Φωτογραφία Νίκος Δαλάκης
Πως μπορούμε να επιτύχουμε την ενεργό συμμετοχή των αδύναμων μαθητών των Τάξεων Υποδοχής στις μεικτές τάξεις;
από Νίκος Δαλάκης - Monday, 23 January 2012, 09:04 PM
 

Πιστεύω ότι ο εκπαιδευτικός της ΤΥ θα πρέπει ξεκινήσει από δραστηριότητες-δοκιμασίες στις οποίες θα μπορεί να ανταποκριθεί ο μαθητής (ανάλογα με το επίπεδο του) και να επιβραβεύει συνεχώς την κάθε μικρή επιτυχία του μαθητή του. Σκεφτείτε ότι όλες αυτές οι μικρές επιβραβεύσεις αποτελούν τα λιθαράκια για να «χτιστεί» η χαμένη αυτοπεποίθηση του στο κοινωνικό περιβάλλον των μεικτών τάξεων και του σχολείου!

Ο μαθητής γευόμενος την χαρά της επιτυχίας, θα αρχίσει να νοιώθει καλύτερα και να επιζητεί πλέον το σχολείο και την διαδικασία της μάθησης! Έτσι τα επίπεδα δυσκολίας των δραστηριοτήτων θα ανεβαίνουν και παράλληλα ο μαθητής θα γίνεται δυνατότερος για να ανταπεξέλθει στις μεικτές τάξεις.

Ακόμη πολύ σημαντικό είναι, οι εκπαιδευτικοί των μεικτών τάξεων, όσο είναι εφικτό να απευθύνονται πιο συχνά στους μαθητές των ΤΥ με εύκολα ερωτήματα και ανάλογες επιβραβεύσεις με τις παραπάνω. Έτσι οι εκπαιδευτικοί των ΤΥ θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουν και ένα «ρόλο γονέα» και να ρωτούν τους εκπαιδευτικούς των μεικτών τάξεων για την εξέλιξη των μαθητών τους και να τους συστήνουν τις προαναφερόμενες επιβραβεύσεις.