Φωτογραφία Γκούμα Ελένη
Βαθμός δυσκολίας κατανόησης κειμένου
από Γκούμα Ελένη - Friday, 16 December 2011, 06:56 PM
 

Το κείμενο που θα δυσκόλευε περισσότερο στην κατανόησή του τους αλλοδαπούς μαθητές μου, και αν ακόμη έχουν κατακτήσει την ελληνική σε επικοινωνιακό επίπεδο, είναι το απόσπασμα από το βιβλίο της Ιστορίας. Πρόκειται για κείμενο με πληθώρα πληροφοριών άγνωστες για τον αλλοδαπό μαθητή ακόμα και στη μητρική του γλώσσα, αλλά και με υπερβολικά απαιτητικό λεξιλόγιο. Δυσκολίες στην κατανόηση του συγκεκριμένου κειμένου, με βάση την εμπειρία μου, συναντούν και οι Έλληνες μαθητές. Ας μην ξεχνούμε πως αν και η μητρική γλώσα των Ελλήνων μαθητών είναι η ελληνική παρόλα αυτά χρειάζεται να περάσουν δώδεκα χρόνια σχολικής φοίτησης στη διάρκεια της οποίας ένα μάθημα κορμού αποτελεί η διδασκαλία της γλώσσας στην ακαδημαϊκή της μορφή.

 
Φωτογραφία Κωνσταντίνος Κουτσανδρέας
Απάντηση: Βαθμός δυσκολίας κατανόησης κειμένου
από Κωνσταντίνος Κουτσανδρέας - Saturday, 17 December 2011, 09:40 AM
 

Συμφωνώ με τη συναδέλφισσα...

Κι εγώ θεωρώ ότι το απόσπασμα από το βιβλίο της Ιστορίας θα δυσκολέψει περισσότερο έναν αλλοδαπό μαθητή παρά η συνταγή για τους εξής λόγους: η δομή των προτάσεων είναι περίπλοκη i.e. παθητική σύνταξη, δευτερεύουσες προτάσεις κλπ., το λεξιλόγιο είναι απαιτητικό, εξειδικευμένο, επιστημονικό και χαμηλής συχνότητας, κυριαρχεί η αφαίρεση, η γενίκευση που απαιτούν μεγάλο επεξεργαστικό φόρτο. Τέλος, το κείμενο της συνταγής μπορούμε να το βρούμε στην καθημερινότητά μας και μπορεί να υποστηριχθεί από οπτικοακουστικό υλικό ευκολότερα (π.χ. εικόνες, ήχους, εικονίδια κλπ.) προκειμένου να γίνει κατανοητό.

Φωτογραφία Ελευθερία Ζάγκα
Απάντηση: Βαθμός δυσκολίας κατανόησης κειμένου
από Ελευθερία Ζάγκα - Saturday, 17 December 2011, 12:44 PM
 

Έχετε σκεφτεί ή έχετε - αν κρίνω από τις θεωρητικές σας αναφορές είναι πολύ πιθανό- εφαρμόσει τρόπους εξομάλυνσης των δυσκολιών αυτών στην ταξη σας ;

Φωτογραφία Κωνσταντίνος Κουτσανδρέας
Απάντηση: Βαθμός δυσκολίας κατανόησης κειμένου
από Κωνσταντίνος Κουτσανδρέας - Saturday, 17 December 2011, 01:38 PM
 

Ναι, κυρίως με προδιδασκαλία του λεξιλογίου, ιδεοθύελλες για ενεργοποίηση πορηγούμενης γνώσης προκειμένου να δω αν είναι κατακτημένη η ορολογία ή οι δύσκολες λέξεις, με εξομάλυνση του κειμένου αν χρειάζεται, με διασκευή του κειμένου αν χρειάζεται, σε συνδυασμό με άλλα κείμενα ευκολότερα ή που να ανήκουν ενδεχομένως σε άλλο κειμενικό είδος...

Φωτογραφία Ελευθερία Ζάγκα
Απάντηση: Βαθμός δυσκολίας κατανόησης κειμένου
από Ελευθερία Ζάγκα - Saturday, 17 December 2011, 12:42 PM
 

Μπορείτε να ταξινομήσετε με κάποιον τρόπο τις δυσκολίες αυτές; Τις αναφέρετε στο σχόλιό σας, αλλά θα μπορούσατε να τις παρουσιάσετε με πιο διακριτό τρόπο;

Φωτογραφία Κωνσταντίνος Κουτσανδρέας
Απάντηση: Βαθμός δυσκολίας κατανόησης κειμένου
από Κωνσταντίνος Κουτσανδρέας - Saturday, 17 December 2011, 01:44 PM
 

Ναι

Λεξιλόγιο: καθημερινό - μη καθημερινό, απλό υψηλής συχνότητας - ακαδημαϊκό, ορολογία

Σύνταξη: απλές δομές, ρήματα ενεργητικής φωνής σε α΄ πρόσωπο, παρατακτική σύνδεση των προτάσεων, ελλειπτικότητα - σύνθετες δομές, ρήματα σε γ΄ πρόσωπο, παθητική φωνή / σύνταξη, υποτακτική σύνδεση των προτάσεων

Ύφος: απλό, λιτό κλπ. - υψηλό, ακαδημαϊκό

Κειμενικό είδος: συνταγή - ακαδημαϊκό κείμενο

Πολυτροπικότητα του κειμένου: στη συνταγή οι άλλοι "τρόποι" παίζουν πιο ουσιαστικό ρόλο - στο απόσπασμα νομίζω ότι παίζουν πιο περιφερειακό ρόλο

Πλαίσιο επικοινωνίας: καθημερινότητα - σχολείο

Φωτογραφία Κυριακίδου Αλκμήνη
Απάντηση: Βαθμός δυσκολίας κατανόησης κειμένου
από Κυριακίδου Αλκμήνη - Saturday, 17 December 2011, 10:06 PM
 

Συμφωνώ κι εγώ ότι το πιο δύσκολο, ως προς την κατανόηση, κείμενο είναι αυτό της ιστορίας. Πώς θα μπορούσε να γίνει πιο κατανοητό; Ορισμένες φορές, είναι απαραίτητο να ξαναγραφεί το κείμενο, με πιο απλό λεξιλόγιο και με σχεδιαγράμματα. Ερωτήσεις - απαντήσεις είναι μία καλή μέθοδος, ειδικά για να εξηγήσουμε αίτιο- αποτέλεσμα. Παραδείγματα από την καθημερινότητα των παιδιών, όπου αυτό είναι δυνατό.Η οργάνωση της διδασκαλίας με τη χρήση νέων τεχνολογιών βοηθάει, επίσης, πολύ (π.χ. διαδραστικοί πίνακες, power point).

Τέλος, στην τάξη υποδοχής, το ιστορικό κείμενο μπορεί να γίνει κατάλληλο και για γλωσσική διδασκαλία με τη συμπλήρωση κενών. Αυτό, βέβαια, μπορεί να γίνει και για άλλα μαθήματα (π.χ. γεωγραφία)

Φωτογραφία Ελευθερία Ζάγκα
Απάντηση: Βαθμός δυσκολίας κατανόησης κειμένου
από Ελευθερία Ζάγκα - Saturday, 17 December 2011, 11:42 PM
 

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές σχετικές αναφορές για το θέμα. Θα τις συζητήσουμε εκτενώς. Προς το παρόν ας μείνουμε  στη διαπίστωση ότι οι δυσκολίες υπάρχουν και είναι σε μεγάλο βαθμό αυτές που καταγράφετε και ας αρχίσουμε να σκεφτόμαστε λίγο πιο συστηματικά πώς θα μπορούσαμε να τις εξομαλύνουμε. Οι ΤΠΕ που αναφέρετε μπορούν να συμβάλλουν, ως έναν βαθμό, κυρίως εάν εισάγονται με δημιουργικό τρόπο στη διδασκαλία. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Φυσικά, εάν έχετε πιστοποίηση Β΄επιπέδου μπορείτε να προσπαθήσετε.

Φωτογραφία Μαρία Κοπίτα
Απάντηση: Βαθμός δυσκολίας κατανόησης κειμένου
από Μαρία Κοπίτα - Friday, 13 January 2012, 10:52 PM
 

ΘΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΟΤΙ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΣΤΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ,ΑΦΟΥΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΤΑΞΟΥΝ ΣΕ ΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ.ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ.ΕΤΣΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ,ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ,Ι ΧΡΗΣΗ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ.

Φωτογραφία Αφροδίτη Τουτουδάκη
Απάντηση: Βαθμός δυσκολίας κατανόησης κειμένου
από Αφροδίτη Τουτουδάκη - Sunday, 18 December 2011, 09:21 PM
 

Δεν είμαι εντελώς σίγουρη για το ποιο από τα δύο κείμενα είναι πιο δύσκολο προς κατανόηση: Η Ιστορία του Γυμνασίου ή το απόσπασμα από τις Ειδήσεις περί ευρέσεως εργασίας.

Από τη μια μεριά το ιστορικό κείμενο θα δυσκόλευε γιατί:

-περιέχει ακαδημαϊκό λόγο

-δεν υπάρχει οπτική στήριξη για την επεξήγηση πολλών λέξεων

-είναι γενικά κείμενο υψηλής πληροφορητικότητας

Όμως και το κείμενο  από τις ειδήσεις έχει τις δυσκολίες του, αφού:

-χρησιμοποιείται κι εδώ επίσημος λόγος

-είναι προφορικός λόγος (και άρα δεν μπορείς να τον ξανακούσεις), εκτός αν είναι βιντεοσκοπημένος, όπως στην παρούσα περίπτωση, οπότε η δυσκολία αυτή αίρεται

-και αυτό το κείμενο έχει υψηλή πληροφορητικότητα και μάλιστα με μια ροή λόγου γρήγορη, η οποία δε σου αφήνει περιθώρια να κατανοήσεις

Το ιστορικό κείμενο (μέσα στο σχολικό εγχειρίδιο) προσφέρει κάποια εργαλεία αντιμετώπισης στον αναγνώστη, όπως, ο τίτλος, οι πλαγιότιτλοι, οι εικόνες, τα περιεχόμενα, η κατάταξη σε εποχές κτλ. Έχει δηλαδή κάποια δομή που σε βοηθά να κατανοήσεις το περιεχόμενο (τουλάχιστον να καταλάβεις περί ού ο λόγος).

Τα τελευταία χρόνια και στις ειδήσεις στην τηλεόραση έχει βελτιωθεί η δομή, αφού έχουν προστεθεί στην οθόνη πληροφορίες όπως τίτλος είδησης, παράθυρα με πρόσωπα που μιλούν, εικόνες με γραφήματα, εικόνες από επικαιρότητα κτλ. που καλυτερεύουν το αποτέλεσμα της κατανόησης.

Όσον αφορά τα άλλα κείμενα, η συνένετευξη του Ζουγανέλη έχει μια σχετική δυσκολία αφού δεν ακούγεται καλά η φωνή του, η ομιλία είναι γρήγορη, περιέχει αστεία ή ιδιωματικές εκφράσεις και υπαινιγμούς/αναφορές στην ελληνική πραγματικότητα.

Όσον αφορά τη συνταγή μαγειρικής, η μοναδική δυσκολία της είναι η ορολογία που μπορεί να περιέχει.

Από την εμπειρία μου, επειδή διδάσκω σε τάξεις υποδοχής και σε διαπολιτισμικά σχολεία με αλλοδαπούς μαθητές, η μεγάλη δυσκολία με την ακαδημαΪκή γλώσσα είναι στη γραπτή έκφραση. Όταν δηλαδή ο μαθητής καλείται να αποδώσει γραπτά αυτό που έχει καταλάβει. Σε ένα διδακτικό αντικείμενο όπως η ιστορία παίζουν ρόλο και άλλοι παράγοντες: αν το παιδί έχει ξαναδιδαχτεί ιστορία και ποια είναι η προδιάθεσή του απέναντι σ' αυτό το μάθημα. Σε πολλές περιπτώσεις η απάντηση και στα δύο είναι αρνητική και σε αυτή την περίπτωση τα πράγματα είναι δύσκολα.

Τι κάνω για να ξεπεράσω τις δυσκολίες;

ΤΠΕ, απλοποίηση, παράφραση, χρήση εποπτικού υλικού

Φωτογραφία Μαργαρίτα Καψάλη
Απάντηση: Βαθμός δυσκολίας κατανόησης κειμένου
από Μαργαρίτα Καψάλη - Monday, 19 December 2011, 01:57 AM
 

 

Το κείμενο της ιστορίας σαφώς περιέχει μια σειρά άγνωστων και δυσνόητων λέξεων γεγονός που δυσχεραίνει  ακόμη και τη χρήση των συμφραζόμενων για την εξαγωγή νοήματος.  Είναι ένα κείμενο που θα δυσκόλευε τους αλλοδαπούς (και όχι μόνο) μαθητές στην ανάγνωση άρα και την κατανόηση. Περιέχει πολλές σύνθετες λέξεις , τις οποίες δυσκολεύονται ακόμη και να προφέρουν, πόσο μάλλον να καταλάβουν. Η έκταση του κειμένου είναι μεγάλη, ενώ γίνεται μια προσπάθεια για σύνοψη κάθε κεφαλαίου, πάλι όμως σε μορφή κειμένου (θα μπορούσαν να υπάρχουν δραστηριότητες μέσα από τις οποίες οι ίδιοι οι μαθητές να οδηγούνται στη σύνοψη)

Επίσης δεν υπάρχει επεξηγηματικό πλαίσιο και οι λεζάντες που υπάρχουν στις εικόνες ενώ έχουν επεξηγηματικό χαρακτήρα, η χρήση της γλώσσας δε συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση.

Έναν παράγοντα που  θα πρέπει να λάβουμε υπόψη για την κατανόηση ενός κειμένου είναι και η προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών η οποία, αν υφίσταται , μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην κατανόηση σε συνδυασμό με τη χρήση των εικόνων και χρονολογιών. Η ίδια η εικόνα αποτελεί ένα πολύ καλό εργαλείο για να χρησιμοποιήσουμε τον καταιγισμό ιδεών , ώστε να εμπλέξουμε το μαθητή σε μια ενεργητική διαδικασία μάθησης.

Φωτογραφία Πυρομάλη Βαρβάρα
Απάντηση: Βαθμός δυσκολίας κατανόησης κειμένου
από Πυρομάλη Βαρβάρα - Monday, 19 December 2011, 09:55 PM
 

Πιστεύω κι εγώ ότι το κεφάλαιο της Ιστορίας θα δυσκόλευε ιδιαίτερα τους μαθητές. Θεωρώ ότι σε μαθητές με μικρή ή μέτρια γνώση της ελληνικής θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν ιδιαιτέρως οι εικόνες και οι χάρτες του βιβλίου ή και άλλο οπτικοακουστικό υλικό. Επιπλέον,  το κείμενο θα μπορούσε να ξαναγραφεί ή να δοθεί περίληψη σε συνδυασμό  με το σχολικό βιβλίο.

Θεωρώ, επίσης, αυξημένης δυσκολίας και το απόσπασμα από το ρεπορτάζ των ειδήσεων λόγω και του γρήγορου ρυθμού ομιλίας αλλά και του απαιτητικού λεξιλογίου. Ο τρόπος, ωστόσο, που παρουσιάζεται στους μαθητές (οπτικοακουστικό υλικό και προβολή μέσω του You Tube) αλλά και το επίκαιρο του θέματος το κάνουν πιο ελκυστικό. Έτσι, οι μαθητές ενδέχεται να δείξουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον γι’ αυτό και  να καταβάλουν ιδιαίτερη προσπάθεια να το κατανοήσουν.

Φωτογραφία Σπυρίδων Κρουσταλάκης
Απάντηση: Βαθμός δυσκολίας κατανόησης κειμένου
από Σπυρίδων Κρουσταλάκης - Monday, 19 December 2011, 10:33 PM
 

Η πυκνότητα των νοημάτων, η εμφάνιση καινοφανών (για τους μαθητές) εκφράσεων και λέξεων αλλά και η παρουσία σύνθετων ιστορικών και όχι μόνο εννοιών θεωρώ ότι καθιστούν τη κατανόηση εκ μέρους των αλλοδαπών μαθητών του ιστορικού κειμένου της α΄γυμνασίου εκ των πραγμάτων δύσκολη υπόθεση. Αν συνδυστεί το παραπάνω προαναφερθέν πλαίσιο με το γεγονός της προσπάθειας προσαρμογής των μαθητών στο νέο γυμνασιακό μαθησιακό περιβάλλον, εύκολα συνειδητοποιούμε το μέγεθος του «προβλήματος». Έτοιμες «διδακτικές συνταγές» δεν υπάρχουν. Όλα δοκιμάζονται και όλα κρίνονται πάνω στη διδακτική πράξη. Πρωτίστως όμως κατά τη γνώμη μου, κρίνεται απαραίτητη η προσεκτική,ουσιαστική και αποτελεσματική γλωσσική εξομάλυνση του κειμένου. Η διδακτική εμπειρία αλλά και η ειδική διδακτική του μαθήματος της ιστορίας προκρίνουν στη συγκεκριμένη περίπτωση τη σύνδεση βιώματος (του μαθητή) και νοήματος (του κειμένου) προκειμένου να επιτευχθούν ικανοποιητικά τουλάχιστον μαθησιακά αποτελέσματα.       

Φωτογραφία Ελευθερία Ζάγκα
Απάντηση: Βαθμός δυσκολίας κατανόησης κειμένου
από Ελευθερία Ζάγκα - Tuesday, 20 December 2011, 12:12 PM
 

Πώς νομίζετε ότι θα μπορούσε να συνδεθεί το βίωμα ενός μαθητή αλλοδαπού με το μάθημα, ειδικά, της Ιστορίας; Επίσης, πώς αντιλαμβάνεστε τη "γλωσσική εξομάλυνση" του κειμένου; Είναι δύο θέματα που αποτελούν βασικούς άξονες του σεμιναρίου, κατά συνέπεια θα είχε ενδιαφέρον να τα σχολιάσουμε.

Φωτογραφία Ελευθερία Ζάγκα
Απάντηση: Βαθμός δυσκολίας κατανόησης κειμένου
από Ελευθερία Ζάγκα - Tuesday, 20 December 2011, 12:16 PM
 

Πιστεύετε ότι η περίληψη θα διευκόλυνε την κατανόηση του κειμένου; Για ποιον / ποιους λόγους; Θα λέγατε, π.χ ότι το ΄ζήτημα της κατανόησης των κειμένων των σχολικών βιβλίων είναι θέμα κυρίως ποσότητας της πληροφορίας;

Φωτογραφία Πυρομάλη Βαρβάρα
Απάντηση: Βαθμός δυσκολίας κατανόησης κειμένου
από Πυρομάλη Βαρβάρα - Thursday, 22 December 2011, 11:08 PM
 

Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της περίληψης στο μάθημα της Iστορίας. Θεωρώ ότι η περίληψη βοηθά αρκετά όσους  αλλοδαπούς μαθητές δεν έχουν παρακολουθήσει την προηγούμενη βαθμίδα εκπαίδευσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, οπότε δεν υπάρχει η προϋπάρχουσα γνώση. Σε αυτήν την περίπτωση, μέσω της περίληψης ο μαθητής έρχεται σε μια πρώτη επαφή με τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο ή το ιστορικό γεγονός πριν την ενασχόληση με το κείμενο του βιβλίου, στο οποίο θα συναντήσει πιο δύσκολο λεξιλόγιο και πληθώρα πληροφοριών.

Φωτογραφία Ελευθερία Ζάγκα
Απάντηση: Βαθμός δυσκολίας κατανόησης κειμένου
από Ελευθερία Ζάγκα - Wednesday, 28 December 2011, 12:41 PM
 

Μολονότι φαίνεται λογικό η περίληψη να βοηθά στην κατανόηση κειμένων, στην πραγματικότητα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο.  Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο είδος λόγου που απαιτεί νοητική πύκνωση, άρα και γλώσσα αφηρημένη που περιέχει συνήθως ονοματοποιήσεις αντί για ρηματικές φράσεις. Επίσης, το καινούργιο κείμενο που δημιουργείται συνήθως δίνεται αποπλαισιωμένο - χωρίς εικόνες, φωτογραφίες , κ.ά- και όλα αυτά δυσκολεύουν την κατανόηση του θέματος παρά την υποστηρίζουν. Επίσης, η απλοποίηση  που συνήθως συνοδεύει μία περίληψη γραμμένη για τη διευκόλυνση της κατανόησης ενός θέματος,  συνήθως καταλήγει σε απλούστευση που δεν δημιουργεί συνθήκες γνωστικής πρόκλησης και περιορίζει τη γλώσσα και τη σκέψη.

Φωτογραφία Ελευθερία Ζάγκα
Απάντηση: Βαθμός δυσκολίας κατανόησης κειμένου
από Ελευθερία Ζάγκα - Tuesday, 20 December 2011, 12:24 PM
 

Πολύ σωστά! Τι μπορούμε, όμως να κάνουμε στην περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη γνώση των μαθητών για να ενεργοποιηθεί; Μπορούμε να σκεφτούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε στην εκπαιδευτική διαδικασία; Ειδικά για το μάθημα της Ιστορίας τα πράγματα - για λόγους κυρίως ιδεολογικούς - περιπλέκονται ακόμη περισσότερο.

Φωτογραφία Ελευθερία Ζάγκα
Απάντηση: Βαθμός δυσκολίας κατανόησης κειμένου
από Ελευθερία Ζάγκα - Tuesday, 20 December 2011, 12:32 PM
 

Από όσα αναφέρετε σχετικά με τους τρόπους εξομάλυνσης των δυσκολιών χρειάζεται προσοχή μόνο η απλοποίηση, ώστε να μην καταντήσει απλούστευση. Είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα και πρέπει να το συζητήσουμε περισσότερο. Επίσης, τη χρήση των ΤΠΕ πώς θα την εντάσσατε στη διδασκαλία, ώστε να είναι αποτελεσματική; Τα τελευταία χρόνια η αξιοποίηση των ΤΠΕ κερδίζει έδαφος, αλλά  αυτό δεν γίνεται πάντοτε με δημιουργικό τρόπο, οπότε θα μας ενδιέφερε, αν μπορείτε με λίγα λόγια να μας πείτε πώς και σε ποια κατεύθυνση θα βοηθούσαν οι Νέες Τεχνολογίες.

Φωτογραφία Κωνσταντίνος Κουτσανδρέας
Απάντηση: Βαθμός δυσκολίας κατανόησης κειμένου
από Κωνσταντίνος Κουτσανδρέας - Tuesday, 20 December 2011, 09:26 PM
 

Πολλά τα ερωτήματα, δύσκολες οι απαντήσεις. Σχετικά με την ενεργοποίηση της προηγούμενης γνώσης: αν δεν υπάρχει, τότε όλα αρχίζουν από το μηδέν. Σε κάθε περίπτωση πάντως θεωρώ ότι η πλειονότητα των μαθητών του Γυμνασίου έχουν πορηγούμενη σχολική εμπειρία και σε γενικές γραμμές ως προς τη γλώσσα βρίσκονται κοντά στο επίπεδο του φυσικού ομιλητή. Αυτό που φαίνεται ότι "λείπει" είναι η συστηματική έκθεση και άσκησή τους στη λεγόμενη "γλώσσα του σχολείου", στο ακαδημαϊκό λεξιλόγιο, στο Λόγο αυτό με την έννοια του Discourse. Η γλωσσική εξομάλυνηση συμφωνώ ότι δεν πρέπει να είναι απλούστευση και απλοποίηση του κειμένου, απλά προσεκτική επίλυση των σημείων που δυσκολεύουν τους μαθητές. Απυτό μπορεί να γίνει είτε με μετατροπή των προτάσεων σε ενεργητική σύνταξη, με χρήση συνωνύμων, αντιθέτων για τις "δύσκολες" λέξεις, πλαγιότιτλοι, περίληψη, σχεδιαγράμματα κλπ. πράγματα που βέβαια έχουν προαναφερθεί. Ως προς τη χρ΄ση των ΤΠΕ τώρα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα καθώς σε πολλές περιπτώσεις ο εξοπλισμός είναι αχρηστευμένος, "παλαιολιθικός" κλπ. Αν τα πράγματα είναι έτσι όπως πρέπει να είναι η αξιοποίηση των ΤΠΕ συνήθως περιλαμβάνει: την αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο, την παρακολούθηση ντοκυμαντέρ, ταινιών κλπ., την ακρόαση ηχητικών κειμένων, τραγουδιών κλπ., σε εξαιρετικές περιπτώσεις τη σύνθεση εργασιών, την παρουσίαση ενός θέματος με προτζέκτορα κλπ. Νομίζω ότι η κατεύθυνηση της αξιοποίησης των ΤΠΕ θα πρέπει να έχει ως τελικό στόχο την καλλιέργεια της κριτικής των μαθητών ώστε να συνειδητοποιήσουν πώς το μέσο επηρεάζει το μήνυμα και ότι είναι φορέας συγκεκριμένων οπτικών (συνηθέστερα ιδεολογικών). Αυτό βέβαια είναι για μένα το αίτημα που απέχει βεβαια πολύ από το να γίνει πραγματικότητα...

Φωτογραφία Βαγγέλης Μαλμέν
Απάντηση: Βαθμός δυσκολίας κατανόησης κειμένου
από Βαγγέλης Μαλμέν - Wednesday, 21 December 2011, 10:29 PM
 

Κι εγώ με τη σειρά μου υποστηρίζω ότι το κεφάλαιο από το βιβλίο της Ιστορίας διαφέρει σημαντικά σε βαθμό δυσκολίας από τα άλλα κείμενα για τους ακόλουθους λόγους: Κατ' αρχάς είναι πολύ πυκνογραμμένο, περιέχει πολλές σύνθετες και δυσνόητες λέξεις καθώς και ειδικό λεξιλόγιο για τη τέχνη. Αυτό έχει ως συνέπεια αλλοδαποί μαθητές αρχάριου και μέσου επιπέδου ελληνομάθειας να μη μπορούν να ανταποκριθούν σε τέτοιο κείμενο. Εκτός, όμως, από το λεξιλόγιο, οφείλουμε να λάβουμε υπόψη δυο επιπρόσθετα ζητήματα: τα πολλά γνωστικά τους κενά στην ιστορία και την ελλιπή ανάπτυξη της κατανόησης του γραπτού τους λόγου. Μαθητές με λίγα χρόνια στην Ελλάδα κι ελάχιστη συστηματική διδασκαλία αδυνατούν να ανταποκριθούν σε ένα γραπτό κείμενο, εκτός κι αν τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα.

Οι τελευταίες αυτές επισημάνσεις ερμηνεύουν, κατά τη γνώμη μου, γιατί οι μαθητές μπορούν να κατανοήσουν ευκολότερα το κείμενο των ειδήσεων, παρά το γεγονός ότι έχει απαιτητικό λεξιλόγιο. Αναλυτικότερα, οι συγκεκριμένοι μαθητές ζουν στην Ελλάδα, έχουν πολλά ακουστικά ερεθίσματα κι έχουν μάθει τη γλώσσα περισσότερο μέσω του προφορικού παρά του γραπτού λόγου. Επίσης, το θέμα του κειμένου των ειδήσεων, δηλαδή η οικονομική κρίση και η ανεύρεση εργασίας τους είναι κάπως οικεία, γιατί τα ακούνε συνέχεια στις μέρες μας στο σπίτι, στο σχολείο. Έτσι, θεωρώ ότι, παρά την άγνοια κάποιων λέξεων, από τα συμφραζόμενα μπορούν να καταλάβουν το περιεχόμενο.

Όσον αφορά τα άλλα 2 κείμενα, δε νομίζω ότι θα τους προξενήσουν ιδιαίτερες δυσκολίες. Ιδίως αυτό του Ζουγανέλη θα τους αρέσει αρκετά.

Επομένως, το ερώτημα που τίθεται είναι τι κάνουμε με την ιστορία: Κρίνω ότι για τους συγκεκριμένους μαθητές το κάθε κεφάλαιο θα πρέπει να δίνεται σε απλοποιημένη μορφή. Αυτό σημαίνει χρησιμοποίηση απλών λέξεων συνώνυμων με αυτές του αρχικού, παράλειψη περιττών πληροφοριών καθώς και πλούσια εικονογράφηση, όσο είναι δυνατό, για επεξήγηση δύσκολων όρων.

Φωτογραφία Σπυρίδων Κρουσταλάκης
Απάντηση: Βαθμός δυσκολίας κατανόησης κειμένου
από Σπυρίδων Κρουσταλάκης - Wednesday, 21 December 2011, 11:47 PM
 

Επιλέγοντας την ιστορική - αφηγηματική μέθοδο σε συνδυασμό με απλές και κατανοητές κατευθυνόμενου τύπου ερωτήσεις κατά τη διδασκαλία του ιστορικού κειμένου επιτυγχάνουμε να προλειάνουμε το έδαφος για την εφαρμογή του σταδίου της γλωσσικής εξομάλυνσης που ακολουθεί αμέσως μετά. Συνεπώς προτείνω να ακολουθηθεί η αντίστροφη της κλασικής διδακτικής διαδικασίας που προκρίνει αρχικά τη γλωσσική εξομάλυνση του κειμένου και στη συνέχεια τη διδακτική παρουσίαση της ενότητας. Το όφελος είναι διπλό:α. Κερδίζουμε γόνιμο διδακτικό χρόνο β. Βοηθάμε τον αλλοδαπό και όχι μόνο μαθητή να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά στη διατύπωση γλωσσικού τύπου ερωτημάτων στη συνέχεια. Επομένως, η αναλυτική και προσεκτική ανάγνωση του συνόλου ή μέρους του κειμένου που ακολουθεί μετά το στάδιο της ιστορικής αφήγησης, καθίσταται πιο ευχάριστη διαδικασία τόσο για τον μαθητή όσο και για τον εκπαιδευτικό . Ειδικότερους τρόπους γλωσσικής εξομάλυνσης έχουν ήδη αναφέρει παραπάνω συνάδελφοι.

Η βιωματικότητα ως επιθυμητός διδακτικός στόχος αλλά και μέσο ταυτόγχρονα θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ. Αρκετές ιστορικές έννοιες προσφέρονται για αξιοποίηση. Σε αγροτικές κοινότητες, όπου πολλοί αλλοδαποί μαθητές ανήκουν σε πολύτεκνες διευρυμένης μορφής οικογένειες, τα βιώματα που σχετίζονται με κοινωνίες κλειστού τύπου μοιάζουν, για να μη πω ταυτίζονται, με αντίστοιχες περιγραφές και αναλύσεις που περιέχονται στο ιστορικό κείμενο της α΄γυμνασίου (βλ. Αίγυπτος, Κυκλαδικός, Μινωικός, Μυκηναϊκός πολιτισμός). Παράλληλα, ενότητες όπως ο Α΄και Β΄αποικισμός και οι μεταναστεύσεις λαών που περιγράφονται στο διδακτικό εγχειρίδιο, βρίσκονται κοντά σε αντίστοιχα οικογενειακά βιώματα αλλοδαπών μαθητών και θα ήταν παράλειψη αν δεν τα αξιοποιούσαμε.  

 

    

Φωτογραφία Γιάννης Μήτος
Απάντηση: Βαθμός δυσκολίας κατανόησης κειμένου
από Γιάννης Μήτος - Thursday, 22 December 2011, 10:48 PM
 

Συμφωνούμε λοιπον  πως οι μαθητές μας θα δυσκολευτούν στην κατανόηση του μαθήματος της Ιστορίας .Είναι όμως μόνο η ανεπάρκεια της γλωσσικής πλατφόρμας το αίτιο;Εγώ θαρρώ πως διδάσκουμε την ιστορία με τρόπο ακατάλληλο χωρίς να έχουμε διδαχθεί οι ίδιοι πρώτα πως να διδάσκουμε ,πως να πείσουμε ,και πως να εμφυσήσουμε την αγάπη για το μάθημα αυτό .Η λογική της δυσνόητης  λέξης θα μας οδηγούσε στον αποκλεισμό από τα σχολεία μαθημάτων με αυξημένο βαθμό δυσκολίας π.χ.Βιολογίας.Επενδύστε χρήματα στην υποδομή,κάνετε αίθουσες διδασκαλίας της ιστορίας με εκ/κούς καταρτισμένους στο αντικείμενο και όχι θεολόγους και αγγλικών καθηγητές για να συμπληρώνουν ωράρια  και τότε μιλάμε πάλι.Το βιβλίο είναι σίγουρα ο μπούσουλας αλλά και χωρίς τον ειδικό εκ/κό να πάρει το μάθημα πάνω του τί να περιμένουμε; 

Φωτογραφία Γιάννης Μήτος
Απάντηση: Βαθμός δυσκολίας κατανόησης κειμένου
από Γιάννης Μήτος - Thursday, 22 December 2011, 11:15 PM
 

Πάντως, εγώ αρχίζω εξάσκηση , από  αύριο κιόλας ,στο πώς τονίζεται το πως.

Φωτογραφία Κυριακίδου Αλκμήνη
Απάντηση: Βαθμός δυσκολίας κατανόησης κειμένου
από Κυριακίδου Αλκμήνη - Monday, 2 January 2012, 04:21 PM
 

Θέλω να συμφωνήσω με αυτό που είπε σε προηγούμενο μήνυμά του κάποιος συνάδελφος. Τι είπε; Το αυτονόητο, το οποίο πολλές φορές παραβλέπουμε: το μάθημα της ιστορίας πρέπει να διδάσκεται από εκπαιδευτικούς καταρτισμένους στο αντικείμενο και όχι από εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων, ως συμπλήρωση ωραρίου. Είναι (κωμικο)τραγικό να έχεις ειδίκευση στην ιστορία, να θέλεις να διδάξεις ιστορία και να θεωρείται...σχεδόν ακατόρθωτο για τους φιλόλογους, γιατί προηγούνται.....οι μη φιλόλογοι (που, σχεδόν πάντα, δηλώνουν, μάλιστα, ότι δεν τους αρέσει καθόλου να διδάσκουν ιστορία!)!

Φωτογραφία Ελευθερία Ζάγκα
Απάντηση: Βαθμός δυσκολίας κατανόησης κειμένου
από Ελευθερία Ζάγκα - Wednesday, 28 December 2011, 12:46 PM
 

Συμφωνώ με όσα επισημαίνετε. Μόνο η απλοποίηση χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, έτσι ώστε να μην καταλήξει σε απλούστευση, που δεν είναι γνωστικά προκλητική και περιορίζει τη γλώσσα και τη σκέψη. Επιπλέον, παρουσιάζει το πρόβλημα ότι δεν είναι πάντοτε εφικτή, από την άποψη ότι όλες οι έννοιες δεν είναι απλοποιήσιμες.

Φωτογραφία Αναστασία Κακάνη
Απάντηση: Βαθμός δυσκολίας κατανόησης κειμένου
από Αναστασία Κακάνη - Wednesday, 28 December 2011, 03:27 PM
 

Συμφωνώ με τα παραπάνω. Το απόσπασμα της ιστορίας μπορεί να γίνει κατανοητό  με τη σωστή καθοδήγηση από έναν εξειδικευμένο εκπαιδευτικό. Μπορούμε να αναφέρουμε με πιο απλά λόγια κάποια στοιχεία δυσκολονόητα ειδικά από μαθητές αλλοδαπούς. Καλό είναι να γίνεται αναφορά στις εικόνες που διαθέτει το βιβλίο για καλύτερη κατανόηση.

Φωτογραφία Κοραντζάνη Μαριλένα
Απάντηση: Βαθμός δυσκολίας κατανόησης κειμένου
από Κοραντζάνη Μαριλένα - Monday, 9 January 2012, 10:02 PM
 

Συμφωνώ απολύτως και με τις δύο παρεμβάσεις του συναδέλφου, Κωνσταντίνου Κουτσανδρέα.

Φωτογραφία Ουρανία Μήλιου
Βαθμός δυσκολίας των προφορικών και γραπτών κειμένων για τους μετανάστες μαθητές
από Ουρανία Μήλιου - Friday, 30 December 2011, 02:53 PM
 

Σχετικά με το πρώτο βίντεο όπου χρησιμοποιείται ο προφορικός λόγος και το οποίο αφορά τη συνέντευξη που δίνει ο Ζουγανέλης για τη δουλειά, η παρακολούθηση και κατ' επέκταση η κατανόησή του προϋποθέτει μία πολύ καλή εξοικείωση των μεταναστών μαθητών με τις δομές της ελληνικής γλώσσας, όπως, επίσης, και με το πλαίσιο αναφοράς. Πιο αναλυτικά, στο εν λόγω βίντεο παρατηρείται μία ιδιαίτερη χρήση της ελληνικής γλώσσας, αφού η γλώσσα χρησιμοποιείται με μεταφορική χροιά προκειμένου να παραχθεί χιούμορ. Το χιούμορ βασίζεται στην απόκλιση από το λογικό και το αναμενόμενο - και μάλιστα όσο μεγαλύτερη είναι η απόκλιση τόσο περισσότερο ενισχύεται το κωμικό στοιχείο-και συνεπάγεται πολύ καλή γνώση των πολιτισμικών χαρακτηριστικών, των γλωσσικών εκφράσεων και των γραμματικών κανόνων που ισχύουν στην ελληνική γλώσσα.

Στο δεύτερο βίντεο το οποίο σχετίζεται με τα στοιχεία του CEDEFOP για την αναζήτηση εργασίας σε κάποια από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ακαδημαϊκή χρήση της ελληνικής γλώσσας που υιοθετείται στο πλαίσιο της τηλεοπτικής ειδησεογραφίας την καθιστά δυσνόητη για τους αρχάριους χρήστες. Πιο συγκεκριμένα, στο δημοσιογραφικό λόγο χρησιμοποιούνται λέξεις που προσδίδουν τόνους σοβαρότητας και εγκυρότητας, σύνθετες προτάσεις, όπως, επίσης, και εξειδικευμένη ορολογία γι' αυτό είναι γλωσσικά και γνωστικά περισσότερο απαιτητικός.

Όσον αφορά το κείμενο με τη συνταγή για το ψωμί, η δομή του χαρακτηρίζεται από σχετικά απλές μορφοσυντακτικές δομές της ελληνικής γλώσσας. Επιπλέον, το μη εξειδικευμένο λεξιλόγιο λειτουργεί βοηθητικά στην κατανόησή του και οι έννοιες είναι συγκεκριμένες και ενδεχομένως και γνωστές για τους μετανάστες μαθητές.

Τέλος, τα κείμενα στο βιβλίο της Αρχαίας Ιστορίας της Α΄ Γυμνασίου προσπαθούν να να μεταδώσουν έννοιες αφηρημένες στους μαθητές που δεν τους είναι οικείες και δε σχετίζονται με τις καθημερινές τους εμπειρίες. Επομένως, απαιτούν  αυξημένη γνωστική συμμετοχή από την πλευρά των μεταναστών μαθητών για την κατανόησή τους. Επιπλέον, οι αρχάριοι μαθητές ίσως να αποτύχουν να κατανοήσουν το περιεχόμενο εξαιτίας του εξειδικευμένου λεξιλογίου ή των σύνθετων μορφοσυντακτικών δομών.

 

 

 

Φωτογραφία Μαργαρίτα Καψάλη
Απάντηση: Βαθμός δυσκολίας των προφορικών και γραπτών κειμένων για τους μετανάστες μαθητές
από Μαργαρίτα Καψάλη - Monday, 2 January 2012, 06:17 PM
 

Η σύνταξη μιας περίληψης σε ένα μάθημα της ιστορίας φαινομενικά δείχνει να διευκολύνει τους μαθητές , ιδιαίτερα τους αλλόγλωσσους. Το ζητούμενο ωστόσο δεν είναι η απλή μετάδοση γνώσεων, αλλά «μαθαίνω πώς να μαθαίνω». Ειδικά οι αλλόγλωσσοι μαθητές θα πρέπει να εξασκηθούν στην αντιμετώπιση γλωσσικών δυσκολιών και αυτό που οφείλουμε  ως  εκπαιδευτικοί να κάνουμε  είναι να τους υποδείξουμε  τον τρόπο.

Το μάθημα της ιστορίας από μόνο του αποτελεί ένα δύσκολο αντικείμενο, πόσο μάλλον όταν διδάσκεται σε μία ξένη γλώσσα. Δεν είναι τυχαίο ότι επιδεικνύει μεγάλα ποσοστά αποτυχίας σε σχέση με άλλα μαθήματα.

Θα πρέπει λοιπόν να επιζητάμε τη συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία.  Για να καταστεί το μάθημα πιο ελκυστικό καλό είναι  τα φαινόμενα, τα γεγονότα, τις ιδέες και τις αντιλήψεις που προβάλλονται στα κείμενα να τις συνδέουμε  όπου  είναι δυνατό με καταστάσεις  της σημερινής πραγματικότητας που λίγο πολύ όλοι οι μαθητές θα γνωρίζουν. Προσεγγίζοντας  ένα ιστορικό γεγονός ολόπλευρα κάποια αιτία, συνέπεια, αντίδραση ή αποτέλεσμα θα αντανακλά  και  στο παρόν. Η συσχέτιση αυτή των φαινομένων καθιστά πιο εύκολη την κατανόηση.

Σημαντικό ρόλο παίζει και η οργάνωση του διδακτικού υλικού.  Θα πρέπει να υπάρχει κειμενική και εικονική τεκμηρίωση. Μέσω των εικόνων οι μαθητές μαθαίνουν να παρατηρούν , να αναλύουν ,  να συνδυάζουν πληροφορίες, να μεταβαίνουν από την εικόνα στο κείμενο και αντίστροφα. Επίσης ο εντοπισμός και η  επισήμανση των ουσιαστικότερων σημείων(τα οποία στη συνέχεια θα συζητηθούν)  με διαφορετικό χρώμα,  οι χάρτες (τοπογραφικοί, ιστορικοί, θεματικοί) που βοηθούν στην τοποθέτηση των γεγονότων όχι μόνο στο χρόνο αλλά και στο χώρο , οι λεζάντες με απλές ιστορικές πληροφορίες (πού, πότε, τι ), οι δεξιότητες επεξεργασίας πηγών,  επεξηγηματικά πλαίσια με χρώμα στο περιθώριο των σελίδων που θα επεξηγούν  κάποιες λέξεις, όλα  αυτά  απομακρύνουν τους μαθητές από μακροσκελείς αφηγήσεις και τους βοηθούν να ανακαλύψουν οι ίδιοι τη γνώση και να την προσεγγίσουν σφαιρικά.

Ας μην ξεχνάμε ότι η ιστορία προσφέρεται και για δραστηριότητες έξω από τα στενά πλαίσια της σχολικής τάξης , όπως είναι η επίσκεψη σε ένα μουσείο.

Φωτογραφία Ευσταθιάδου Άννα
Απάντηση: Βαθμός δυσκολίας κατανόησης κειμένου
από Ευσταθιάδου Άννα - Wednesday, 4 January 2012, 07:05 PM
 

Το κάθε ένα από τα κείμενα παρουσιάζει τις ιδιαιτερότητες του.

Ως πιο ευπρόσληπτο και κατανοητό θεωρείται το κείμενο της συνταγής διότι συνοδεύεται και από εικόνες, είναι σχετικά απλό ως προς τη δομή του αλλά και το θέμα με το οποίο ασχολείται είναι πιο προσφιλές και πιο κοντά στην καθημερινή εμπειρία  των μαθητών.

Το video με τη συνέντευξη για δουλειά μπορεί να θεωρείται εύκολο για τους φυσικούς ομιλητές της Ελληνικής γλώσσας, όμως  ένας μαθητής ο οποίος δεν έχει ως μητρική γλώσσα την ελληνική δυσκολεύεται να κατανοήσει τις σημασιολογικές αποχρώσεις του χιουμοριστικού διαλόγου μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να είναι ικανός γνώστης  της νοοτροπίας και του τρόπου ζωής των Ελλήνων, της ιδιαίτερης η/και διφορούμενης χρήσης κάποιων λεκτικών σχημάτων που χρησιμοποιούνται προκειμένου να παραχθεί το κωμικό στοιχείο.

Κατά την άποψη μου το δεύτερο video το σχετικό με την αναζήτηση εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρκετά απαιτητικό και δύσκολο στην κατανόηση διότι χρησιμοποιούνται όροι που είναι εκτός του καθημερινού λεξιλογίου (οικονομικοί, επαγγελματικοί) οι οποίοι καθιστούν το κείμενο δυσνόητο ακόμη και για τους μαθητές γυμνασιακής ηλικίας που είναι φυσικοί ομιλητές της ελληνικής γλώσσας.

Το κείμενο της Ιστορίας της Α Γυμνασίου περιέχει λεξιλόγιο εξειδικευμένο, επιστημονικό, δυσνόητο, αφαιρετικές έννοιες, αιτίες, αφορμές γεγονότων, απαιτεί κριτική και συνδυαστική σκέψη από πλευράς του μαθητή και το κυριότερο, κάθε ενότητα καταλαμβάνει μια μεγάλη έκταση κειμένου την οποία ο μαθητής καλείται όχι μόνο να κατανοήσει αλλά και να αποδώσει λεκτικά ή και γραπτά, προκειμένου να βελτιώσει και τη σχολική του επίδοση (γεγονός που έχει καταστεί αυτοσκοπός στο ελληνικό σχολικό σύστημα).

Νομίζω ότι το σημείο στο οποίο δεν  έχει δοθεί η δέουσα προσοχή (διότι δεν υπάρχει ο σχολικός χρόνος και ούτε η περιρρέουσα ατμόσφαιρα ευνοεί) είναι στην κοινωνική διάσταση της χρήσης της γλώσσας και πώς ο μαθητής θα έρθει σε επαφή με αυτήν. Διότι γλώσσα δεν είναι μόνο η εκφορά λόγου, η εκστόμιση κάποιων φράσεων σύμφωνων με τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα της κάθε γλώσσας αλλά είναι τρόπος σκέψης, είναι νοοτροπία, είναι βίωμα και έχει πολλές διαστάσεις. Επομένως η κατανόηση ενός γραπτού κειμένου, μιας συνομιλίας πρέπει να αποτελεί συνδυασμό πολλών παραμέτρων κοινωνικών, ψυχολογικών, πολιτισμικών, πνευματικών, αντιληπτικών κα. Και στην επίτευξη αυτού του συνδυασμού παραγόντων θα πρέπει να εστιαστεί η προσοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών (πολιτείας, εκπαιδευτικών, οικογένειας μαθητών)

Οι μαθητές δε χρειάζεται πάντοτε να γνωρίζουν όλες τις λέξεις ενός κειμένου προκειμένου να το κατανοήσουν. Εκεί που θα πρέπει να δοθεί περισσότερη έμφαση είναι στην εξήγηση των βασικών-κομβικών λέξεων και εννοιών του κειμένου, έτσι ώστε να κατανοηθεί το κύριο νόημα της κάθε ενότητας. Πάνω σ’ αυτό θα στηριχθεί ο διδακτικός σχεδιασμός και η στοχοθεσία του μαθήματος.

Και η αξιολόγηση θα πρέπει να είναι λιγότερο μια φιλολογική πράξη και πολύ περισσότερο μια πολυδιάστατη διαδικασία που θα καταγράφει-περιγράφει την εξελικτική πορεία του κάθε μαθητή (πώς ξεκίνησε, πώς εξελίχθηκε, σε ποιο σημείο έφτασε, πού μπορεί να φτάσει).

 

Φωτογραφία Μακρίδου Ελένη
Απάντηση: Βαθμός δυσκολίας κατανόησης κειμένου
από Μακρίδου Ελένη - Monday, 9 January 2012, 09:38 PM
 

Νομίζω πως οι συνάδελφοι κάλυψαν με τις παραπάνω απαντήσεις τα σημεία αιχμής ως προς τη δυσκολία των κειμένων.Σαφώς τα κείμενα που εμπιεριέχουν ακαδημαϊκό λόγο είναι δυσκολότερα, είτε αυτός είναι προφορικός είτε γραπτός.Οπωσδήποτε ο προφορικός λόγος είναι δυσχερέστερος ως προς την κατανόηση, αν δεν άπτεται θεμάτων της καθημερινότητας.Επειδή όμως το video αφορά σε ένα θέμα που απασχολεί όλη την κοινωνία,θεωρώ ότι ακόμη και οι μαθητές γυμνασίου θα μπορούσαν να συλλάβουν το γενικό νόημα από τα συμφραζόμενα ή μεσω της εικόνας, υπερπηδώντας  έτσι τις όποιες δυσκολίες λόγω των άγνωστων λέξεων ακόμη κι αν πρόκειται για προφορικό λόγο με γρήγορη ροή χωρίς τη δυνατότητα δευτερης επεξεργασίας που δίνει ο γραπτός λόγος.Το κείμενο της ιστορίας έχει και αυτό τις δικές του δυσκολίες με κύρια τη χρήση ειδικής ορολογίας. Φαντάζει αποθαρρυντική για έναν μαθητή η ενασχόληση μ'αυτό ή η καταβολή προσπάθειας για κατανόησή του.Μας ξεγελάει ίσως η έκταση του κειμένου που μας δόθηκε.Ας μην ξεχνάμε ότι σε καμία περίπτωση δε διδάσκεται όλο μαζί,αλλά κατά ενότητα,οπότε με την απαραίτητη συμβολή του διδάσκοντα για επεξηγήσεις,παραδείγματα,απλοποιήσεις εννοιών ή ό,τι άλλο,αλλά και τις συνοδευτικές εικόνες γίνεται ελκυστικότερο και είναι εφικτή η κατανόηση του μεγαλύτερου μέρους ακόμη και για μαθητές που η ελληνική γλώσσα δεν είναι η μητρική τους.

Φωτογραφία Ευανθία Πολίτου
Απάντηση: Βαθμός δυσκολίας κατανόησης κειμένου
από Ευανθία Πολίτου - Sunday, 29 January 2012, 08:33 PM
 

Διδάσκω στο Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Σαπών. «Δοκίμασα» τα τέσσερα κείμενα σε ένα από τα τμήματα που διδάσκω, ζητώντας από τα παιδιά να διαβάσουν/ακούσουν τα κείμενα και να απαντήσουν σε ερωτηματολόγια. Είναι τμήμα της Γ’ Γυμνασίου και όλοι οι μαθητές που φοιτούν σε αυτό προέρχονται από τη μειονότητα. Το κείμενο που οι μαθητές κατάλαβαν λιγότερο από όλα είναι το κείμενο «Ο Ζουγανέλης δίνει συνέντευξη για δουλειά». Σύμφωνα με τις απαντήσεις των παιδιών, οι βασικότερος παράγοντας που τους εμπόδισε να καταλάβουν το κείμενο ήταν ότι «μιλούσαν γρήγορα και όχι καθαρά». Χαρακτηριστικά, ένας από τους μαθητές δήλωσε ότι το θέμα του κειμένου ήταν «φασαρία». Το γεγονός ότι άκουσαν το κείμενο μία μόνο φορά, έκανε ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για τα παιδιά. Επίσης τα παιδιά δήλωσαν ότι «δεν καταλάβαιναν γιατί γελούσαν». Πράγματι, από τους 20 μαθητές του τμήματος, με τα αστεία του αποσπάσματος γελούσε μόνο μία μαθήτρια, η οποία, σημειωτέον, έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στην Αθήνα. Θα ήθελα να παρατηρήσω εδώ ότι, αντίθετα με τους περισσότερους μετανάστες, τα δικά μας παιδιά (της ιστορικής μειονότητας) δεν εκτίθενται τόσο συχνά σε περιβάλλοντα φυσικής χρήσης της ελληνικής γλώσσας, με αποτέλεσμα ο καθημερινός προφορικός λόγος που δεν έχει σχέση με τις δικές τους εμπειρίες, και ιδιαίτερα όταν περιέχει λέξεις της «αργκό» και πολυσημίες που αποβλέπουν στην παραγωγή του αστείου, να τους είναι εξαιρετικά δυσνόητος. Το μόνο που φάνηκε να διευκολύνει τα παιδιά σε αυτό το κείμενο ήταν «οι κινήσεις και οι εκφράσεις των ανθρώπων».

Δεύτερο σε δυσκολία κείμενο για τους μαθητές μου φάνηκε να είναι το απόσπασμα από το σχολικό βιβλίο. Ο βασικότερος λόγος που επικαλούνται τα παιδιά για αυτή τη δυσκολία είναι ότι «το κείμενο ήταν μεγάλο». Δυστυχώς, και αυτό αποτελεί και δική μου ευθύνη, δεν έχουμε εξασκήσει συστηματικά τους μαθητές μας σε τρόπους «πλοήγησης» στα σχολικά και γενικά στα απαιτητικά γραπτά κείμενα, με αποτέλεσμα τα παιδιά να «παγώνουν» μπροστά στις σελίδες, ακόμα και αν το θέμα παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον για αυτά (όπως φάνηκε από τις απαντήσεις τους). Είναι ενδεικτικό ότι λιγότεροι από τους μισούς μαθητές δήλωσαν ότι τα (αρκετά) στοιχεία σήμανσης και πλαισίωσης του κειμένου (εικόνες, λέξεις με μαύρα γράμματα, τίτλοι κλπ.) τους βοήθησαν στην κατανόηση.

Λίγο πιο εύκολο από το προηγούμενο κείμενο φάνηκε στα παιδιά, σύμφωνα με τις απαντήσεις τους,  το απόσπασμα από τις ειδήσεις. Αποδίδω τη θετικότερη διάθεση των παιδιών απέναντι σε αυτό το κείμενο, παρά το γεγονός ότι το περιεχόμενό του παρουσίαζε πολλαπλές δυσκολίες για τα συγκεκριμένα παιδιά, στην καλή προδιάθεσή τους απέναντι στο μέσο, αντίθετα με τον φόβο που έχουν για το σχολικό βιβλίο. Επίσης, τα παιδιά, αν και δεν κατάλαβαν ακριβώς το περιεχόμενο του κειμένου, προφανώς «έπιασαν» τη λέξη «κρίση», που την ακούνε παντού. Ο κυριότερος παράγοντας που τα παιδιά δήλωσαν ότι τα διευκόλυνε στην κατανόηση ήταν ότι «μιλούσαν αργά και καθαρά». Επίσης, πολλά παιδιά δήλωσαν ότι διευκολύνθηκαν από τις εικόνες και τις κινήσεις / εκφράσεις των ανθρώπων, ενώ μόνο δύο μαθητές δήλωσαν ότι τους διευκόλυναν οι πίνακες και τα σχεδιαγράμματα. Τέλος, και όπως είναι αναμενόμενο για την ηλικία τους και για το γλωσσικό τους επίπεδο, τα πιο πολλά παιδιά δήλωσαν ότι εκείνο που τους δυσκόλεψε περισσότερο στην κατανόηση του θέματος ήταν η ανεπάρκεια των γνώσεών τους για το θέμα.

Το κείμενο που φάνηκε πιο εύκολο από όλα στους μαθητές ήταν η συνταγή για το ψωμί. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των μαθητών, οι βασικότεροι παράγοντες που διευκόλυναν την κατανόηση ήταν ότι «το κείμενο ήταν μικρό» και «οι προτάσεις ήταν εύκολες», αν και τα παιδιά δεν ήξεραν αρκετές λέξεις. Σε αυτό το κείμενο, η πλαισίωση και η σήμανση αξιοποιήθηκαν από περισσότερους μαθητές.

Φωτογραφία Ελευθερία Ζάγκα
Απάντηση: Βαθμός δυσκολίας κατανόησης κειμένου
από Ελευθερία Ζάγκα - Sunday, 29 January 2012, 10:32 PM
 

Είναι πολύ σημαντικό που αφιερώσατε τόσο χρόνο για να δοκιμάσετε τις δραστηριότητες  αφόρμησης στην τάξη, έτσι ώστε να έχουμε  πληροφορίες που να αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Τώρα, εάν θέλετε,  μελετήστε και το αναρτημένο υλικό σχετικά με την αξιοποίηση των γνωστικών αντικειμένων και στείλτε μας τα  σχόλιά σας και επ΄αυτού. Επίσης, ενδιαφέρον για όλους μας θα παρουσίαζε μία διδακτική πρόταση, με βάση το θεωρητικό πλαίσιο του υλικού, που θα  την εφαρμόζατε στην τάξη σας και θα μας την παρουσιάζατε υπό μορφή εργασίας.