Φωτογραφία Μαρία Ιατράκη
Απάντηση: Προβληματισμοί, σκέψεις, προτάσεις σχετικά με την παρουσίαση
από Μαρία Ιατράκη - Wednesday, 25 January 2012, 07:42 PM
 

Κατα τη γνώμη μου, η ακαδημαϊκή ικανότητα στη δεύρεη ξένη γλώσσα σχετίζεται και με την ακαδημαϊκή ικανότητα στη μητρική. Επειδή διδάσκω σε διαπολιτισμικό σχολείο, είχα την ευκαρλια να παρατηρήσω , ότι από τους μαθητές που έρχονταν και εγγραφονταν στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού, μεγαλύτερη πρόοδο παρουσίαζαν όσοι είχαν εγγράμματη γνώση της μητρικής, καθώς και οι γονείς τους.