Εδώ συζητάμε αφού πρώτα δούμε προσεκτικά την παρουσίαση για την αξιοποίηση των γνωστικών αντικειμένων στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.


ΣυζήτησηΞεκίνησε απόΑπαντήσειςΤελευταίο μήνυμα
Προβληματισμοί, σκέψεις, προτάσεις σχετικά με την παρουσίαση Φωτογραφία Σπυρίδων Κρουσταλάκης Σπυρίδων Κρουσταλάκης 26 Μαρία Ιατράκη
Wed, 25 Jan 2012, 07:42 PM
Σχολιασμοί, σκέψεις επί της Παρουσίασης Φωτογραφία Μαυρομάτη Βασιλική Μαυρομάτη Βασιλική 0 Μαυρομάτη Βασιλική
Thu, 12 Jan 2012, 09:37 PM