Φωτογραφία Ελισάβετ Ελευθεριάδου
Απάντηση: Κατανόηση κειμένων
από Ελισάβετ Ελευθεριάδου - Sunday, 22 January 2012, 09:44 PM
 

Πιστεύω ότι οι συνάδελφοι έχουν καλύψει επαρκώς το θέμα και δε μένουν πολλά να ειπωθούν. Συμφωνώ πως το δυσκολότερο είναι το κείμενο της ιστορίας και θεωρώ πολύ σημαντική και την παρατήρηση για την πολιτισμική παράμετρο. Θα ήθελα να συμπληρώσω, μόνο, ότι εκτός από "απωθητική" μορφή, το κείμενο, το ύφος του και η διδακτική του μέθοδος μου φαίνονται αρκετά αναχρονιστικά, για όλους τους μαθητές.

Όσο για τη χειρόγραφη πρόσκληση, παρά την έλλειψη εικόνας και των άλλων που ειπώθηκαν, θεωρώ βοηθητικό παράγοντα το γεγονός ότι είναι γραμμένη από συνομήλικο των παιδιών και χρησιμοποιεί τον προφορικό λόγο με τον οποίο είναι και πιο εξοικειωμένα. Άλλωστε τα λάθη, ίσως λειτουργήσουν ψυχολογικά και κάπως παρηγορητικά για τους αλλόγλωσσους. (Το βίντεο με το ηφαίστειο δεν κατέβαινε).