Δείτε την παρουσίαση για την προβολή των επιπέδων γλωσσομάθειας στη διδακτική του επιθέτου και της γραμματικής συμφωνίας.