Δείτε την παρουσίαση και, αν θέλετε, καταθέστε τις παρατηρήσεις ή τις απορίες σας στην ομάδα συζήτησης που βρίσκεται κάτω από τη βιβλιογραφία.