Το κείμενο αυτό περιλαμβάνει οδηγίες για την εργασία που καλείστε να κάνετε. Λάβετε υπόψη ότι έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε ερωτήσεις σχετικά με την εργασία στην ομάδα συζήτησης που ακολουθεί.  Πρώτα σας προτείνουμε να δείτε όμως και τη φόρμα σχεδιασμού.