Επαγγέλματα

Δίνονται στους μαθητές δραστηριότητες ώστε να εξοικειωθούνε με το λεξιλόγιο που σχετίζεται με τα επαγγέλματα ως προς την κατανόηση του γραπτού λόγου και την παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου.
Είδος Yλικού: Σχέδιο Μαθήματος
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 1 (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α2, Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Δευτεροβάθμια

Τάξεις:
Α' Γυμνασίου

Ηλικιακή Ομάδα: 10-12, 13-15
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Επικοινωνιακή Περίσταση:

Γλωσσική Διδασκαλία:
Λεξιλόγιο
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Εξοικείωση με το σχετικό θέμα (επαγγέλματα)
Λέξεις Κλειδιά:
Επαγγέλματα
Γενικοί στόχοι:
Διδασκαλία λεξιλογίου σχετικού με τα επαγγέλματα
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :
.......
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Διδασκαλία λεξιλογίου σχετικού με το θέμα "Επαγγέλματα"
Λειτουργικοί Στόχοι:
Συγγραφή επαγγελματικής κάρτας
Δημιουργήθηκε στις 12/04/2013 10:27 από τον Σέβη Σαμαρά (Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης)