Το Φόρουμ αυτό αποτελεί μια ομάδα συζήτησης, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι επιμορφούμενοι του Προγράμματος Υποστήριξης της Διδασκαλίας στην Τάξη Υποδοχής.  
Εδώ συζητούνται θέματα που συνδέονται με τη ροή και τις εργασίες του επιμορφωτικού προγράμματος (στοχευμένες και συντονιζόμενες από τους/τις επιμορφωτές/-τριες συζητήσεις), καθώς και ζητήματα που αφορούν στη διδασκαλία στην Τάξη Υποδοχής ή στην ευρύτερη εκπαιδευτική ένταξη των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών.
Η συμμετοχή στο Φόρουμ διευκολύνει τη διαδικασία της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης και ενισχύει την αλληλεπίδραση και τη δικτύωση μεταξύ εκπαιδευτικών από διαφορετικά σχολεία.


ΣυζήτησηΞεκίνησε απόΑπαντήσειςΤελευταίο μήνυμα
Ποια θεωρείτε τα βασικότερα ζητήματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών; Φωτογραφία Βιβή Ανθοπούλου Βιβή Ανθοπούλου 17 Ελευθερία Ζάγκα
Sat, 9 Jun 2012, 07:20 PM
ΕΡΓΑΣΙΑ Φωτογραφία Μπιλληρη Ευδοκια Μπιλληρη Ευδοκια 1 Αλεξάνδρα Μαργαρίτη
Thu, 19 Apr 2012, 12:30 AM
ΕΡΓΑΣΙΑ Φωτογραφία Μπιλληρη Ευδοκια Μπιλληρη Ευδοκια 0 Μπιλληρη Ευδοκια
Wed, 18 Apr 2012, 04:28 PM
ΕΡΓΑΣΙΑ Φωτογραφία Μπιλληρη Ευδοκια Μπιλληρη Ευδοκια 0 Μπιλληρη Ευδοκια
Wed, 18 Apr 2012, 04:28 PM
ΕΡΓΑΣΙΑ Φωτογραφία Μπιλληρη Ευδοκια Μπιλληρη Ευδοκια 0 Μπιλληρη Ευδοκια
Wed, 18 Apr 2012, 04:28 PM
ΕΡΓΑΣΙΑ Φωτογραφία Μπιλληρη Ευδοκια Μπιλληρη Ευδοκια 0 Μπιλληρη Ευδοκια
Wed, 18 Apr 2012, 04:28 PM
Πως μπορούμε να επιτύχουμε την ενεργό συμμετοχή των αδύναμων μαθητών των Τάξεων Υποδοχής στις μεικτές τάξεις; Φωτογραφία Νίκος Δαλάκης Νίκος Δαλάκης 0 Νίκος Δαλάκης
Mon, 23 Jan 2012, 09:04 PM
Οδηγίες για τη Συμμετοχή στο Φόρουμ Φωτογραφία Βιβή Ανθοπούλου Βιβή Ανθοπούλου 0 Βιβή Ανθοπούλου
Wed, 12 Oct 2011, 11:39 AM