Φωτογραφία Σπυρίδων Κρουσταλάκης
Προβληματισμοί, σκέψεις, προτάσεις σχετικά με την παρουσίαση
από Σπυρίδων Κρουσταλάκης - Monday, 26 December 2011, 12:52 PM
 

Πριν καταθέσω τους προβληματισμούς μου θα ήθελα να ευχαριστήσω για την ιδιαίτερα κατατοπιστική επιστημονική παρουσίαση που ετοιμάσατε.

Θεωρώ ότι προτού επιχειρήσουμε να κάνουμε τη μετάβαση από την επιστημονική θεωρία στην πράξη, οφείλουμε να αναρωτηθούμε πόσους και ποιους γενικούς στόχους θα κληθούμε να υπηρετήσουμε μέσω της διδασκαλίας μας. Με βάση τα όσα μελέτησα νομίζω ότι ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια) διαφοροποιούνται ανάλογα και οι διδακτικές προτεραιότητες. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για παράδειγμα η ακαδημαϊκή γλώσσα κυριαρχεί στα κείμενα και θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να προσεχθεί κατά τη διάρκεια της διδακτικής προσέγγισης. Ωστόσο συχνά η «συνομιλιακή ευχέρεια» ως στόχος- ιδίως στην α΄γυμνασίου- προηγείται και θεωρείται αναγκαία προϋπόθεση για να μπορέσουμε στη συνέχεια να υποστηρίξουμε τη καλλιέργεια της ακαδημαϊκής ικανότητας.

Η διδασκαλία μας είναι δυνατόν να ακολουθήσει συνδυαστική πορεία. Δεν μπορούμε από τη μια πλευρά να παραβλέψουμε το κειμενικό είδος αλλά ούτε και να αδιαφορήσουμε για το περιεχόμενο. Στη δεύτερη περίπτωση θεωρώ ότι «η πλαισιωμένη διδασκαλία των γνωστικών αντικείμενων» αποτελεί την πλέον προσφορότερη -για το γυμνάσιο τουλάχιστον- μέθοδο. Ταυτόγχρονα η καλή γνώση των θεωριών μάθησης, μπορεί να μας «προστατεύσει» από την «παγίδα» του παιδαγωγικού ερασιτεχνισμού και της μονόπλευρα βασισμένης στη προσωπική και μόνο εμπειρία, διδακτικής μας παρέμβασης.

Ως προς την οργάνωση της διδασκαλίας, το διάγραμμα, είτε μέσω του σχολικού πίνακα, είτε μέσω φωτοαντιγράφου είναι δυνατόν να λειτουργήσει ως κατάλληλο μέσο διδακτικής προσέγγισης, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει να προσφέρουμε στους μαθητές μια παιγνιώδη μορφή διδασκαλίας, με βάση τις πολλές και ενδιαφέρουσες προτάσεις που μας έχετε παρουσιάσει. Παράλληλα, οι στρατηγικές στις οποίες αναφέρεστε, καλό είναι να συμπορεύονται με τους ανάλογους γενικούς και ειδικούς διδακτικούς στόχους που έχουμε θέσει. Για παράδειγμα γνωστικού ή συναισθηματικού και άλλου τύπου στόχοι (βλ. π.χ. Ταξινομία Bloom and Krathwohl) είναι χρήσιμο και ενίοτε αναγκαίο να υπηρετούνται από αντίστοιχου είδους στρατηγικές, όπως αυτές που αναφέρονται στην παρουσίαση.

Ως προς την αξιοποίηση συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων, θεωρώ ότι η διαθεματική διδακτική εφαρμογή στο επίπεδο τόσο της Ιστορίας όσο και της Γλώσσας, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι η τελευταία θα διδαχθεί με συνέπεια με βάση τις αρχές της επικοινωνιακής μεθόδου, είναι πιθανό να κινητοποιήσει αποτελεσματικότερα τους μαθητές μας. 

Θα μπορούσε κανείς να θέσει και μια σειρά από άλλες σκέψεις, ωστόσο το παραπάνω πλαίσιο αντιπροσωπεύει κατά τη γνώμη μου ένα ενδιαφέρον θεωρητικό υπόβαθρο προβληματισμού.     

 
Φωτογραφία Γκούμα Ελένη
Απάντηση: Προβληματισμοί, σκέψεις, προτάσεις σχετικά με την παρουσίαση
από Γκούμα Ελένη - Monday, 26 December 2011, 02:08 PM
 

Μελετώντας την παρουσίαση επισήμανα μεταξύ των άλλων τη διανομή της ευθύνης για τη γλωσσομάθεια των αλλοδαπών μαθητών στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και όχι μόνο στους φιλολόγους. Πιστεύω πως αποτελεί μια ενδιαφέρουσα πρόταση που θα βοηθούσε στην αποτελεσματική εκπαιδευτική διαδικασία τόσο για τους γηγενείς όσο και για τους αλλόγλωσσους μαθητές και απαιτεί από την πλευρά των εκπαιδευτικών την κατάλληλη θεωρητική κατάρτιση, αλλά και την εξοικείωσή τους με στρατηγικές που αφορούν στην αξιοποίηση των γνωστικών αντικειμένων στη γλωσσική διδασκαλία.

 

 

Φωτογραφία Βαγγέλης Μαλμέν
Απάντηση: Προβληματισμοί, σκέψεις, προτάσεις σχετικά με την παρουσίαση
από Βαγγέλης Μαλμέν - Monday, 26 December 2011, 02:53 PM
 

Πραγματικά κι εγώ βρίσκω πολύ κατατοπιστική την παρουσίαση που ετοιμάσατε τόσο στο θεωρητικό όσο και στο πρακτικό της μέρος. Επίσης, θεωρώ πολύ ενδιαφέρουσες τις επισημάνσεις του συναδέλφου που ξεκίνησε τη συζήτηση.

Τώρα, θα ήθελα να παραθέσω κάποια χαρακτηριστικά των μαθητών μου στην Τάξη Υποδοχής του Γυμνασίου, όπου διδάσκω, τα οποία εναρμονίζονται με το κεφάλαιο "Ενδεχόμενα χαρακτηριστικά ενός δίγλωσσου μαθητή στη σχολική τάξη" που παρουσιάζετε. Βλέπω, λοιπόν, ότι οι αλλοδαποί μαθητές μου τόσο της Α΄ όσο και της Β΄ Γυμνασίου έχουν αποκτήσει συνομιλιακή ευχέρεια αλλά όχι ακαδημαϊκή ικανότητα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ζουν στην Ελλάδα από τέσσερα χρόνια και πάνω. Ωστόσο, η ακαδημαϊκή τους ικανότητα δεν έχει αναπτυχθεί, πράγμα που, κατά τη γνώμη μου οφείλεται στους εξής λόγους: α) ο χρόνος παραμονής τους στην Ελλάδα δεν είναι αρκετός για αυτή την ικανότητα, β) η φοίτησή τους στο Δημοτικό της χώρας προέλευσης ήταν διακεκομμένη και στο Δημοτικό της χώρας υποδοχής ελλιπής, γ) η διδασκαλία που γινόταν μέχρι στιγμής δεν ήταν προσαρμοσμένη στις δυνατότητες και στις ανάγκες τους, με αποτέλεσμα εύκολα οι ίδιοι να παραιτούνταν από τη διαδικασία της μάθησης. Επομένως, εύλογα τίθεται το ερώτημα πώς θα την αναπτύξουμε, για να ανταποκριθούν σε γνωστικά αντικείμενα των τάξεων συμφοίτησης, όπως η ιστορία, η οδύσσεια, η ιλιάδα. Από την εμπειρία μου αλλά και από παρατητηρήσεις συναδέλφων φαίνεται ότι οι μαθητές αδυνατούν να κατανοήσουν το μεταφρασμένο κείμενο (Οδύσσεια, Ιλιάδα). Μελετώντας την παρουσίασή σας, σκέφτομαι ότι πέρα από τη λεξιλογική εξομάλυνση, τα παιχνίδια ρόλων και η αύξηση της πλαισιακής στήριξης του κειμένου με περισσότερο και κατάλληλο εποπτικό υλικό ίσως να διευκόλυναν την κατανόηση του κειμένου και να διέγειραν το ενδιαφέρον τους περισσότερο.

Κρίνω ότι θα μπορούσαν κατατεθούν κάποιες διδακτικές προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Φωτογραφία Μαρία Αγγελακοπούλου
Απάντηση: Προβληματισμοί, σκέψεις, προτάσεις σχετικά με την παρουσίαση
από Μαρία Αγγελακοπούλου - Monday, 26 December 2011, 03:47 PM
 

Αρχίζοντας, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας το συναίσθημα της έκπληξης και της επιβεβαίωσης που αναδυόταν από μέσα μου, κάθε φορά που διάβαζα κάτι κι αυτό ανταποκρινόταν στην καθημερινή πρακτική, διδάσκοντας σε μία σχολική τάξη με αλλοδαπούς και γηγενείς μαθητές. Δεν ήταν λίγες οι φορές που αναφώνησα πως ναι έτσι συβαίνει ή πως όντως αυτό παρατηρείται.....

Παραδείγματος χάρη, ως προς την απόκτησηση του ακαδημαικού λόγου από τους μαθητές, είναι αδιαμφισβήτητο το φαινόμενο πως οι δεξιότητές του δεν είναι εύκολο να αποκτηθούν από τους γηγενείς μαθητές στη διάρκεια της μαθητικής τους ζωής, πολύ περισσότερο βέβαια από τους αλλοδαπούς ή παλιννοστούντες. Αν και η τάξη διδασκαλίας αποτελεί αυθεντικό επικοινωνιακό περιβάλλον για την απόκτηση της ακαδημαικής ικανότητας, ωστόσο τις περισσότερες φορές αποκτάται κάποια συνομιλιακή ευχέρεια, αλλά όχι σε βάθος επικοινωνιακή ικανότητα με δυνατότητα παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου. Το γεγονός ότι στους περισσότερους αλλοδαπούς μαθητές ομιλείται στην οικογένεια διαφορετική γλώσσα από αυτή που διδάσκονται στο σχολείο σίγουρα αποτελεί έναν ανασταλτικό παράγοντα. Έχω παρατηρήσει πως σε μαθητές Α δημοτικού , οι οποίοι διδάχτηκαν εξαρχής την ελληνική γλώσσα, αν και στην οικογένεια ομιλούταν η αλβανική, αποκτήθηκαν ευκολότερα επικοινωνιακές δεξιότητες, με ευχέρεια στο γραπτό και τον προφορικό λόγο, απ' ότι σε μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας, ίδιας καταγωγής. Επιπλέον, μαθητές αλλοδαποί, που όμως γεννήθηκαν στη χώρα μας και φοίτησαν σε ελληνικά σχολεία απευθείας, έχοντας στο περιβάλλον τους ως ακουστικά ερεθίσματα τόσο τη γλώσσα μας όσο και τη μητρική τους γλώσσα, κατάφεραν να αναπτύξουν ακαδημαικές γλωσσικές δεξιότητες.

Αναφορικά με τις γλωσσικές δραστηριότητες για την κατανόηση της γλώσσας των μαθημάτων και την ανάπτυξη ακαδημαικών δεξιοτήτων, θα ήθελα να υπογραμμίσω, από εμπειρία, ότι η παιγνιώδης προσέγγιση, τα διαγράμματα και η κωδικοποίηση κάποιων ορισμών, σίγουρα βοηθάει. Θα ήθελα να καταθέσω μία εμπειρία που είχα, δουλεύονατς σε έκτη δημοτικού, στο μάθημα της ιστορίας σχετικά με τους κλέφτες και τους αρματολούς. Πρόκειται για χωρίο που λόγω της "πολεμικής"του φύσης και της "στρατηγικής" ιδιότητας που προβάλλει, κέντρισε την προσοχή αλλοδαπού μαθητή της τάξης μου. Η διδασκαλία του μαθήματος έγινε με αναπαράσταση - παντομίμα κάποιων σκηνών που περιγράφονταν στο μάθημα και με επεξήγηση μέσω παροιμιών, κάποιων εννοιών του μαθήματος. Πρόσεξα λοιπόν με πόσο ενδιαφέρον  ο συγκεκριμένος μαθητής παρακολουθούσε την παράδοση, συμμετείχε στις απορίες για άγνωστες λέξεις και κρατούσε σημειώσεις. Όταν πήγα να δω τι είχε γράψει, παρατήρησα για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο μαθητή να έχει μπει στη διαδικασία να κρατήσει σημειώσεις , όπως πλαγιότιλους, όχι βέβαια ορθογραφημένες. Το θαυμάσιο είναι πως το παιδί την επόμενη φορά ήταν διαβασμένο, είχε κατανοήσει το μάθημα και είχε ενδιαφέρον να παρακολουθήσει.

Επιπροσθέτως, σχετικά με τις ασκήσεις των εγχειριδίων, έχω διαπιστώσει ότι δραστηριότητες συμπλήρωσης κενών ή αντιστοίχισης εννοιών- γεγονότων βοηθούν πολύ αυτά τα παιδιά, σε σύγκριση με ερωτήσεις ανάπτυξης περιεχομένου, όπως εύστοχα υπογραμμίζεται μέσα στην παρουσίαση που διαβάσαμε.

Θα ήθελα κλείνοντας να επισημάνω πως με σύμπνοια σχολείου και οικογένειας και με ταύτιση όσο το δυνατών περισσότερο των δύο γλωσσικών καταστάσεων, μπορεί το παιδί να οδηγηθεί στην απόκτηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων για τη Γ2. Επιπλέον, μία καλή πρόταση θα ήταν η λειτουργία απογευματινών τμημάτων υποδοχής και ένταξης για τις οικογένειες των μαθητών αυτών, στα "πολυσυλλεκτικά" σχολεια. Έτσι, θα ήταν ευκολότερη η ταύτιση του γλωσσικού κώδικα επικοινωνίας σχολικού και οικογενειακού περιβάλλοντος.

Φωτογραφία Κωνσταντίνος Κουτσανδρέας
Απάντηση: Προβληματισμοί, σκέψεις, προτάσεις σχετικά με την παρουσίαση
από Κωνσταντίνος Κουτσανδρέας - Wednesday, 28 December 2011, 03:18 PM
 

Καλησπέρα, θα ήθελα αρχικά να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους και καλή χρονιά, με υγεία, ευτυχία και επιτυχία τόσο σε προσωπικό όσο  και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω για την εμπεριστατωμένη, χρήσιμη και ενδιαφέρουσα παρουσίαση που μας ετοιμάσατε.

Συμφωνώ με όλα όσα διατυπώθηκαν από τους / τις συναδέλφους και διαπιστώνων τελικά ότι ο μόνος ίσως τρόπος καλλιέργειας της ακαδημαϊκής γλώσσας του σχολείου είναι η διαθεματική προσέγγιση. Θα ήθελα να καταθέσω πως πολύ συχνά μου δόθηκε η ευκαιρία να διδάξω "γλώσσα" με κείμενα από το μάθημα της Οδύσσειας, της Γεωγραφίας, της Ιστορίας, των Μαθηματικών και διαπίστωσα ότι τα "αποτελέσματα" ήταν ικανοποιητικά. Βέβαια, η διδασκαλία αυτού του τύπου είναι πολύ απαιτητική, απαιτεί δουλειά και προετοιμασία στο σπίτι περισσότερο από το σύνηθες και καλή συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των άλλων αντικειμένων. Εδώ θα ήθελα να επισημάνω ότι η συνεργασία με τους άλλους εκπαιδευτικούς δεν είναι εύκολη καθώς πολλοί από αυτούς έχουν παγιωμένες πρακτικές και απόψεις γύρω από το τι συνιστά "γλώσσα". Ένας καλός τρόπος επίσης είναι να γίνονται συνδιδασκαλίες όπου αυτό είνια δυνατό και να ακολουθείται ως επι το πλείστο η ομαδοσυνεργατική μέθοδος. Μπορεί να ακούγεται αυτό τετριμμένο όμως η ολιγόχρονη εμπειρία μου μού δείχνει ότι πολλοί εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να ακολουθούν πιο "παραδοσιακά" μονοπάτια" κατά τη διδακτική πράξη.

Φωτογραφία Παπαβασιλείου Ιωάννα
Απάντηση: Προβληματισμοί, σκέψεις, προτάσεις σχετικά με την παρουσίαση
από Παπαβασιλείου Ιωάννα - Wednesday, 28 December 2011, 08:30 PM
 

Χρόνια πολλά κι ευτυχισμένα και από μένα σε όλους σας. Μελέτησα προσεκτικά την παρουσίαση και θα ήθελα να καταθέσω κι εγω με τη σειρά μου την περσινή μου εμπειρία σε μειονοτικό δημοτικό σχολείο.

Ήμουν δασκάλα της  Α΄τάξης  και οι μαθητές μου ερχόταν σε επαφή με την ελληνική γλώσσα μόνο κατά τη διάρκεια του μαθήματός μας. Στο οικογενειακό και το ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον μιλούσαν τη μητρική τους γλώσσα, με τους εθνικούς ιδιωματισμούς και ενδεχομένως τις ιδιαιτερότητες των τοπικών διαλέκτων προέλευσης των γονιών τους. Επίσης, πρέπει να αναφερθεί πως από ένα σύνολο 16 μαθητών μόνο οι 4 είχαν φοιτήσει στο νηπιαγωγείο.

Οι πρώτες μέρες  λοιπόν στην τάξη  χαρακτηριζόταν από τη σιωπηλή περίοδο δηλαδή την απουσία λεκτικών αντιδράσεων από τα περισσότερα παιδιά, όπως ακριβώς αναφέρεται και στην παρουσίαση. Ωστόσο, οι μαθητές που είχαν φοιτήσει στο νηπιαγωγείο είχαν ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες , συμμετείχαν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία καθώς λειτουργούσαν και ως βοηθοί- μεταφραστές  για τα υπόλοιπα παιδιά. Για ένα μεγάλο διάστημα η επικοινωνιακή πρακτική που εφαρμόστηκε στην τάξη είχε τη μορφή απλών ερωτήσεων- μονολεκτικών, σύντομων απαντήσεων. Επιπρόσθετα, η μαθησιακή διαδικασία περιελάμβανε ευρεία χρήση εικονογραφικού υλικού, παιχνίδια αναπαράστασης  εικόνων και καταστάσεων της καθημερινότητας , μουσικοκινητικές δραστηριότητες, ζωγραφική και χαρτοκοπτική. Τέλος μεγάλο ενδιαφέρον έδειχναν οι μαθητές στο άκουσμα της ανάγνωσης παραμυθιών , γεγονός που με ενθάρρυνε να το αξιοποιήσω διδακτικά στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου μέσα από τη δραματοποίηση και τη συζήτηση με αφόρμηση τις εικόνες.

Μέσα λοιπόν από γλωσσικά ερεθίσματα που διέγειραν το ενδιαφέρον τους και ταυτόχρονα με τα σχολικά εγχειρίδια, οι μαθητές πέρασαν από το στάδιο της πρώιμης ομιλίας στο στάδιο ανάπτυξης λόγου όπου σχημάτιζαν φράσεις (πολλές φορές σε συνδυασμό με τη μητρική τους γλώσσα) και συνομιλούσαν μαζί μου ή μεταξύ τους σε ικανοποιητικό βαθμό. Αναφορικά με τα παιδιά που είχαν φοιτήσει στο νηπιαγωγείο, απέκτησαν μεγαλύτερη συνομιλιακή ευχέρεια και ανταποκρινόταν άριστα στην εκπαιδευτικη διαδικάσια. Τελειώνοντας αξίζει να σημειωθεί πως ακόμα και μαθητές με «χαμηλές επιδόσεις», στο τέλος του σχολικού έτους, ανέπτυξαν σε ικανοποιητικό βαθμό τις βασικές  διαπροσωπικές επικοινωνιακές δεξιότητες με αποτέλεσμα να χρησιμοποιουν την ελληνική γλώσσα περιστασιακά και στην επικοινωνία με τους συμμαθητές τους (π.χ. στα παιχνίδια και τις συνομιλίες κατά τη διάρκεια του διαλείμματος) .

 

Φωτογραφία Μαργαρίτα Καψάλη
Απάντηση: Προβληματισμοί, σκέψεις, προτάσεις σχετικά με την παρουσίαση
από Μαργαρίτα Καψάλη - Monday, 2 January 2012, 10:01 PM
 

Πιστεύω ότι αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε στην οργάνωση μιας διδασκαλίας είναι οι δραστηριότητες να αποσκοπούν στην εξάσκηση των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων : κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου, κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου.

Αυτό που παρατήρησα κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας  είναι ότι οι μαθητές αφομοιώνουν καλύτερα ένα γραμματικό φαινόμενο όταν διδάσκεται αρχικά στο πλαίσιο μιας θεματικής ενότητας , η οποία μάλιστα να ανήκει στο ευρύτερο ενδιαφέρον των παιδιών . Για παράδειγμα για τη χρήση της ονομαστικής και αιτιατικής , χρησιμοποίησα τα αντικείμενα της τάξης και της σχολικής  τσάντας , για τη διδασκαλία των επιθέτων την εξωτερική εμφάνιση .   Το παραπάνω σε συνδυασμό με τη χρήση εικόνων, παντομίμας , σταυρόλεξων , τραγουδιών βοήθησε ιδιαίτερα τους μαθητές   Επίσης για την ορθογραφία των λέξεων , που οι περισσότεροι μαθητές παρουσιάζουν πρόβλημα, η χρήση τραγουδιών με σβήσιμο βασικών καταλήξεων αποτελεί μία ευχάριστη διαδικασία μάθησης.

Απ την άλλη θεωρώ ότι δε θα πρέπει να δίνουμε έμφαση μόνο στο τελικό προϊόν, αλλά σε όλα τα στάδια μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας.  Ας μην απαιτούμε από τους μαθητές μας να είναι τέλειοι. Δεν χρειάζεται να διορθώνουμε όλα τα λάθη στην παραγωγή προφορικού αλλά και γραπτού  λόγου. Με τον τρόπο αυτό τους αποθαρρύνουμε και τους αφαιρούμε κάθε κίνητρο για προσπάθεια.

Αξιοσημείωτη είναι και  η μεγάλη απόκλιση που υπάρχει στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου. Υπάρχουν μαθητές που μιλούν τα ελληνικά  σαν  μητρική γλώσσα, δυσκολεύονται ωστόσο σε πολύ μεγάλο βαθμό στην παραγωγή γραπτού λόγου.

Φωτογραφία Χαριτωμένη Μανούσου
Απάντηση: Προβληματισμοί, σκέψεις, προτάσεις σχετικά με την παρουσίαση
από Χαριτωμένη Μανούσου - Tuesday, 3 January 2012, 05:20 PM
 

Όπως κι εσείς συνάδερφοι έτσι κι εγώ καλούμαι ν’ αντιμετωπίσω τις μεγάλες προκλήσεις μέσα στις  πολυπολιτισμικές τάξεις του σχολείου μας, πόσο μάλλον σε μια τάξη υποδοχής. Το γεγονός ότι αρχίζει να γίνεται συνείδηση και πράξη η αναγκαιότητα της θεωρητικής και διδακτικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών με ικανοποιεί ιδιαίτερα.

Πραγματικά η παρουσίαση είναι πολύ κατατοπιστική σε υποδείξεις και παραδείγματα. Ανταποκρίνεται πλήρως στη διδακτική πράξη. Οι δραστηριότητες και οι στρατηγικές που προτείνονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν άνετα και στους γηγενείς μαθητές που αντιμετωπίζουν  μαθησιακές δυσκολίες.

Ο μεγάλος χρόνος που χρειάζεται για την ανάπτυξη  του ακαδημαϊκού λόγου με εντυπωσίασε ιδιαίτερα. Έχω ακούσει από πολλούς  συνάδελφους να λένε: «έχει τέσσερα χρόνια στην Ελλάδα (ένας αλλοδαπός μαθητής). Έχει ενσωματωθεί πλήρως» .  Τους μπερδεύει ακριβώς το γεγονός ότι οι μαθητές αυτοί έχουν κατακτήσει τις βασικές διαπροσωπικές δεξιότητες όμως τα παιδιά στερούνται της κατάκτησης του ακαδημαϊκού λόγου.  Αυτό γίνεται έντονα φανερό στις μεγαλύτερες τάξεις όπου τα παιδιά δυσκολεύονται πολύ να εκφραστούν γραπτά και προφορικά στην Ιστορία, τη Γεωγραφία, την Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, τα Μαθηματικά και τη Φυσική.

Πολύ σημαντική θεωρώ την παρατήρηση ότι ο επιστημονικός λόγος καθίσταται προσβάσιμος για τον μαθητή όχι με την απλοποίηση, αλλά με την ανάλυση του πώς είναι δομημένος.  Χρειάζεται πλαισιακή στήριξη και πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα γατί είναι πολύ εύκολο το βάρος να γύρει στην απλοποίηση. Κάτι τέτοιο  θα ήταν  πολύ άδικο τόσο για τη γνωστική όσο και για τη γλωσσική ανάπτυξη των αλλοδαπών μαθητών.

Όπως όλοι γνωρίζουμε κάθε στόχος της γλωσσικής διδασκαλίας είναι και οριζόντιος στόχος όλων των μαθημάτων του σχολείου. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, οι γλωσσικές δεξιότητες καλλιεργούνται συνήθως ευκαιριακά. Εδώ, σωστά κατά τη γνώμη μου, προτείνεται η συστηματική τους καλλιέργεια με διδακτικά σχεδιασμένες διδακτικές ενέργειες που έχουν στόχο την ανάπτυξη συγκεκριμένων γλωσσικών δεξιοτήτων μέσα στα πλαίσια του κάθε γνωστικού αντικειμένου.

Φωτογραφία κοκκίνου Βάια
Απάντηση: Προβληματισμοί, σκέψεις, προτάσεις σχετικά με την παρουσίαση
από κοκκίνου Βάια - Monday, 9 January 2012, 06:36 PM
 

Θα συμφωνήσω με τους περισσότερους  συναδέλφους όσον αφορά το σχολιασμό της παρουσίασης. Πράγματι είναι πολύ κατατοπιστική, ανταποκρίνεται στην καθημερινή διδακτική πρακτική και τα στοιχεία της μπορούν να αξιοποιηθούν γόνιμα από τον εκπαιδευτικό. Αυτό που παρατήρησα μέσα από την καθημερινή μου επαφή με τους μαθητές της τάξης υποδοχής είναι ότι τα περισσότερα παιδιά  έχουν αποκτήσει τη συνομιλιακή ευχέρεια, είτε γιατί γεννήθηκαν στην Ελλάδα και φοίτησαν εξαρχής σε ελληνικό σχολείο, είτε γιατί έχουν περισσότερα ακουστικά ερεθίσματα στην ελληνική γλώσσα. Η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζουν είναι η κατάκτηση της ακαδημαϊκής γλωσσικής ικανότητας (αυτό ισχύει και για τους γηγενείς μαθητές), ίσως γιατί δίνεται βαρύτητα περισσότερο στην απόκτηση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Αυτό που θα διευκόλυνε τον εκπαιδευτικό να αντιμετωπίσει αυτές τις δυσκολίες είναι  να συνδυάσει τη γλωσσική διδασκαλία και τα γνωστικά αντικείμενα θέτοντας τους αντίστοιχους στόχους. Επίσης ο εκπαιδευτικός  θα πρέπει να επιλέξει τις κατάλληλες στρατηγικές αλλά  και τους τρόπους με τους οποίους θα αξιοποιήσει τα γνωστικά αντικείμενα προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να ξεκινάει από τις μικρές τάξεις και σταδιακά να επιτείνεται στις μεγαλύτερες τάξεις, γιατί η λεγόμενη ακαδημαϊκή ικανότητα είναι πιο σύνθετη και η κατάκτηση της απαιτεί περισσότερο χρόνο. Επίσης συμφωνώ με τη διπλή εστίαση, γιατί όντως η δεύτερη γλώσσα μπορεί να αποτελέσει  όχι μόνο αντικείμενο  αλλά και μέσο διδασκαλίας. Σίγουρα η ευθύνη για την εκμάθηση της γλώσσας δεν μπορεί να βαραίνει μόνο τους διδάσκοντες σε αυτά τα τμήματα αλλά όλους τους εκπαιδευτικούς.Η διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας θα μπορούσε να έχει ευρύτερη στόχευση και μέσα στην κανονική τάξη με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών και την εμπλοκή των μαθητών σε συνεργατικού τύπου δραστηριότητες. Η γλώσσα του σχολείου είναι το μέσο για να μάθουν τα παιδιά "πως να μαθαίνουν" και θα τους επιτρέψει να κατακτήσουν γνώσεις σε όλα τα άλλα πεδία και γνωστικά αντικείμενα αλλά και να ανταπεξέρχονται στις  απαιτήσεις των διαφόρων  πτυχών της κοινωνικής τους ζωής.

 

 

 

 

 

Φωτογραφία Καραφούσια Δήμητρα
Απάντηση: Προβληματισμοί, σκέψεις, προτάσεις σχετικά με την παρουσίαση
από Καραφούσια Δήμητρα - Wednesday, 4 January 2012, 05:02 PM
 

Καλή χρονιά και από μένα σε όλους με υγεία. Μελέτησα προσεκτικά την εμπεριστατωμένη παρουσίασή σας και θα ήθελα να καταθέσω κι εγώ τις εμπειρίες μου.

Την περσινή χρονιά δίδασκα σε μειονοτικό σχολείο, όπου τα παιδιά έρχονταν σε επαφή με την ελληνική γλώσσα μόνο κατα τη διάρκεια του σχολικού μαθήματος, ήμουν δλαδή ο μοναδικός φορέας της ελληνικής γλώσσας. Με βάση λοιπόν αυτό υπήρχε μεγάλη δυσκολία συνενόησης και ανταπόκρισης των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Χρησιμοποίησα λοιπόν τη διαθεματικότητα σε συνδυασμό με εποπτικά μέσα π.χ.προβολή ελληνικών ντοκιμαντέρ,χρήση διαδικτύου κλπ και τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά.

Από την άλλη μεριά,φέτος διδάσκω σε ένα σχολείο στο κέντρο της Αθήνας όπου από τα είκοσι παιδιά, τα δύο μόνο έχουν ελληνική καταγωγή. Οι διαφορές με τους περσινούς διαφορές είναι μεγάλες. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά αυτά έρχονται σε επαφή με την ελληνική γλώσσα όχι μόνο στο σχολικό χώρο αλλά και στις εξωσχολικές τους δραστηριότητες (παιχνίδι στη γειτονιά, φροντιστήρια, αθλητικές δραστηριότητες). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αφομοίωση της ελληνικής γλώσσας από την πλειοψηφία των μαθητών χωρίς να λείπουν και οι συγχυσεις των δυο γλωσσών (μητρική και ελληνική) με συνδυασμό λεξιλογίου, φράσεων και δομών και από τις δυο γλώσσες, όπως αναφέρεται και στην παρουσίαση. Ο τρόπος διδασκαλίας σε αυτούς τους μαθητές πολλές φορές είναι εξατομικευμένος, με απλουστευμένες ερωτήσεις, χρήση διαγραμμάτων (κυρίως στην ιστορία και τα θρησκευτικά) και συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης υποδοχής. Οσον αφορά τους μαθητές που ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη ευκολία στον ακαδημαϊκό λόγο των σχολικών εγχειριδίων, οι παρεμβάσεις μου είναι λιγότερες ωστόσο η διδασκαλία συνοδεύεται συχνά από διαγράμματα, χρήση εξωσχολικού υλικού και διαδίκτυο.

Φωτογραφία Μαρίνα Ματθαιουδάκη
Απάντηση: Προβληματισμοί, σκέψεις, προτάσεις σχετικά με την παρουσίαση
από Μαρίνα Ματθαιουδάκη - Wednesday, 4 January 2012, 09:33 PM
 

Καλή χρονιά σε όλους σας!

Χαίρομαι ιδιαίτερα για τα σχόλιά σας σχετικά με την παρουσίαση και για το γεγονός ότι πολλές πληροφορίες - θεωρητικές και πρακτικές – που περιλαμβάνονται στην παρουσίαση φαίνεται να ανταποκρίνονται στην καθημερινή σας διδακτική πρακτική.  Η διαφορά μεταξύ βασικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων και ακαδημαϊκού λόγου είναι ιδιαίτερα σημαντική και, όπως κι εσείς επισημάνατε, παρατηρείται συχνά το φαινόμενο κάποιος/α μαθητής/μαθήτρια να έχει πολύ καλή επικοινωνιακή ικανότητα αλλά όχι τη δυνατότητα εκφοράς ακαδημαϊκού λόγου.  Η γλωσσική υποστήριξη των μαθητών αυτών αποτελεί ευθύνη όλων των εκπαιδευτικών, ανεξαρτήτως ειδικότητας,  και για το λόγο αυτό η συνεργασία των εκπαιδευτικών εκτός αλλά και εντός της τάξης κάποιες φορές (συνδιδασκαλία) είναι απαραίτητη για την επίτευξη του κοινού στόχου.  Όπως τονίστηκε και στην Αναφορά του Βullock για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στα σχολεία πριν 40 περίπου χρόνια (1975), «Όλοι οι δάσκαλοι διδάσκουν γλώσσα» (All teachers are teachers of language).

Φωτογραφία Μιχαήλ Αλέξανδρος
Απάντηση: Προβληματισμοί, σκέψεις, προτάσεις σχετικά με την παρουσίαση
από Μιχαήλ Αλέξανδρος - Friday, 6 January 2012, 07:07 PM
 

Καλή χρονιά και ευλογημένη σε όλους!

Με χαρά μελέτησα την παρουσίαση που ετοιμάσατε, καθώς πέρα από το θεωρητικό της υπόβαθρο, περιέχει διδακτικές προτάσεις, αναλυμένες με παραδείγματα, γεγονός που μας εμπλουτίζει με ιδέες άμεσα αξιοποιήσιμες μέσα στη σχολική τάξη.

Θα ήθελα να αναφέρω τη σημασία που δίνεται στην κατάκτηση του ακαδημαϊκού λόγου από τους αλλόγλωσσους μαθητές, καθώς συνήθως οι εν λόγω μαθητές, για ποικίλους λόγους, φτάνουν στο σημείο να αποκτούν μια επικοινωνιακή δεξιότητα περιορισμένου λεξιλογίου και χαμηλής συντακτικής επάρκειας, χωρίς να τους ενδιαφέρει η περαιτέρω εκμάθηση των υπόλοιπων γλωσσικών στοιχείων. Όμως, όπως σημειώνεται στην παρουσίαση «Επικοινωνία δεν σημαίνει μόνο κοινωνική διάδραση». Η τάξη διδασκαλίας είναι αυτή που θα αποτελέσει το πεδίο μέσα στο οποίο οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου με ακαδημαϊκό περιεχόμενο.

Στρατηγικές που αναφέρετε, όπως (ενδεικτικά) η «αφηγηματική αλυσίδα»,  η ομαδοποίηση των λέξεων, η δημιουργία λεξικού, αλλά και γενικότερα η παιγνιώδης μορφή και τα τραγούδια, που αναφέρθηκαν από μια συνάδελφο, συμβάλλουν στη δημιουργία ευχάριστου κλίματος ικανού να παρακινήσει γηγενείς και αλλόγλωσσους μαθητές στη μαθησιακή διαδικασία.

Με τους μαθητές της τάξης μου συνηθίζουμε να έχουμε στις κασετίνες μας φωσφορούχα μαρκαδοράκια, τα οποία χρησιμοποιούμε σε διάφορα μαθήματα για να υπογραμμίζουμε τις λέξεις-κλειδιά. Είναι κάτι που ευχαριστεί τα παιδιά και τα βοηθά να οργανώσουν τη γνώση.

Σημαντικό είναι να κατανοήσουν πως η Γλώσσα δεν τους χρειάζεται μόνο στο ομώνυμο μάθημα, αλλά βοηθά και είναι απαραίτητη για την κατάκτηση οποιασδήποτε γνώσης. Η συνεργασία λοιπόν, των ειδικοτήτων μεταξύ τους στα σχολεία, αλλά και η αξιοποίηση όλων των γνωστικών αντικειμένων για τη διδασκαλία του περιεχομένου της Γλώσσας είναι καίριας σημασίας. Δεδομένου ότι πολλές φορές το οικογενειακό περιβάλλον ομιλεί κατά κύριο λόγο τη Γ1, το σχολείο είναι η ευκαιρία των αλλόγλωσσων μαθητών, αναπτύσσοντας παράλληλα τη Γ1, να καταφέρουν να μεταφέρουν γλωσσικές δεξιότητες στη Γ2.

Φωτογραφία Ασημίνα Σουλτάνη
Απάντηση: Προβληματισμοί, σκέψεις, προτάσεις σχετικά με την παρουσίαση
από Ασημίνα Σουλτάνη - Saturday, 7 January 2012, 09:24 AM
 

Οι διδακτικές προτάσεις και οι στρατηγικές που περιλαμβάνονται στην εμπεριστατωμένη παρουσίασή σας ανταποκρίνονται στις ανάγκες του διδακτικού έργου και μπορούν να αξιοποηθούν ποικιλοτρόπως στην καθημερινή διδασκαλία.

Συμμερίζομαι τους προβληματισμούς των συναδέλφων και  συμφωνώ με τις προτάσεις τους.

Ας μου επιτραπεί να ενισχύσω ιδιαίτερα την άποψη για την αξία της διαθεματικής προσέγγισης στο γλωσσικό μάθημα. Τα αποτελέσματα της διδασκαλίας είναι εξαιρετικά, δικαιώνουν τόσο τον διδακτικό μόχθο όσο και τις κοπιώδεις προσπάθειες των διδασκομένων, και -πιστεύω πως- ανταποκρίνονται στις αρχές, τους σκοπούς και τους στόχους της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Καλή χρονιά σε όλους!

Φωτογραφία Στεφανής Γεώργιος
Απάντηση: Προβληματισμοί, σκέψεις, προτάσεις σχετικά με την παρουσίαση
από Στεφανής Γεώργιος - Saturday, 7 January 2012, 08:53 PM
 

Πολύ κατατοπιστική η παρουσίαση. Έχω όμως μία ένσταση για το σημείο που αφορά στη διδασκαλία της Γλώσσας και του Περιεχομέμου. Συγκεκριμένα πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να πραγματοποιηθεί διπλή εστίαση στην εκμάθηση του γνωστικού αντικειμένου και στην εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας. Το γλωσσικό υπόβαθρο θα πρέπει να προηγείται και να ενισχύεται συνεχώς κατά την εκμάθηση του γνωστικού αντικειμένου. Αυτός ο παράλληλος εφοδιασμός σε δύο τόσο σημαντικούς τομείς της διδασκαλίας έχω την εντύπωση ότι θα δημιουργήσει αναστάτωση και δυσχέρεια στην ανάπτυξή τους. Ίσως θα έπρεπε να δοθεί πρωταρχικά η βαρύτητα στην εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας με τις τεχνικές και τις μεθόδους που αναφέρετε παρακάτω και στη συνέχεια να περάσουμε στην εκμάθηση του αντικειμένου.

Φωτογραφία Γιαννάκη Μαρία
Απάντηση: Προβληματισμοί, σκέψεις, προτάσεις σχετικά με την παρουσίαση
από Γιαννάκη Μαρία - Saturday, 7 January 2012, 11:21 PM
 

Η  παρουσίαση που ετοιμάσατε διευκρινίζει κάποιους όρους και δίνει κάποιες  διδακτικές  πρακτικές που εμπλουτίζουν τη διδασκαλία .

Είναι  πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου  να πάρουμε υπ’ όψιν μας τη διαφορά μεταξύ βασικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων που κατακτούν οι μαθητές συνήθως στο δημοτικό και  ακαδημαϊκού λόγου. Από ότι γνωρίζω οι περισσότεροι δάσκαλοι σταματάμε στο πρώτο και δεν συνειδητοποιούμε ότι κι αυτοί ,αργότερα θα είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας .Η συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών που μπαίνουν στην τάξη βοηθάει την επίτευξη των στόχων μας. Βρίσκω επίσης πολύ σημαντικές τις πρακτικές που αναφέρονται όπως τη χρήση διαγράμματος ,λέξεις –κλειδιά ,χρήση  λεξικού και ο,τι μπορεί να κάνει πιο αποτελεσματική και ευχάριστη τη  παρουσίαση της διδακτέας ύλης .

Δε χρειάζεται λοιπόν να περιμένουμε βοήθεια από το υπουργείο παιδείας μπορούμε πιστεύω με συνεργασία να επιτύχουμε σημαντικές αλλαγές στην εκπαίδευση!!!!

 

ΚΑΛΗ  ΧΡΟΝΙΑ  ΜΕ  ΥΓΕΙΑ

ΓΕΜΑΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ!!

Φωτογραφία Μαρίνα Ματθαιουδάκη
Απάντηση: Προβληματισμοί, σκέψεις, προτάσεις σχετικά με την παρουσίαση
από Μαρίνα Ματθαιουδάκη - Sunday, 8 January 2012, 12:36 PM
 

 Kαλημέρα σας.

Πολύ ενδιαφέροντα τα σχόλια και η συζήτηση που διεξάγεται σχετικά με την παρουσίαση. Βαρύτητα και προτεραιότητα στην εκμάθηση της 2ης γλώσσας έναντι των γνωστικών αντικειμένων, όπως πολύ σωστά προτείνει ο κ. Στεφανής, δίνεται στην Α΄βάθμια εκπαίδευση και κυρίως στις μικρότερες τάξεις της βαθμίδας αυτής. Στις μεγαλύτερες όμως τάξεις της Α΄βάθμιας εκπαίδευσης και σε όλη τη Β΄βάθμια εκπαίδευση τα γνωστικά αντικείμενα συνεχώς αυξάνουν και η δυσκολία της γλώσσας αλλά και του περιεχομένου μεγαλώνει με αποτέλεσμα οι γλωσσικές και γνωστικές απαιτήσεις να γίνονται σταδιακά όλο και πιο υψηλές. Στο διάστημα αυτό γνωρίζουμε ότι  η ανάπτυξη του ακαδημαϊκού λόγου αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη γνωστική ανάπτυξη των μαθητών. Σ’ αυτό το στάδιο, λοιπόν, η έμφαση στη γλωσσική εκμάθηση απομονωμένη από το γνωστικό αντικείμενο δεν έχει ιδιαίτερο νόημα. Η πρόταση της διδασκαλίας Γλώσσας και Περιεχομένου για διπλή εστίαση στη γλώσσα και το περιεχομένο μας δίνει τη δυνατότητα να «χρησιμοποιήσουμε» το γνωστικό αντικείμενο για να καλλιεργήσουμε τον ακαδημαϊκό λόγο και να ενισχύσουμε το γλωσσικό υπόβαθρο ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η γνωστική ανάπτυξη των μαθητών στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα με αποτέλεσμα να μην υστερούν οι μαθητές αυτοί έναντι των συνομηλίκων τους.  Στο πλαίσιο αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντική η υιοθέτηση της διαθεματικής προσέγγισης και της στενής συνεργασίας των εκπαιδευτικών.

Φωτογραφία Παπαδόπουλος Ιωάννης
Απάντηση: Προβληματισμοί, σκέψεις, προτάσεις σχετικά με την παρουσίαση
από Παπαδόπουλος Ιωάννης - Sunday, 8 January 2012, 01:06 PM
 

Συμφωνώ και εγώ φίλε Γιώργο μαζί σου. Σίγουρα δεν μπορεί να γίνει διπλή εστίαση. λλά νομίζω πως το να είναι ο καθηγητής "περιεχομένου" υποψιασμένος για το πως η γνώση της γλώσσας μπορεί να επηρεάσει (τόσο πρακτικά όσο και ψυχολογικά) τον μαθητή και την μαθησιακή του πορεία, βοηθάει και τον μαθητή και τον καθηγητή!

Φωτογραφία Μαργαρίτα Καψάλη
Απάντηση: Προβληματισμοί, σκέψεις, προτάσεις σχετικά με την παρουσίαση
από Μαργαρίτα Καψάλη - Sunday, 8 January 2012, 01:39 PM
 

Σαφώς και απαιτείται η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας προκειμένου οι μαθητές να ανταποκρίνονται όχι μόνο στη μαθησιακή διαδικασία , αλλά και στις κοινωνικές συναναστροφές εντός και εκτός σχολείου. Θεωρώ ότι αυτό που δεν θα πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι οι αλλοδαποί μαθητές φοιτούν στο ελληνικό σχολείο για τον ίδιο ακριβώς λόγο που φοιτούν και οι γηγενείς, δηλαδή για να μορφωθούν.

Φωτογραφία Ποντίου Σπυριδούλα
Απάντηση: Προβληματισμοί, σκέψεις, προτάσεις σχετικά με την παρουσίαση
από Ποντίου Σπυριδούλα - Monday, 9 January 2012, 08:13 PM
 

Καλή χρονιά και από μένα με υγεία και ευτυχία.

Κατά την γνώμη μου (και ύστερα από 3 χρόνια διδασκαλίας σε μειονοτικά σχολειά) πιστεύω πως οι δίγλωσσοι μαθητές αντιμετωπίζουν προβλήματα που στην αρχή δείχνουν αξεπέραστα. Αρχικά, στέκονται αμήχανοι και φοβισμένοι μπροστά στην εκμάθηση της νέας γλώσσας που καλούνται να κατακτήσουν. Το πρόβλημα γίνεται πιο έντονο στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού όπου η ανασφάλειά τους γίνεται σιωπή. Ύστερα από μεγάλη προσπάθεια οι μαθητές κατακτούν το μηχανισμό ανάγνωσης, ωστόσο ελάχιστα κατανοούν και κάνουν χρήση της ελληνικής γλώσσας σε επικοινωνιακές μορφές λόγου. Οι μαθητές σιγά - σιγά σχηματίζουν φράσεις παρόλο που το λεξιλόγιο τους παραμένει φτωχό και περιορισμένο.

Στην εκμάθηση, όμως, μιας δεύτερης γλώσσας παίζουν ρόλο σημαντικοί παράγοντες όπως η προσωπικότητα του ομιλητή, η ηλικία του, οι προϋπάρχουσες γνώσεις, το οικογενειακό περιβάλλον και τα βιώματά του.

Όσον αφορά στην οργάνωση της διδασκαλίας από τον εκπαιδευτικό και σε συνεργασία με όλες τις ειδικότητες, οι στρατηγικές στις οποίες αναφέρεστε στην παρουσίαση (παιγνιώδης προσέγγιση, τα διαγράμματα, η κωδικοποίηση κάποιων ορισμών, οι εικόνες, οι λέξεις-κλειδιά, το λεξικό και το εποπτικό υλικό) βοηθούν στην αποτελεσματική μαθησιακή διαδικασία καθώς είναι πιο ελκυστικές για τους μαθητές.

Φωτογραφία Γαλαρνιώτη όλγα
Απάντηση: Προβληματισμοί, σκέψεις, προτάσεις σχετικά με την παρουσίαση
από Γαλαρνιώτη όλγα - Tuesday, 10 January 2012, 02:20 AM
 

Καλή χρονιά σε όλους!!

Ιδιαίτερα βοηθητική αποδεικνύεται η παρουσίαση προσφέροντας το ανάλογο θεωρητικό υπόβαθρο και πρακτικές προτάσεις, υπογραμμίζοντας τα σημεία που αναφέρονται στη:

  • δυνατότητα χρήσης της μητρικής γλώσσας στη μάθηση
  • αποδοχή του πολιτισμικού κεφαλαίου που φέρει ο μαθητής
  • συμμετοχή στη σχολική ζωή

καθώς δεν είναι πάντα αυτονόητα, ενώ διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία.

Πιστεύω πως είναι δυνατό και επιθυμητό να ακολουθείται η "διπλή εστίαση" παρόλο που αρχικά ίσως φαίνεται ότι απαιτεί περισσότερο χρόνο, κόπο, επιμονή και υπομονή.Τα αποτελέσματα όμως, που ίσως αργήσουν να φανούν, ανταποκρίνονται τις περισσότερες φορές στις προσδοκίες. Πολύ χρήσιμη και βοηθητική βρίσκω την ομαδοποίηση λέξεων, το σημασιολογικό χάρτη και τη χρήση διαγραμμάτων καθώς κατηγοριοποιούν τις καινούριες πληροφορίες και με τη χρήση συμβόλων και εικόνων διευκολύνουν τους μαθητές.

Σημαντικό είναι ο σχεδιασμός της διδασκαλίας να γίνεται βάσει κατάλληλων στρατηγικών καθώς έτσι γίνεται πιο οργανωμένη και αποτελεσματική δουλειά.

Φωτογραφία Σελέντη Αθανασία
Απάντηση: Προβληματισμοί, σκέψεις, προτάσεις σχετικά με την παρουσίαση
από Σελέντη Αθανασία - Tuesday, 10 January 2012, 07:03 PM
 

Θα συμφωνήσω και εγώ ότι η παρουσίαση είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, καθώς πέρα από το θεωρητικό κομμάτι παρέχει συγκεκριμένες και άμεσα εφαρμόσιμες προτάσεις.

Θα ήθελα να σταθώ σε δύο ζητήματα, το πρώτο αφορά στη δυσκολία κατάκτησης του ακαδημαϊκού λόγου. Διδάσκω Ιστορία στη Γ' τάξη Διαπολιτισμικού Γυμνασίου, οι μαθητές δυσκολεύονται πάρα πολύ να κατανοήσουν αφηρημένες έννοιες. Βρήκα πολύ χρήσιμη την επισήμανση ότι για την κατάκτηση των εννοιών δεν βοηθά η απλοποίηση, αλλά η ανάλυση. Αλλά ακόμα και όταν κατανοούν κάποιες έννοιες, τους είναι πολύ δύσκολο να εκφραστούν τόσο προφορικά όσο και γραπτά, προτιμούν τις μονολεκτικές απαντήσεις.

Το δεύτερο ζήτημα αφορά στη συνεργασία μεταξύ των ειδικοτήτων, έτσι ώστε να συμβαδίζουν διδασκαλία γλώσσας και περιεχομένου. Η διαθεματική προσέγγιση στην πράξη δεν είναι πάντα εφικτή, ιδιαίτερα όταν επιχειρούμε να εμπλέξουμε πολλούς διδάσκοντες, καθώς δεν έχουμε όλοι οι διδάσκοντες την ίδια διάθεση ή τους ίδιους στόχους. Έχω δει, ωστόσο, να λειτουργούν πολύ καλά συνεργασίες μεταξύ δύο ή τριών εκπαιδευτικών, όπως για παράδειγμα, φυσικός και φιλόλογος ή εικαστικός και φιλόλογος.

Φωτογραφία Μαρίνα Ματθαιουδάκη
Απάντηση: Προβληματισμοί, σκέψεις, προτάσεις σχετικά με την παρουσίαση
από Μαρίνα Ματθαιουδάκη - Sunday, 15 January 2012, 01:33 PM
 

 Η καλή χρήση του προφορικού και γραπτού λόγου (παραγωγικές δεξιότητες) είναι όντως ιδιαίτερα δύσκολη για πολλούς μαθητές με διαφορετική Γ1 από την ελληνική. Οι μαθητές αυτοί, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, κατανοούν πολύ καλά έννοιες και λέξεις τις οποίες όμως δεν μπορούν εύκολα να χρησιμοποιήσουν. Η προσληπτική τους γνώση είναι πάντοτε σε καλύτερο επίπεδο από την παραγωγική.  Κάποιες από τις τεχνικές που προτείνονται στην παρουσίαση έχουν στόχο να βοηθήσουν τους μαθητές αυτούς να βελτιώσουν σταδιακά τις παραγωγικές τους δεξιότητες.

Όσον αφορά τη διαθεματική προσέγγιση, δεν είναι πάντοτε εύκολο να την εφαρμόσουμε. Η γνώμη μου είναι ότι αρχικά δεν μπορούν να εμπλακούν πολλοί διδάσκοντες. Η αρχή πρέπει να γίνεται με 2 ή το πολύ 3 συναδέλφους οι οποίοι μπορούν να συνεργαστούν και να θέσουν κάποιους κοινούς στόχους. Θα συμφωνήσω κι εγώ λέγοντας ότι έχω δει θαυμάσιες συνεργασίες μεταξύ πολλών και διαφορετικών ειδικοτήτων (π.χ. τη διδασκαλία του Πυθαγόρειου Θεωρήματος από Μαθηματικό και Φιλόλογο μέσα από τα μαθήματα των Μαθηματικών, των Αρχαίων Ελληνικών και της Ιστορίας).

 

Φωτογραφία Γκαβανόζη Βασιλική
Απάντηση: Προβληματισμοί, σκέψεις, προτάσεις σχετικά με την παρουσίαση
από Γκαβανόζη Βασιλική - Tuesday, 10 January 2012, 07:07 PM
 

Ο γραπτός λόγος πολλές φορές είναι "ξένη γλώσσα" ακόμη και για τους μαθητές που μεγαλώνουν σε ελληνόγλωσσες οικογένςιες, γι΄αυτό και η κατανόηση των κειμένων μπορεί να είναι αρκετά δύσκολη καθώς η γραπτή γλώσσα χρησιμοποιεί διαφορετικές λέξεις από την καθημερινή συνομιλία.

Οι τρόποι παρέμβασης για την κατανόηση του ακαδημαϊκού λεξιλογίου, όπως διατυπώθηκαν στην παρουσίαση είναι ιδιαίτερα σημαντικοί. Η διδασκαλία του λεξιλογίου δεν περιλαμβάνει μόνο τη διδασκαλία συγκεκριμένων λέξεων, αλλά και τρόπους ανάπτυξης της αυτόνομης εκμάθησης λέξεων. Στις σημασίες των λέξεων υπάρχουν διασυνδέσεις , καθώς κάθε λέξη ανήκει σε σημασιολογικά δίκτυα με άλλες λέξεις, όπως τα παραδείγματα που δόθηκαν στην παρουσίαση με τις λέξεις συγγράφω και καταπραϋνω. Η συνολική προσέγγιση στην εκμάθηση του λεξιλογίου μπορεί να περιλαμβάνει τη διδασκαλία συγκεκριμένων λέξεων και την αύξηση/εμπλουτισμό του λεξιλογίου με την εμβάπτιση σε πολλά προφορικά και γραπτά κείμενα.

Η διδακτική αξιοποίηση του λεξικού στο μάθημα της γλώσσας είναι σημαντική, καθώς το λεξικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί προσληπτικά ή παραγωγικάγια την κατανόηση ή παραγωγή αντίστοιχα  γραπτού και προφορικού κειμένου και τη μετάφραση από τη δεύτερη ή ξένη στη μητρική γλώσσα. Τα λέξικά δίνουν στον μαθητή τη δυναντότητα να ελέγξει την ορθογραφία της λέξης, να διορθώσει τα λάθη του και να βρει συνώνυμες, αντώνυμες ή παράγωγες λέξεις για χρήση στον προφορικό ή γραπτό του λόγο.

Διάφορες τεχνικές και μέθοδοι για την κατανόηση του μαθήματος από τους μαθητέες είναι η χαρτογράφηση εννοιών, ο σημασιολογικός χάρτης με εικόνες, η υπογράμμιση λέξεων κλειδιών, τα διαγράμματα μαθημάτων. Η παιγνιώδης μορφή του μαθήματος, η σύνδεση με προηγούμενη γνώση ή με την καθημερινότητα των μαθητών και η διαθεματικότητα, ο διάλογος και η συνεργασία των μαθητών σε ομάδες μπορούν να δώσουν θετικά αποτελέσματα.

Φωτογραφία Πυρομάλη Βαρβάρα
Απάντηση: Προβληματισμοί, σκέψεις, προτάσεις σχετικά με την παρουσίαση
από Πυρομάλη Βαρβάρα - Tuesday, 10 January 2012, 11:14 PM
 

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κι εγώ για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση που μας κάνατε. Καθώς διδάσκω σε Λύκειο, συχνά συναντάω κείμενα μεγάλα σε έκταση, με αφηρημένες έννοιες και πυκνότητα νοημάτων. Οι τρόποι παρέμβασης που προτείνονται για τη διδασκαλία και την κατανόηση του ακαδημαϊκού λόγου, οι ασκήσεις γλώσσας και περιεχομένου, οι γλωσσικές δραστηριότητες θεωρώ ότι ωφελούν ιδιαίτερα τους μαθητές.

Επίσης, θα συμφωνήσω με τους συναδέλφους που τονίζουν τη χρησιμότητα της συνεργασίας με άλλες ειδικότητες. Θα ήθελα, ακόμη, να καταθέσω την εμπειρία μου όσον αφορά τη διαθεματικότητα στην εκμάθηση της γλώσσας. Έχω παρατηρήσει ότι  η ενασχόληση των μαθητών με τα πολιτιστικά προγράμματα (π.χ. θέατρο, εφημερίδα) συμβάλλει όχι μόνο στην ομαλή ένταξη/συμμετοχή τους στη σχολική ζωή αλλά και στην εκμάθηση της γλώσσας σε επικοινωνιακό επίπεδο και ακαδημαϊκό, καθώς έρχονται σε επαφή με ενδιαφέροντα γλωσσικά ερεθίσματα.

Φωτογραφία Κυριακίδου Αλκμήνη
Απάντηση: Προβληματισμοί, σκέψεις, προτάσεις σχετικά με την παρουσίαση
από Κυριακίδου Αλκμήνη - Saturday, 14 January 2012, 06:38 PM
 

Θα ήθελα να καταθέσω την εμπειρία μου  για τις τάξεις υποδοχής σε διαπολιτισμικό γυμνάσιο της Θράκης και να θέσω τους προβληματισμούς μου.

Σαφέστατα, η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν οι διαφορετικές ανάγκες των μαθητών, ιδιαίτερα στην α΄ γυμνασίου: Υπήρχαν μαθητές που δε γνώριζαν τη γραφή, τόσο της ελληνικής, όσο και της Γ1 και, όμως, είχαν τελειώσει το δημοτικό και δεν υπήρχε καμία υπηρεσιακή ενημέρωση ως προς το γεγονός ότι ήταν αναλφάβητοι! Υπήρχαν μαθητές που κατανοούσαν ελάχιστα την ελληνική γλώσσα, άλλοι περισσότερο -αλλά, γενικά, αυτή η ανομοιογένεια λειτουργούσε εις βάρος της ποιότητας του μαθήματος. Η λύση δόθηκε με την ομαδοποίηση των μαθητών-ως προς τις μαθησιακές τους ανάγκες- μέσα στο ίδιο τμήμα και την προσπάθεια για πιο εξατομικευμένη διδασκαλία. Μία πρόταση θα μπορούσε να είναι να τροποποιηθεί το ισχύον πλαίσιο, που αναφέρει ότι οι τάξεις υποδοχής πρέπει να λειτουργούν αν υπάρχουν τουλάχιστον 9 μαθητές και να υπάρχει κάποια ευελιξία, ως προς τον αριθμό των μαθητών.

Επιπλέον, η κατάρτιση των συναδέλφων που ασχολούνται με τις τάξεις υποδοχής πρέπει να γίνει, εκ των προτέρων, προυπόθεση για τη διδασκαλία σε αυτές.

Επίσης, θεωρώ ότι οι τέσσερις ώρες για κάθε τάξη ήταν πολύ λίγες για ένα τέτοιο έγχείρημα.

Τέλος, η εμπλοκή όλων των συναδέλφων ενός σχολείου με τάξεις υποδοχής και η γνωριμία τους με το πλαίσιο λειτουργίας τους, κρίνεται απαραίτητη. Οι περισσότεροι είναι απρόθυμοι να εμπλακούν στη διαδικασία και να εργαστούν γι' αυτό το σκοπό.

Φωτογραφία Μαρία Κοπίτα
Απάντηση: Προβληματισμοί, σκέψεις, προτάσεις σχετικά με την παρουσίαση
από Μαρία Κοπίτα - Sunday, 15 January 2012, 08:17 PM
 

ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΣΥΝΔΙΑΣΤΕΙ Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ.ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΥΤΑ ΕΧΟΥΝ ΕΛΘΕΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΜΕ  ΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΛΟΓΟ.Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΦΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ,ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΑΛΛΟΙΩΝΕΙ ΤΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ.ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Κ ΝΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΤΑΞΕΙΣ,ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ.ΑΣ ΜΝ ΞΕΧΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΟ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ.

Φωτογραφία Μαρία Ιατράκη
Απάντηση: Προβληματισμοί, σκέψεις, προτάσεις σχετικά με την παρουσίαση
από Μαρία Ιατράκη - Wednesday, 25 January 2012, 07:42 PM
 

Κατα τη γνώμη μου, η ακαδημαϊκή ικανότητα στη δεύρεη ξένη γλώσσα σχετίζεται και με την ακαδημαϊκή ικανότητα στη μητρική. Επειδή διδάσκω σε διαπολιτισμικό σχολείο, είχα την ευκαρλια να παρατηρήσω , ότι από τους μαθητές που έρχονταν και εγγραφονταν στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού, μεγαλύτερη πρόοδο παρουσίαζαν όσοι είχαν εγγράμματη γνώση της μητρικής, καθώς και οι γονείς τους.