Φωτογραφία Αντωνίου Ελένη
Κατανόηση κειμένων
από Αντωνίου Ελένη - Monday, 19 December 2011, 04:55 PM
 
Συμφωνώ κι εγώ με τους συναδέλφους σχετικά με την κατανόηση των κειμένων.Κατά τη γνώμη μου και μέσα από την εμπειρία μου στην τάξη το κείμενο το οποίο θα δυσκόλευε περισσότερο τους μαθητές είναι το κείμενο της Ιστορίας της Στ τάξης. Το λεξιλόγιο είναι ακατάλληλο για τους αλλοδαπούς μαθητές καθώς και η ανυπαρξία οποιουδήποτε υποστηρικτικού υλικού(εικόνα,ταινία,βίντεο).Συνήθως δυσκολεύει και τους γηγενείς μαθητές.Το βιντεάκι με τα ηφαίστεια επίσης θα δυσκόλευε τους μαθητές λόγω λεξιλογίου. Το βίντεο με την κλιματική αλλαγή είναι προσεγμένο , έχει εικόνα,κίνηση, χρώμα κι ένα νεαρό κορίτσι στο ρόλο του εκφωνητή.Η πρώτη πρόσκληση έχει ξεκάθαρο θέμα,πληροφορίες κατανοητές ενώ η δεύτερη πρόσκληση έχει επαρκείς πληροφορίες όσον αφορά το θέμα ωστόσο είναι δυσανάγνωστο λόγω γραφικού χαρακτήρα.Τα κείμενα πιστεύω της πρόσκλησης είναι κατανοητά στους μαθητές.
 
Φωτογραφία Μαυρομάτη Βασιλική
Απάντηση: Κατανόηση κειμένων
από Μαυρομάτη Βασιλική - Wednesday, 21 December 2011, 10:47 PM
 

1. Κατά τη γνώμη μου, το κείμενο το οποίο θα δυσκόλευε περισσότερο τους μαθητές, είναι το απόσπασμα από το βιβλίο της Ιστορίας. Μαθητές των οποίων η χώρα καταγωγής είναι άλλη, αλλά όμως φοιτούν σε ελληνικό σχολείο από το Νηπιαγωγείο είναι σίγουρο ότι θα δυσκολεύονταν τόσο λόγω του απαιτητικού λεξιλογίου, όσο και από την έλλειψη εικονογράφησης. Κι αυτό είναι ιδιαίτερα λυπητερό γιατί ένα τόσο σημαντικό κεφάλαιο της ελληνικής ιστορίας δε θα γινόταν κατανοητό. Συμφωνώ κι εγώ με τους συναδέλφους που το ανέφεραν ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση χρειάζονται προπαρασκευαστικά μαθήματα σε απλή γλώσσα και με εικόνες τα οποία θα μυήσουν τους μαθητές μας στην εποχή την οποία διαπραγματεύεται η εν λόγω ενότητα.

2.Τώρα όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του πρώτου κειμένου που αφορά την κλιματική αλλαγή, θεωρώ ότι οι μαθητές θα δυσκολεύονταν τόσο από το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται (όπως αναδάσωση), όσο και από την ταχύτητα με την οποία δίνονται οι πληροφορίες. Το ίδιο συμβαίνει και στο εκπαιδευτικό βίντεο για τα ηφαίστεια. Μόνο που εδώ η εικόνα λειτουργεί αρκετά πιο συμπληρωματικά στα λόγια των μικρών πρωταγωνιστών μας. Ακόμα όσον αφορά την πρώτη πρόσκληση θεωρώ ότι το χαρακτηριστικό εκείνο το οποίο πιθανόν να δυσχέραινε την κατανόησή του είναι οι λέξεις φάνκυ και ντίσκο (ειδικά η τελευταία αποτελεί τρόπος διασκέδασης μια άλλης-περασμένης- χρονικής περιόδου). Από την άλλη στη δεύτερη πρόσκληση θεωρώ ότι εκείνο που θα δυσκόλευε τους μαθητές μας είναι το γεγονός ότι είναι χειρόγραφη.

 

Φωτογραφία Ελισάβετ Ελευθεριάδου
Απάντηση: Κατανόηση κειμένων
από Ελισάβετ Ελευθεριάδου - Sunday, 22 January 2012, 09:44 PM
 

Πιστεύω ότι οι συνάδελφοι έχουν καλύψει επαρκώς το θέμα και δε μένουν πολλά να ειπωθούν. Συμφωνώ πως το δυσκολότερο είναι το κείμενο της ιστορίας και θεωρώ πολύ σημαντική και την παρατήρηση για την πολιτισμική παράμετρο. Θα ήθελα να συμπληρώσω, μόνο, ότι εκτός από "απωθητική" μορφή, το κείμενο, το ύφος του και η διδακτική του μέθοδος μου φαίνονται αρκετά αναχρονιστικά, για όλους τους μαθητές.

Όσο για τη χειρόγραφη πρόσκληση, παρά την έλλειψη εικόνας και των άλλων που ειπώθηκαν, θεωρώ βοηθητικό παράγοντα το γεγονός ότι είναι γραμμένη από συνομήλικο των παιδιών και χρησιμοποιεί τον προφορικό λόγο με τον οποίο είναι και πιο εξοικειωμένα. Άλλωστε τα λάθη, ίσως λειτουργήσουν ψυχολογικά και κάπως παρηγορητικά για τους αλλόγλωσσους. (Το βίντεο με το ηφαίστειο δεν κατέβαινε).