Φωτογραφία Μαρία Αγγελακοπούλου
ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ
από Μαρία Αγγελακοπούλου - Wednesday, 14 December 2011, 09:06 PM
 

Κατά τη γνώμη μου ,το κείμενο που θα δυσκόλευε περισσότερο τους αλλοδαπούς μαθητές είναι αυτό που περιλαμβάνεται στο σχολικό εγχερίδιο της Ιστορίας. Πρόκειται για ένα κείμενο το ποίο περιλαμβάνει πληθώρα πληροφοριών, με λεξιλόγιο ιδιαιτέρως απαιτητικό που δυσκολεύει ακόμα και ελληνόφωνους μαθητές. Επιπλέον, περιλαμβάνει στοιχεία της δημοτικής γλώσσας, τα αποία δεν είναι τόσο οικεία στους μαθητές. Επομένως, το ποσοστό δυσκολίας για τους αλλόγλωσσους αυξάνεται, τη στιγμή που τα παιδιά αυτά δυσκολεύονται να κατανοήσουν τα στοιχεία της καθημερινώς ομιλούμενης ελληνικής γλώσσας. Ένα ακόμα στοιχείο που, σύμφωνα με την πεποίθησή μου καθιστά το κείμενο αυξημένης δσκολίας,είναι η απουσία χαρακτηριστικής εικόνας που να σχετίζεται άμεσα με το κείμενο. Είναι ευρέως αποδεκτό το γεγονός ότι η διδασκαλία που ενεργοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερες αισθήσεις του μαθητή μεγιστοποιεί το επιτυχημένο διδακτικό αποτέλεσμα. Η εικόνα των ιδρυθέντων σχολείων από τον Κοραή και μάλιστα σε μία γλωσσική μορφή μάλλον ακατανόητη ακόμα και για κάποιους ερλληνόφωνους μαθητές, δε θα βοηθούσε στην κατανόηση από τα αλλοδαπά παιδιά. Επιπροσθέτως, ενώ το μάθημα σχετίζεται με τους δασκάλους του Γένους, αναφέρεται σε αυτούς σε ένα μικρό εδάφιο, ενώ στην υπόλοιπη σελίδα περιγράφει το γενικό ιστορικό πλαίσιο της εποχής. Η αλήθεια είναι βέβαια πως το συγκεκριμένο βιβλίο είναι από μόνο του αυξημένης δυσκολίας, καθώς η παλαιότητα, η έλλειψη εικονογράφησης, η απουσία χρώματος απωθούν μεγάλο μέρος των μαθητών, ακόμα κι αυτούς που θεωρούν την ιστορία ως το αγαπημένο τους μάθημα. Πρόκειται για σχολικό εγχειρίδιο "απομακρυσμένο" από τη σύγχρονη μαθητική πραγματικότητα και τις διδακτικές ανάγκες των παιδιών, το οποίο σίγουρα δεν αποτελεί εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού. Εναπόκειται στην ευελιξία του εκπαιδευτικού και στην μεταδοτικότητά του η παροχή γνώσης στους μαθητές μέσω του συγκεκριμένου βιβλίου. Καταληκτικά, θα ήθελα να τονίσω πως τα προαναφερθέντα αποτελούν προσωπική εμπειρία , καθώς την τρέχουσα σχολική χρονιά  δουλεύω στην έκτη τάξη και καθημερινά βρίσκομαι αντιμέτωπη με τις δυσκολίες και τις κρίσεις των μαθητών μου.

 
Φωτογραφία Παπαδόπουλος Ιωάννης
Απάντηση: ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ
από Παπαδόπουλος Ιωάννης - Saturday, 17 December 2011, 12:55 PM
 

Ναι, σίγουρα συμφωνώ κι εγώ ότι το απόπασμα από το βιβλίο της ιστορίας θα ήταν το πιο δύσκολο να διδαχθεί σε αλλόγλωσσους μαθητές, αλλά θα ήθελα να προσθέσω μία άλλη διάσταση του κάνει το κείμενο αυτό πιο δύσκολο: την έλλειψη πρότερων γνώσεων των μαθητών για το θέμα (τα "αγκίστρια" από όπου θα γαντζωθεί η νέα γνώσητων μαθητών, όπως λέγαμε στα μαθήματα ψυχολογίας) και ο μεγάλος αριθμός νέων πληροφοριών που περιέχει το κείμενο.

Νομίζω πως θα έπρεπε να σπάσει σε ενότητες και να διασθιστεί με ασκήσεις και δραστηριότητες, καθώς και να ακολουθήσεις μία πορεία από το γενικό στο ειδικό, δηλαδή να γίνει πρώτα ένα μάθημα που να παρουσιάζει ίσως την επανάσταση γενικότερα (πάλι με πολλές ασκήσεις και δραστηριότητες) και στη συνέχεια να μπαίνουμε σε ειδικότερα γεγονότα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο αριθμός νέων πληροφοριών που ο μαθητής καλείται να συσχετίσει είναι νομίζω υπερβολικός.

Φωτογραφία Ελευθερία Ζάγκα
Απάντηση: ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ
από Ελευθερία Ζάγκα - Saturday, 17 December 2011, 11:58 PM
 

Συμφωνώ κι εγώ μαζί σας. Τα σχολικά βιβλία εμπεριέχουν κείμενα μεγάλης έκτασης, συνήθως αποπλαισιωμένα ή με κακή ή ακατάλληλη πλαισίωση, όπως αυτή που περιγράφετε και αυτό σε συνδυασμό με την πυκνότητα του λόγου κάνει από δύσκολη έως αδύνατη την κατανόησή τους  όχι μόνο από τους  αλλοδαπούς αλλά συχνά και από τους γηγενείς μαθητές. Φυσικά η έλλειψη προηγούμενης γνώσης για τα υπο διδασκαλία θέματα είναι μία πολύ σημαντική παράμετρος και πολύ σωστά την επισημαίνετε, η οποία  μπορεί να κάνει το μάθημά μας να αποτύχει εντελώς. Χρειάστηκε κάποτε να διδάξω Θουκυδίδη από μετάφραση σε διαπολιτισμικό σχολείο...Πέρα από τις δυσκολίες του ίδιου του κειμένου οι αλλοδαποί μαθητές χρειάστηκε να διδαχθούν την Αρχαία Ιστορία σε ....δέκα απλά μαθήματα για να καλυφθεί το κενό και να μπορέσουν να παρακολουθήσουν

Φωτογραφία Παπαβασιλείου Ιωάννα
Απάντηση: ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ
από Παπαβασιλείου Ιωάννα - Tuesday, 20 December 2011, 12:12 AM
 

Συμφωνώ κι εγώ πως το απόσπασμα από το βιβλίο Ιστορίας της Στ΄τάξης θα δημιουργούσε μεγαλύτερες δυσκολίες κατανόησης στους αλλοδαπούς μαθητές σε σχέση με τους γηγενείς.Μέσα στο απόσπασμα περιλαμβάνονται δυσνόητες λέξεις, πληθώρα πληροφοριών και απουσία εικονογράφησης που να σχετίζεται με το περιεχόμενο του κειμένου.

Είναι ευνόητο πως η μάθηση πρέπει να προσφέρεται μέσα από αυθεντικές καταστάσεις της καθημερινότητας και κατάλληλες προσπαρμοσμένες δραστηριότητες, επομένως κατα τη διδασκαλία του συγκεκριμένου αποσπάσματος θα μπορούσαμε να εργαστούμε ομαδικά.Εξαλλου κατα την κατανόηση ενός κειμένου η ομαδική εργασία θεωρείται ιδανικό παιδαγωγικό πλαίσιο.Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές θα μελετήσουν το κείμενο, θα διατυπώσουν τα ερωτήματα και τις απόψεις τους και ταυτόχρονα ο εκπαιδευτικός θα διαγνώσει το βαθμό κατανόησης ώστε να προσφέρει τη κατάλληλη βοήθεια και καθοδήγηση(επεξεργασία του λεξιλογίου,διαπραγμάτευση του νοήματος κλπ) .Μέσα στην ομάδα οι αλλοδαποί μαθητές θα δεχτούν πλούτο ερεθισμάτων και θα αποκτήσουν ενεργητικό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία.Τέλος για τη διευκόλυνση της κατανόησης του αποσπάσματος βοηθητικό ρόλο θα προσέφερε και η έκφραση προσωπικών εμπειριών.

Φωτογραφία Ευαγγελία Σεραφείμ
Απάντηση: ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ
από Ευαγγελία Σεραφείμ - Friday, 4 May 2012, 01:11 PM
 

Πράγματικά και το κείμενο της Ιστορίας αλλά και το βίντεο για τον Cedefop είναι πολύ δύσκολα για έναν μαθητή τμήματος Υποδοχής. Βέβαια η προσκλησεις είναι εύκολα κείμενα, αλλά και τα μεν και τα δε αποτελού "άκρα" κατά την άποψή μου. Ένα κείμενο αφηγηματικό με θέμα καθημερινό ίσως από την παιδική ζωή (π.χ. εκδρομή, παιχνίδι στην αυλή του σχολείου, ποδόσφαιρο κλπ) αλλά και περιγραφικό, θα μπορούσε να δώσει στα παιδιά ένα λεξιλόγιο άμεσης χρήσης και παράληλα να αποτελέσει εμπειρία καλού λόγου, μετρίου επιπέδου. Με μια τέτοια επιλογή δημιουργούμε "συνθήκες επιτυχίας" υπό την έννοια της κατανόησης με μικρή βοήθεια.