter we map out the context within which Scientific and Technological Literacy served as a "vehicle" for differentiated instruction in the framework of a distance learning seminar for teachers of various specializations. In the beginning we outline the theoretical background of the seminar held in congruence with the principles of differentiation of teaching. Then we present the conditions under which the e-learning procedures took place, focusing on the forming of inquiry learning environments related to the subject matter of Science and Technology. Aiming at connecting theory to practice, the participants compiled teaching scenarios as assignments during the seminar. These scenarios' content analysis highlights the effectiveness of the seminar and reveals implications concerning both procedural and subject matter knowledge creation on part of the participants in the field under consideration.

Key words: science literacy, distance learning, e-learning, teletraining, inquiry learning, differentiated Instruction