Ανάπτυξη προγραμμάτων βελτίωσης της σχολικής αποτελεσματικότητας: μια δυναμική προσέγγιση

Περιεχόμενα

Λεωνίδας Κυριακίδης, Αναστασία Παναγιώτου

Λεωνίδας Κυριακίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής - Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ο Δρ. Λεωνίδας Κυριακίδης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, στην Εκπαιδευτική Έρευνα και Αξιολόγηση. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καταπιάνονται με θέματα που ανήκουν στο χώρο της αξιολόγησης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας. Η κύρια συνεισφορά του στην ερευνητική αυτή περιοχή καλύπτει τρεις ξεχωριστές διαστάσεις της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας οι οποίες σχετίζονται μεταξύ τους: την ανάπτυξη και εγκυροποίηση θεωρητικών μοντέλων εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας, την αξιοποίηση των πορισμάτων της έρευνας για την αποτελεσματικότητα με στόχο τη βελτίωση της εκπαιδευτικής πράξης και την ανάπτυξη της μεθοδολογίας της έρευνας για την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 100 άρθρα σε διεθνή περιοδικά με σύστημα κριτών και πέντε βιβλία, τέσσερα με τον εκδοτικό οίκο Routledge και ένα με τον εκδοτικό οίκο Springer. Είναι μέλος της εκδοτικής επιτροπής διεθνών περιοδικών και διετέλεσε πρόεδρος διεθνών οργανισμών που ασχολούνται με την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα.


Αναστασία Παναγιώτου

Διδακτορική Φοιτήτρια - Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η Αναστασία Παναγιώτου είναι διδακτορική φοιτήρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Αξιολόγησης στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα τα οποία αποσκοπούσαν στον εντοπισμό των παραγόντων που μπορούν να ενισχύσουν την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα, καθώς και στη διεξαγωγή προγραμμάτων ενδοσχολικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Αποτελέσματα από τη μέχρι στιγμής ερευνητική της δράση έχουν παρουσιαστεί σε αριθμό εθνικών και διεθνών συνεδρίων και έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα εντοπίζονται στο χώρο της έρευνας για την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα και εστιάζονται στην αξιολόγηση και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Είναι μέλος διεθνών οργανισμών που ασχολούνται με την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα όπως το American Educational Research Association (AERA) και το International Congress for School Effectiveness and Improvement (ICSEI).

pdf

Περίληψη

Το άρθρο αυτό περιγράφει το Δυναμικό Μοντέλο Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας (ΔΜΕΑ) και παρέχει ερευνητικά δεδομένα που υποστηρίζουν την εγκυρότητά του. Υποστηρίζεται ότι ο απώτερος στόχος της ανάπτυξης και εγκυροποίησης του ΔΜΕΑ ήταν η δημιουργία ισχυρότερων δεσμών ανάμεσα στην Έρευνα Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας (ΕΕΑ) και την Έρευνα για Βελτίωση της Σχολικής Αποτελεσματικότητας. Έτσι, στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά η δυναμική προσέγγιση βελτίωσης της σχολικής αποτελεσματικότητας που επιχειρεί να χρησιμοποιήσει την υπάρχουσα γνώση της ΕΕΑ για σκοπούς βελτίωσης. Πέρα από την παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών και σταδίων της δυναμικής αυτής προσέγγισης, περιγράφονται επίσης μελέτες που διερευνούν την επίδρασή της στην προώθηση των μαθησιακών επιτευγμάτων. Τέλος, παρουσιάζονται προτάσεις για περαιτέρω έρευνα αναφορικά με την ανάπτυξη, εγκυροποίηση και αξιοποίηση θεωρητικών μοντέλων για την προώθηση της ποιότητας στην εκπαίδευση.

Λέξεις κλειδιά: έρευνα εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας, βελτίωση σχολικής αποτελεσματικότητας, αξιολόγηση σχολικής μονάδας, θεωρητικά μοντέλα εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας, εμπειρικός έλεγχος μοντέλων αποτελεσματικότητας

Abstact

This article concentrates on the development of the dynamic model and provides research evidence supporting its validity. It is argued that the ultimate aim of developing and testing the dynamic model was to establish stronger links between educational effectiveness research and school improvement. Thus, the importance of establishing an evidence-based and theory-driven approach to school improvement is stressed. Moreover, the Dynamic Approach to School Improvement (DASI) that attempts to use of the knowledge-base of EER for improvement purposes is presented. Beyond presenting the essential characteristics and the stages of this dynamic approach, studies investigating its impact on promoting student learning outcomes are outlined. Finally, we draw suggestions for further research in developing, testing and using theoretical models for promoting quality in education.

Keywords: educational effectiveness, school improvement,school evaluation, theory testing, evidence-based approach