Φωτογραφία Ελευθερία Ζάγκα
Απάντηση: Ποια θεωρείτε τα βασικότερα ζητήματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών;
από Ελευθερία Ζάγκα - Saturday, 9 June 2012, 07:20 PM
 

Επίσης και οι πολιτισμικές παράμετροι είναι πολύ σημαντικά ζητήματα στην εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών. Ας μην ξεχνάμε ότι με τους  λαούς της Βαλκανικής  και της Ευρώπης έχουμε κάποια εξοικείωση και με ορισμένους από αυτούς οι πολιτισμικοί κώδικες είναι κοινοί ή παρόμοιοι, αλλά δεν ισχύει το ίδιο με τους λαούς της Ασίας, για παράδειγμα, με τους οποίους δεν είχαμε ούτε ιστορικά κάποια επαφή...Εκεί θα πρέπει να είμαστε σε θέση  να αναγνωρίσουμε τους διαφορετικούς κώδικες που μπορεί να επηρεάσουν  τη διδασκαλία ή τουλάχιστον να είμαστε έτοιμοι γι΄ αυτό. Μου αρέσει να επαναλαμβάνω ότι στη διδασκαλία σε μια πολύχρωμη τάξη δεν υπάρχει τίποτα αυτονόητο...