Ταξιδεύοντας

Η δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές επιπέδου ελληνομάθειας Β1. Βασικός στόχος είναι η εξοικείωση των μαθητών με τη χρήση συχνόχρηστου λεξιλογίου και η επιτυχής ανταπόκριση τους σε καθημερινές περιστάσεις επικοινωνίας. 
Είδος Yλικού: Δραστηριότητα
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 4 (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια

Τάξεις:
ΣΤ' Δημοτικού, Α' Γυμνασίου
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Επικοινωνιακή Περίσταση:
Ζητώ και δίνω πληροφορίες για να ταξιδέψω
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο
Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
Υπολογιστής, προτζέκτορας, διαδίκτυο, cd player
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική, Ομαδική, Ανά Ζεύγη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Λεξιλόγιο επιπέδου Α2
Σύνταξη απλών προτάσεων (Υ,Ρ,Α)

Γενικοί στόχοι:
Διδασκαλία λεξιλογίου
Εργασία σε ομάδες
Εξάσκηση των δεξιοτήτων προφορικού και γραπτού λόγου

Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου, Επικοινωνιακή καταλληλότητα
Ικανότητες για Συμμετοχή και Δράση στην Κοινωνία:
Συνεργασία, Αλληλεπίδραση και Επικοινωνία
Δομικοί Στόχοι :
Να συντάσσουν απλές προτάσεις (κατάφαση και ερώτηση)


Λεξιλογικοί Στόχοι:
Να κατανοήσουν, να εμπεδώσουν και να χρησιμοποιήσουν το θεματικό λεξιλόγιο
Λειτουργικοί Στόχοι:
Να ζητούν και να δίνουν πληροφορίες που σχετίζονται με τη χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 
Δημιουργήθηκε στις 29/11/2013 17:35 από τον Χρυσούλα Κολίτσα (Δράση 1)