Φόρμα Σχεδιασμού Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας

Καλείστε να αξιοποιήσετε αυτή τη φόρμα για να σχεδιάσετε τη δραστηριότητά σας, Τα στοιχεία που σας ζητούνται ενισχύουν το συστηματικό εκπαιδευτικό σχεδιασμό και παράλληλα - για την περίπτωση που ενδιαφέρεστε να καταχωρηθεί η εργασία σας στη βάση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την τάξη υποδοχής- μας δίνουν τη δυνατότητα να αναζητούμε δραστηριότητες και εργασίες βάσει των χαρακτηριστικών τους (τάξη, επίπεδο γλωσσομάθειας, λέξεις κλειδιά κλπ).

Αν χρειαστείτε βοήθεια κατά τη συμπλήρωση της φόρμας μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Παπαδοπούλου στο depapa@auth.gr ή στην κ. Ανθοπούλου στο ssanthop@gmail.com.

Click ActivityPlanningSchemeTY-forma_no_eval.doc link to view the file.