Εδώ βλέπετε ακόμη μία πρόσκληση - αυτή τη φορά γραμμένη με το χέρι - που αποτελεί επίσης κείμενο γραπτού καθημερινού λόγου.  Κοιτάξτε την προσεκτικά.  Θα κληθείτε να απαντήσετε σε ερωτήματα σχετικά με όλο το υλικό που είδατε ως αφόρμηση για τη συζήτηση θεμάτων σχετικών με τη διδασκαλία της γλώσσας μέσω περιεχομένου.