Μόδα και εφηβεία

Δίνονται στους μαθητές ασκήσεις αντιστοίχισης και κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου προκειμένου να εξοικειωθούν με το λεξιλόγιο της μόδας και της εφηβείας. Επίσης οι μαθητές κατανοούν τον τρόπο ανάπτυξης επιχειρημάτων για να στηρίξουν ή να απορρίψουν μία θέση/άποψη
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α2, Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Δευτεροβάθμια

Τάξεις:
Α' Γυμνασίου
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Λεξιλόγιο
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Γνώση ελληνικών λέξεων σχετικών με το ρουχισμό και την εφηβεία
Λέξεις Κλειδιά:
Ρούχα και χρώματα
Γενικοί στόχοι:
Λεξιλόγιο σχετικό με την μόδα και τους έφηβους
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :
......
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Διδασκαλία λεξιλογίου σχετικού με την μόδα και την εφηβεία
Λειτουργικοί Στόχοι:
Ανάπτυξη επιχειρηματολογίας προκειμένου να απορρίψουν οι μαθητές ή να στηρίξουν μία άποψη
Δημιουργήθηκε στις 12/04/2013 10:43 από τον Σέβη Σαμαρά (Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης)