Ξεχωριστές ομάδες: Όλοι οι συμμετέχοντες

Σε αυτή την ομάδα συζήτησης έχουν πρόσβαση μόνο οι εκπαιδευτικοί που δραστηριοποιούνται στο ασύγχρονο επιμορφωτικό σεμινάριο της διδασκαλίας της γλώσσας με βάση το περιεχόμενο.  Αφού ολοκληρώσουμε όλες τις εργασίες του σεμιναρίου, συμμετέχουμε σε αυτό το φόρουμ με στόχο να εμβαθύνουμε στο αντικείμενό μας.  Στις εξελισσόμενες συζητήσεις θα επισυνάπτεται κατά διαστήματα σχετικό υποστηρικτικό υλικό.


(Δεν υπάρχουν ακόμα θέματα συζήτησης σε αυτή την ομάδα συζητήσεων)