Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών

Οδηγός Εκπαιδευτικών Επισκέψεων

3ο Έτος Εφαρμογής (σχολικό έτος 2013 - 2014)

2ο Έτος Εφαρμογής (σχολικό έτος 2012 - 2013)

1ο Έτος Εφαρμογής (σχολικό έτος 2011 - 2012)

Πιλοτικό πρόγραμμα (σχολικό έτος 2010 – 2011)
Άρθρα
Οδηγίες εκπαιδευτικών επισκέψεων
Καλές πρακτικές
Βιβλιογραφία
Εθνική στρατηγική της Ελλάδας για το ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου 2008