• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4

Ένα σχολείο «εργάζεται διαπολιτισμικά»: Προϋποθέσεις και παιδαγωγικοί χειρισμοί

Περιεχόμενα

Bιβλιογραφία

Auernheimer, G. (1995). Einführung in die interkulturelle Erziehung. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Azun, S. (2013). Zusammenarbeit mit Eltern: Respekt für jedes Kind, Respekt für jede Familie. In P. Wagner (Hrsg.), Handbuch Inklusion. Grundlagen vorurteisbewusster Bildung und Erziehung (S. 222-241). Freiburg: Herder.

Baker, C. (2001). Εισαγωγή στη διγλωσσία και τη δίγλωσση εκπαίδευση, μτφρ. Α. Αλεξανδροπούλου. Αθήνα: Gutenberg.

Brown, S. & Kysilka, M. (2002). Applying Multicultural and Global Concepts in the Classroom and Beyond. Boston et al: Allyn and Bacon.

Council of the European Union (2009). Council Conclusions on the Education of Children with a Migrant Background, 2978th Education, Youth and Culture Council Μeeting. Brussels.

Cummins, J. (2002). Ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση. Εκπαίδευση με σκοπό την ενδυνάμωση σε μια κοινωνία της ετερότητας, μτφρ. Σ. Αργύρη. Αθήνα: Gutenberg.

Δαμανάκης, Μ. (1997). Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα. Διαπολιτισμική προσέγγιση. Αθήνα: Gutenberg.

Δημητριάδου, Κ. & Ευσταθίου, Μ. (2008). «Διδακτικές προσεγγίσεις σε μικτές τάξεις». Στο Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο (Γυμνάσιο) (Επιμ.), Οδηγός Επιμόρφωσης. Διαπολιτισμική εκπαίδευση και αγωγή (σσ. 67-85). Θεσσαλονίκη: Λιθογραφία.

Dunker, L. (2011). 'Πολυπροοπτικότητα' και διαπολιτισμική μάθηση. Μια θεωρητική προσέγγιση. Στο Χ. Γκόβαρης (Επιμ.), Κείμενα για τη διδασκαλία και τη μάθηση στο πολυπολιτισμικό σχολείο (σσ.37-49). Αθήνα: Διάδραση.

Ευσταθίου, Μ. (2008). Η υποστήριξη διδακτικών παρεμβάσεων σε μικτές τάξεις μέσω της έρευνας δράσης. Στο Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο (Γυμνάσιο) (Επιμ.). Διδασκαλία και μάθηση στο πολυπολιτισμικό σχολείο. Διδακτικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικό υλικό. Πρακτικά ημερίδας (Θεσσαλονίκη, 10 & 11 Δεκεμβρίου 2007) (σσ. 29-36). Θεσσαλονίκη: Λιθογραφία.

Ζάγκα, Ε., Κεσίδου, Α. & Ματθαιουδάκη, Μ. (υπό δημοσίευση). Η βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου των Τάξεων Υποδοχής στο ελληνικό σχολείο. Παιδαγωγικές και γλωσσολογικές διαστάσεις. Στο Διαθεματικές προσεγγίσεις στη γλωσσική διδασκαλία, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Θεσσαλονίκη 23-25 Νοεμβρίου 2012.

Gogolin, I. & Krüger-Potratz, M. (2006). Einführung in die Interkulturelle Pädagogik. Opladen & Farmington Hills: Verlag Barbara Budrich.

Gomolla, M. (2006). Fördern und Fordern allein genügt nicht! Mechanismen institutioneller Diskriminierung von Migrantenkindern im deutschen Schulsystem. Ιn G. Auernheimer (Hrsg.), Schieflagen im Bildungssystem. Die Benachteiligung der Migrantenkinder (S. 87-102). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Gundara, J. (1997). Is Intercultural Teacher Education a Cinderella?. In C. Allemann-Ghionda (Hrsg.), Multikultur und Bildung in Europa (pp. 243-253). Bern: Peter Lang.

Κεσίδου, Α. (2008). Διδακτικές προσεγγίσεις στο πολυπολιτισμικό σχολείο: αρχές της Διαπολιτισμικής Διδακτικής. Στο Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο (Γυμνάσιο) (Επιμ.), Διδασκαλία και μάθηση στο πολυπολιτισμικό σχολείο. Διδακτικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικό υλικό. Πρακτικά ημερίδας (Θεσσαλονίκη, 10 & 11 Δεκεμβρίου 2007) (σσ.11-27). Θεσσαλονίκη: Λιθογραφία.

Κεσίδου, Α. (2010). Μετανάστευση και εκπαιδευτική πολιτική. Διεθνής εμπειρία. Στο Α. Κεσίδου, Α. Ανδρούσου & Β. Τσάφος (Επιμ.), Μετανάστευση, πολυπολιτισμικότητα και εκπαιδευτικές προκλήσεις: πολιτική, έρευνα, πράξη, Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου (Αθήνα, 14-15 Μαΐου 2010) (σσ.117-125). Θεσσαλονίκη: Ελληνικό Παρατηρητήριο για τη Διαπολιτισμική Παιδεία και Εκπαίδευση.

Killen, R. (2007). Effective Teaching Strategies. Lessons from Research and Practice. South Melbourne, Vic.: Thomson Social Science Press.

Kugler, E. G. & Price, O. A. (2009). Helping Ιmmigrant and Refugee Students Succeed: It's Not Just What Happens in the Classroom. Washington, DC: Center for Health and Health Care in Schools, School of Public Health and Health Services, The George Washington University.

Λιακοπούλου, Μ. (2007). Η προετοιμασία των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το πολυπολιτισμικό σχολείο. Ένα σχέδιο προγράμματος κατάρτισης και επιμόρφωσης. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 44, 63-82.

Mansouri, F. & Jenkins, L. (2010). Schools as Sites of Race Relations and Intercultural Tension. Australian Journal of Teacher Education, 35 (7), 93-108.

Μecheril, P. (2004). Einführung in die Migrationspädagogik. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Νικολάου, Γ. (2007). Ετερότητα και διαπολιτισμική εκπαίδευση μέσα από το πρίσμα της κριτικής θεωρίας. Το σχολείο της ένταξης. Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, 9, 79-106.

Νικολάου, Γ. (2011). Διαπολιτισμική διδακτική. Το νέο περιβάλλον - βασικές αρχές. Αθήνα: Πεδίο.

OECD (2012). Untapped Skills: Realising the Potential of Immigrant Students. Paris: OECD Publishing.

OECD (2013). International Migration Outlook 2013. Paris: OECD Publishing.

Prengel, A. (2008). Anerkennung als Kategorie pädagogischen Handelns.

Theorie und Vision einer anderen Schulkultur. Pädagogik, 60 (2), 32-35.

Σκούρτου, Ε. (2011). Η διγλωσσία στο σχολείο. Αθήνα: Gutenberg.

Taylor, Ch. (1999). Πολυπολιτισμικότητα. Eξετάζοντας την πολιτική της αναγνώρισης, μτφρ. Φ. Παιονίδης. Αθήνα: Πόλις.

Vavrus, M. (2002). Transforming the Multicultural Education of Teachers. Theory, Research and Practice. New York: Teachers College Press.

Φραγκουδάκη, Α. (2013). Ο εθνικισμός και η άνοδος της ακροδεξιάς. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

Αναστασία Κεσίδου

Επίκουρη Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η Αναστασία Κεσίδου σπούδασε Παιδαγωγική, Φιλοσοφία και Ψυχολογία στο Α.Π.Θ. και Παιδαγωγική στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, όπου συνέγραψε τη διδακτορική της διατριβή. Είναι Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο «Συγκριτική Παιδαγωγική και διαπολιτισμική εκπαίδευση». Έχει διδάξει το αντικείμενο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε προπτυχιακό επίπεδο στο Α.Π.Θ. και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο πλαίσιο του ΠΜΣ του Τομέα Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. και του Διαπανεπιστημιακού-Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλους» (Α.Π.Θ.- Πανεπιστήμιο Αιγαίου), στο European Master's Degree in Human Rights and Democratisation (Έδρα UNESCO-A.Π.Θ.), καθώς και στο Eντατικό Πρόγραμμα Erasmus 'Education for Democratic Intercultural Citizenship' (University of Humanistic Studies, Utrecht). Επίσης, διδάσκει συναφή θέματα σε προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ποικίλων φορέων. Έχει συμμετάσχει στο ερευνητικό πρόγραμμα της UNESCO με θέμα 'Τhe Curricula of the 'National Subjects' in Bosnia and Herzegovina' και στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 'The Intercultural Competence for Primary School Teachers' το οποίο κατέληξε στη συγγραφή εγχειριδίου με τον ομώνυμο τίτλο (στη γερμανική γλώσσα). Από το 2002 έως σήμερα είχε την επιστημονική ευθύνη δύο υποέργων (ΕΠΕΑΕΚ) και μίας υποδράσης (ΕΣΠΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών», ενώ συμμετείχε ενεργά σε σειρά επιστημονικών του δράσεων. Είναι, επίσης, Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Παρατηρητηρίου για τη Διαπολιτισμική Παιδεία και Εκπαίδευση για τη διετία 2013-2015.