Φωτογραφία Ελευθερία Ζάγκα
Απάντηση: Βαθμός δυσκολίας κατανόησης κειμένου
από Ελευθερία Ζάγκα - Sunday, 29 January 2012, 10:32 PM
 

Είναι πολύ σημαντικό που αφιερώσατε τόσο χρόνο για να δοκιμάσετε τις δραστηριότητες  αφόρμησης στην τάξη, έτσι ώστε να έχουμε  πληροφορίες που να αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Τώρα, εάν θέλετε,  μελετήστε και το αναρτημένο υλικό σχετικά με την αξιοποίηση των γνωστικών αντικειμένων και στείλτε μας τα  σχόλιά σας και επ΄αυτού. Επίσης, ενδιαφέρον για όλους μας θα παρουσίαζε μία διδακτική πρόταση, με βάση το θεωρητικό πλαίσιο του υλικού, που θα  την εφαρμόζατε στην τάξη σας και θα μας την παρουσιάζατε υπό μορφή εργασίας.